Irc-palaveri (13.9.2008 muistio)

Palaveri syyskokouksen 2008 järjestelyistä ja vuoden 2009 toimintasuunnitelmasta.

Aika ja paikka

Kokous pidettiin irc-kokouksena oftc-verkossa kanavalla #l-a 13.09.2008 kello 16:00 alkaen.

Läsnä

  • Petri Salmela (hallituksen puheenjohtaja)
  • Tero Kuusela (hallituksen varapuheenjohtaja)
  • Tapio Lehtonen (kokouksen sihteeri)
  • Antti Kaihola
  • Sami Vento
  • Nina Kuisma
  • Minna Kuusela kello 16.48 alkaen 18.26 asti
  • antsu kello 17.14 alkaen

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.03.

Yhdistyksen syyskokouksen järjestelyjä

Mahdollisia kokouspäiviä:

  • lokakuun ensimmäinen viikonloppu, 4. - 5. päivät, on kirja- ja ruokamessut.
  • lauantai 4. lokakuuta sopisi ainakin joillekin.

Päiväksi sovittiin lauantai 4. lokakuuta. Kellonaikaa soviteltiin junien ja bussien aikataulujen mukaan, kello 13:15 ennättää Porista ja pääkaupunkiseudulta kokouspaikalle.

Linux-aktivaattorin syyskokous siis 4. lokakuuta kello 13.15 – 16.00, kokouspaikkana Turku-sali jos se on käytettävissä. Paikkana jokin muu, jos Turku-salia ei saada varattua.

Kokouksen oheisohjelmasta keskusteltiin. Ruokailu kokouksen jälkeen, keilausta, minigolfia, pöytä- tai korttipelejä, esityksiä esimerkiksi mitä viileetä on Linuxilla tehnyt, tutustumiskäynti sopivaan yritykseen tms.

Syyskokouksen oheisohjelmaksi tuli Porixin edustajan esitys Porin Linux-käyttäjien kerhon alkuvuoden toiminnasta ja suunnitelmista talven varalle. Muiden paikallisryhmien kuulumisia otetaan mukaan jos esittelijä löytyy. Vapaat puheenvuorot ovat tarjolla kaikille halukkaille.

Sovittiin ruokailusta kokouksen jälkeen ravintolassa Kiinan Muuri. Hallitus selvittää, ruokaileeko kukin omalla kustannuksellaan vai voiko yhdistys maksaa laskun.

Suunnitelmia vuoden 2009 toiminnaksi

Toimintasuunnitelma eli ToSu.

Paikallisyhdistykset voivat pyytää L-A:lta rahoitusta toimintaansa, yhdistyksen hallitus päättää tilanteen mukaan rahojen myöntämisestä. L-A voi saada kontaktiensa kautta jaettavaa materiaalia paikallisyhdistysten käyttöön, esimerkiksi Linux CD:t tai jotain oheiskrääsää.

Työryhmätuki olisi hyvä saada aikaan. Jos ei henkilöresurssia saada rekrytoitua, tehdään webbisivulle UKK, työryhmän/projektin aloituslomake ja infopaketti. Syyskokouksessa keskustellaan työryhmätuen aikaansaamisesta tarkemmin.

Kannatusjäsenasia pitäisi saada kuntoon 2009 aikana. Yhdistyksen hallitus päättää kannatusjäsenmaksuista, jotka ovat suurempia kuin normaali jäsenmaksu. Tavoitteeksi ensimmäiselle vuodelle asetetaan 3 kannatusjäsentä, kannatusjäsenmaksun suuruus 50 – 1000 euroa, moniportainen kannatusjäsenyys.

Mukana ainakin yhden valtakunnallisen tapahtuman järjestämisessä. Pohdittiin olisiko syytä eritellä tapahtumat koon tai valtakunnallisen kiinnostavuuden mukaan.

Osallistutaan yhdistyksenä ainakin yhteen ulkopuolisen järjestäjän tapahtumaan omalla messupisteellä.

Hallitus rakentakoon toimintasuunnitelman tämän evästyksen ja viimevuotisen pohjalta.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.57.