AbiWord

AbiWord on pieni ja kevyt tekstinkäsittelyohjelma monelle käyttöjärjestelmäalustalle.

AbiWord on erityisesti kevyeksi ja ketteräksi tehty tekstinkäsittelyohjelma. AbiWord on osa GnomeOfficea. Keveydestään huolimatta se kykenee hoitamaan tärkeimmät tekstinkäsittelyohjelman tehtävät sekä tukee useita eri tiedostomuotoja. Lisäksi se on saatavilla useille käyttöjärjestelmille. Ohjelman keveys on saavutettu osittain sillä, että itse ohjelma sisältää olennaisimmat tekstinkäsittelyohjelman toiminnallisuudet ja loput ominaisuudet on toteutettu lisäosina, joita voi asentaa ja ottaa pois käytöstä tarpeen mukaan. Ohjelman tukemia avattavia tiedostomuotoja ovat sen oman tiedostomuodon lisäksi muun muassa OpenOfficen ja LibreOfficen Writer-tekstinkäsittelyohjelmien tukema odt-tiedostomuoto, MS Wordin doc- ja docx-muodot, MS Worksin tiedostomuoto, WordPerfectin tallennusmuoto, rich text format (rtf) sekä html. Tallennuksen AbiWord osaa tehdä lisäksi useassa muussakin muodossa, kuten esimerkiksi pdf-, latex- ja epub-muodoissa. Osa tiedostomuotojen tuista on toteutettu lisäosana ja sitä kautta niitä on mahdollista asentaa tai luoda lisää. Ohjelmaa on mahdollista käyttää myös suoraan komentoriviltä muuntamaan tiedostoja yhdestä tiedostomuodosta toiseen. Tällä tavoin on mahdollista automatisoida vaikka doc-tiedostojen muuntoa esimerkiksi odt- tai pdf-muotoon.

Tekstinkäsittelyohjelman ominaisuuksista AbiWord tukee muun muassa muista vastaavista ohjelmista tuttuja tyylejä, listoja, taulukoita, kuvia, sisällysluetteloa, alaviitteitä sekä ylä- ja alatunnisteita. AbiWordiin voi kirjoittaa myös matemaattisia kaavoja, jotka syötetään LaTeX-kielellä. Ohjelma osaa oikoluvun valitulla kielellä. Tekstin eri osille voi olla valittuna eri kieliä. AbiWord tukee länsimaisen vasemmalta oikealle kirjoitettavan tekstin lisäksi myös oikealta vasemmalle kirjoittavaa tekstiä, joten sillä voi kirjoittaa myös vaikka arabiaa tai hebreaa. Ohjelman käyttöliittymä on käännetty useille kielille, mukaan lukien suomi.

AbiWordilla on mahdollista kirjoittaa myös esimerkiksi kirjepohjia, joissa on muuttuvia kenttiä, kuten vastaanottajan nimi ja osoite. Kenttiin täytettävät tiedot se osaa noutaa esimerkiksi tietokannasta tai vaikka pilkuin erotellusta tekstitiedostosta, csv-tiedostosta. Näin saadaan tulostettua vastaanottajille henkilökohtaiset kirjeet helposti. Ohjelman lisäosilla on mahdollista toteuttaa erilaisia hyödyllisiä toimintoja. Lisäosina löytyvät esimerkiksi BabelFish-käännöstyökalu, Wikipedia-lisäosa, jolla pystyy hakemaan kohdistimen kohdalla olevaa sanaa Wikipediasta, epub-tallennussuodatin, erilaisia yhteenvetotyökaluja sekä sanastoja.

Yhtenä AbiWordin erikoisuutena on sen yhteistyötoiminto, jota käyttämällä on mahdollista jakaa asiakirja toisen käyttäjän kanssa verkon yli ja muokata sitä yhdessä yhtä aikaa. Yhteismuokkaus voi tapahtua valinnan mukaan esimerkiksi AbiCollab-palvelun kautta, Xmpp-pikaviestiyhteyden (Jabber/GoogleTalk) kautta taikka lähiverkossa suoraan koneiden välille luodun yhteyden kautta.

Kotisivu
http://www.abisource.com/

Lisenssi
GNU GPL

Toimii seuraavilla alustoilla
Linux, Windows, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Mac OS X, Solaris, QNX

Asennus
Ohjelman asennuspaketit ovat ladattavissa sen kotisivuilta. Linux-jakeluihin AbiWord löytyy suoraan paketinhallinnan kautta.

Esimerkkitiedostoja
Viikon_valo-65.abw

Viikon_valo-65.pdf

  • galleryimage:AbiWord on kevyt tekstinkäsittelyohjelma, joka tukeeoleellisimpia tekstinkäsittelyohjelmantoiminnallisuuksia.
  • galleryimage:Otsikkotyylin ominaisuuksienmuokkausta.
  • galleryimage:Teksti kiertää asiakirjaan liitettyjä kuvia. Oikolukuon alleviivannut sanat, joita se ei oletunnistanut.
  • galleryimage:Kuvan asetukset: teksti kiertää kuvan vasemmaltapuolelta ja kuva on kiinnitetty suhteessatekstikappaleeseen.
  • galleryimage:Matemaattisen kaavan syöttäminen tapahtuu erilliseenkaavaikkunaanLaTeX-kielellä.
  • galleryimage:Yhteistyötoiminnallisuudella kaksi käyttäjää voimuokata yhtä aikaa samaa asiakirjaa yhteistyössä verkonyli.

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa