Historia

Linux-Aktivaattorin perusti pieni ryhmä Linux-aktiiveja vuonna 2001. Tuolloin ideoitiin Linux- ja pelitapahtumaa, jota ei kuitenkaan koskaan toteutettu, koska ajatus kaksi erilaista osa-aluetta käsittävästä tapahtumasta vaikutti liian sekavalta.

Sittemmin Linux-Aktivaattorin toiminta-ajatus on laajentunut. Lukuisissa keskusteluissa yhdistykselle luonnosteltiin ja viimeisteltiin visio ja missio. Näin selkiytettiin, mitä Linux-Aktivaattori haluaa saada aikaan: edistää Linuxin ja muiden avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttöä Suomessa.

Vuonna 2002 aloitti toimintansa Turuxi1, Turun paikallinen käyttäjäryhmä. Turuxista on kasvanut aktiivinen työryhmä, jonka säännöllisissä tapaamisissa on kiinnostavia esityksiä avoimeen lähdekoodiin liittyvistä aiheista. Turuxi järjestää myös vuosittain AOP (Avoimien ohjelmien päivä) -tapahtuman. Linuxista kiinnostunut yleisö voi tulla tapahtumaan kokeilemaan Linuxia, seuraamaan monipuolisia esityksiä ja tapaamaan Linuxia ja avoimen lähdekoodin ohjelmia käyttäviä ihmisiä.

Vuonna 2005 Linux-Aktivaattori toimi kuudennen vuosittaisen Debian-konferenssin (DebConf52) vastuullisena järjestäjänä Espoon Otaniemessä. Yhdistys hoiti tapahtuman taloudenhoidon, rahaliikenteen, sopimus- ja vakuutusasiat sekä oli tiiviisti mukana järjestelyissä. Konferenssissa oli n. 300 osanottajaa.

Vuonna 2006 joukko porilaisia muodosti Porixi-työryhmän. Yhdistyksen palvelinsiirtymän yhteydessä Porixille luotiin oma wiki.

Vuoden 2007 lopulla Uudessakaupungissa muodostettiin ryhmä, joka alkoi myös toimia Linux-Aktivaattorin työryhmänä.

Luokat: