Rekisteriseloste

1 Rekisterinpitäjä

Linux-aktivaattori ry, Turku

1.1 Rekisterinpitäjän edustaja ja yhteystiedot

Eino Malinen
Linux-aktivaattori ry
PL 483
20101 Turku
jasenyys@l-a.fi

2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain määräämä velvoite ylläpitää jäsenluetteloa sekä jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten.

3 Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä

Rekisteröityjen ryhmä on Linux-aktivaattori ry:n jäseneksi hyväksytyt henkilöt. Rekisteröidyistä merkitään rekisteriin yhdistyslain vaatimat tiedot sekä muita yhteydenpitoon ja yhdistyksen toimintaan tarvittavia tietoja: jäsennumero, täydellinen nimi, kotipaikka, syntymäaika tai -vuosi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, liittymisvuosi sekä tiedot maksetuista jäsenmaksuista.

4 Mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

5 Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Rekisteri on tallennettu sellaisen tietokoneen kiintolevylle, jolle pääsy on rajoitettu rekisterinpitäjän edustajalle. Rekisterin viimeisin varmuuskopio pidetään yhdistyksen arkistossa CD-R-levyllä. Rekisterin ajantasainen kopio voi olla yhdistyksen rahastonhoitajan käytössä olevan tietokoneen kiintolevyllä silloin, kun sitä tarvitaan jäsenmaksuasioiden hoitamiseen.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet ovat jäsenten yhdistykselle itsestään antamat tiedot ja jäsenmaksujen maksamisen yhteydessä rekisteröityvät tilitapahtumat.