Kysely uusista säännöistä

Yhdistyksellä uudet säännöt

Patentti- ja rekisterihallitus on 9.5.2008 rekisteröinyt yhdistyksen kevätkokouksessa 12.4.2008 hyväksytyt säännöt.

Alla on sääntömuutokseen liittyvä kysely, kerro meille miten hyvänä pidit kutakin muutosta! Muutokset on esitelty täällä. Äänestys on sivuilla ainakin kesäkuun loppuun.

Yhdistyksen tarkoituksen muutos Parannus aiempaan Ei kiinnosta Huonoon suuntaan mentiin

Monipuolisemmat toimintamahdollisuudet Tässä onnistuttiin Ei kiinnosta Pieleen meni

Voittoa tavoittelemattomuuden kirjaus Hyvä lisäys Ei kiinnosta Oltaisiin jätetty pois

Jäsenmaksuista päättämisen muutokset Uusi tapa on parempi Ei kiinnosta En pidä uudesta tavasta

Hallituksen vastuun selkeyttäminen Onnistunut muutos Ei kiinnosta Huononnusta entiseen

Tilintarkastuksen lisäaika Uudet ajat ovat parempia Ei kiinnosta Entiset toimivat paremmin

Kaksi vuosittaista kokousta Vaikuttaa hyvältä Ei kiinnosta Vanha malli parempi

Jäsenkokousten äänivallan muutokset Mukavia muutoksia Ei kiinnosta Metsään mentiin

Luokat: