Sääntömuutos 2008

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksyi sääntömuutoksemme 9.5.2008.

Muutosta käynnisteltiin jo 2005 ja paperit ovat pariinkin otteeseen tulleet PRH:lta takaisin korjausvaatimusten kera, mutta kevään 2008 vuosikokouksessa hyväksytty versio viimein kelpasi. Tässä on esitelty sääntöjen oleellisimmat muutokset.

Yhdistyksen tarkoituksen yleistyminen

Aiemmin yhdistyksen tarkoitus oli edistää FOSS-järjestelmien käyttöä. Nyt tarkoituksemme sisältää myös FOSS-ideologian edistämisen Suomessa.

Monipuolisempia toimintamahdollisuuksia

Sääntöihin lisättiin useita tapoja tarkoituksen toteuttamiseen, mm. työryhmien asettaminen, koulutustilaisuuksien järjestäminen ja uusia varainkeruutapoja.

Voittoa tavoittelemattomuuden kirjaus

Säännöissä sanotaan nyt erikseen näin: “Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton eikä muun taloudellisen ansion hankkiminen sen toimintaan osallisille eikä sen toiminta muutoinkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.”

Jäsenmaksuista päättäminen joustavammaksi

Aiemmin jäsen- ja muista maksuista on päättänyt vuosikokous. Nyt niistä päättää hallitus ja perittävät maksut on säännöissä määritelty tarkemmin. Kunniapuheenjohtajat ja -jäsenet on nyt vapautettu jäsenmaksusta.

Hallituksen vastuun selkeyttäminen

Hallituksen toimikausi on nyt kalenterivuosi aiemman jäsenkokousten välisen ajan sijaan. Näin hallituksen toimikausi on sama kuin tilikausi, jolloin ei tule ongelmia vastuunjaossa tilikauden sisällä.

Lisäetuna uudet hallituslaiset pääsevät opettelemaan toimintaa vanhan hallituksen mukana ennen kuin vastuu siirtyy heille. Tämä parantaa huomattavasti ajoittain ongelmana ollutta jatkuvuutta yhdistyksen toiminnassa.

Tilintarkastusrumbaan lisäaikaa

Hallituksen on nyt toimitettava tilinpäätös tarkastettavaksi viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta. Aiemmin takaraja oli kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien puolestaan tulee antaa lausuntonsa hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen kevätkokousta, kun aiemmin rajana oli viikkoa ennen vuosikokousta.

Siirtyminen kahteen vuosittaiseen kokoukseen

Olemme aiemminkin kokoontuneet kahdesti, mutta kaikki lakisääteiset päätökset on tehty keväisin vuosikokouksessa. Nyt yhdistyksellä on vuosittain kevät- ja syyskokoukset.

Kevätkokouksessa (helmi-huhtikuu) hyväksytään edellisen vuoden tilinpäätös ja vapautetaan silloinen hallitus vastuusta. Syyskokouksessa (elo-lokakuu) päätetään seuraavan vuoden toiminnasta ja valitaan uusi hallitus toteuttamaan suunnitelmat.

Jäsenkokousten äänivaltaan muutoksia

Äänioikeus on jatkossa kaikilla jäsenmaksunsa maksaneilla jäsenillä, kunniapuheenjohtajilla ja kunniajäsenillä. Kullakin on yksi ääni. Kannatusjäsenillä on vain läsnäolo- ja puheoikeus. Aiempien sääntöjen mukaan kaikilla jäsenillä oli yksi ääni.

Äänioikeutettu voi nyt antaa toiselle varsinaiselle jäsenelle oikeuden käyttää äänivaltaansa jäsenkokouksessa. Kukin paikallaolija voi edustaa vain yhtä toista jäsentä itsensä lisäksi.

Luokat: