Palvelut

Linux-Aktivaattori tarjoaa palveluja, jotka helpottavat ja stimuloivat jäsenten keskinäistä yhteydenpitoa ja yhteistyötä. Tällä sivulla opastetaan, kuinka palveluita voi käyttää tehokkaasti.

MediaWiki-sivusto

Muokkaaminen

Sivustomme sisällönhallintajärjestelmän avulla voi helposti luoda ja muokata sivuja. Sivuilla olevia virheitä kannattaa rohkeasti korjata ja uutta sisältöä luoda parhaan näkemyksensä mukaisesti. Virheet ja epätarkkuudet saadaan korjattua nopeasti, kun kaikki osallistuvat työhön.

Sähköposti

Jäsenyyteen kuuluu sähköpostin ohjaus Linux-Aktivaattori-osoitteesta haluttuun postilaatikkoon.

Sähköpostilistat

Linux-Aktivaattorin sähköpostilistat ovat julkisia lukuunottamatta hallituksen sisäiseen käyttöön tarkoitettua listaa. Listoille voi liittyä lähettämällä tyhjä viesti osoitteeseen listan-nimi+subscribe@linux-aktivaattori.fi

Sähköpostilistat arkistoidaan osoitteeseen archive.linux-aktivaattori.fi. (Arkiston rakentamien on vielä kesken.)

Jabber-pikaviestintä

Jabber-palvelimemme on toistaiseksi poissa käytöstä. Jäsenten Jabber-tunnukset ovat identtisiä sähköpostitunnusten kanssa. Tunnuksen luomiseksi pyydetään ottamaan yhteyttä ylläpitoon. Jabber-palvelimen osoite on ‘linux-aktivaattori.org’ ja keskusteluhuoneiden osoite ‘conference.linux-aktivaattori.org’. Olemme usein paikalla ‘chat@conference.linux-aktivaattori.org’ -huoneessa. Voit myös luoda halutessasi oman huoneesi.

Subversion

Linux-Aktivaattorilla on Subversion (Svn) -palvelu. Versionhallinta on tarkoitettu yhdistyksen käyttöön, ei vallan ulkopuolisille.

Subversionin käyttämiseksi täytyy ensin hakea paikallinen työversio versioarkistosta omalle koneellesi käyttämällä komentoa

$ svn checkout svh+ssh://käyttäjätunnuksesi@porixi.antenniserveri.fi/var/svn/linux-aktivaattori/dokumentit/trunk dokumentit

Korvaa käyttäjätunnus omalla Linux-Aktivaattorin tunnuksellasi. Komento luo uuden ‘dokumentit’-hakemiston, johon voit lisätä uusia tiedostoja ja hakemistoja sekä muokata jo olemassaolevia.

Nyt on käytössä hyvää versiotapaa noudattaen trunk, joka on pääkehityshaara, ja sen lisäksi hakemistot branches ja tags. Branches on kehityshaaroja varten, tags on julkaistun version leimaamiseen, eli tagilla saa projektin tiedostot sellaisina kuin ne oli kun tägi tehtiin. Lisää Subversion-kirjallisuudessa.

Voi noutaa myös osan versioarkistosta, siis tietyn alihakemistopuun.

$ svn checkout svh+ssh://käyttäjätunnuksesi@porixi.antenniserveri.fi/var/svn/linuxaktivaattori/dokumentit/trunk/tyoryhmat/turuxi turuxi-dokut

noutaa vain tyoryhmat/turuxi -alihakemistopuun.

Jos luot uusia kohteita, ne pitää lisätä varastoon komennolla

$ svn add 

Muutokset toimeenpannaan komennolla

$ svn commit -m "Selventävä kommenttiteksti"

Svn kysyy myös salasanaasi; käytä SSH-tunnuksen salasanaasi.

Kun haluat myöhemmin muokata varaston dokumentteja, päivitä ensin paikallinen varaston työversiosi komennolla:

$ svn update

Voit lukea lisää Subversion book -kirjasta. Luvussa 9 kerrotaan tarkemmin Svn-komentorivityökalusta.

Subversionille on graafisia käyttöliittymiä. Windows-koneelle kätevä on TortoiseSVN, Linuxilla RapidSVN. Muitakin on, tässä luetteloa: 1

Lisäksi kannattaa asentaa kunnollinen diff-ohjelma, jos on GUI käytössä. Esimerkiksi diffuse on hyvä.