Graph.tk

Graph.tk on vapaa websovellus matemaattisten kuvaajien piirtämiseen.

Graph.tk piirtää matemaattisten kaavojen graafisia esityksiä www-selaimella käyttäen hyvin yksinkertaista käyttöliittymää. Sovelluksen oleellisin osa on koko selainruudun täyttävä koordinaatisto, jossa voi siirtyä paikasta toiseen hiirellä raahaamalla sekä zoomata hiiren rullaa käyttäen. Toinen oleellinen osa on näkymän oikeassa yläkulmassa oleva lista esitettävistä kaavoista. Listan alareunassa on plusnappula, jota painamalla listaan lisätään uusi kaava. Ohjelma lisää listaan valmiita esimerkkikaavoja, jotka voi korvata omilla kaavoilla. Kaavojen esittämä kuvaaja piirretään koordinaatistoon automaattisesti. Kukin uusi kaava saa uuden, selkeän ja toisistaan erottuvan värin. Kunkin kaavan kuvaajan piirtämisen voi kytkeä päälle ja pois rastiruudulla. Lisäksi kaavan voi poistaa napsauttamalla poistorastista.

Matemaattisten kaavojen syöttäminen on toteutettu Mathquill-kirjastolla, jolla matematiikan kirjoittaminen on varsin suoraviivaista ja helppoa. Syöttötila tunnistaa suoraan ‘*'-merkin kertomerkiksi, jonka se näyttää normaaliin matemaattiseen tapaan pisteenä, ja jakoviivan ‘/’, jonka se ymmärtää jakolaskuksi ja osaa muuttaa vaakasuoraksi osoittajaa ja nimittäjää käyttäväksi jakolaskuksi. Lisäksi syöttötilaan voi kirjoittaa LaTeX-komentoja, jotka aloitetaan takakenolla ‘\’ ja päätetään välilyöntiin. Esimerkiksi neliöjuuri luvusta 2 saadaan kirjoittamalla ensin ‘\sqrt ‘, jonka jälkeen neliöjuurimerkin alle syntyneeseen korostettuun ruutuun kirjoitetaan luku ‘2’.

Syötettävät kaavat voivat olla montaa eri muotoa ja parhaimman käsityksen erilaisista tyypeistä saakin painelemalla plusnappulaa ja katsomalla läpi esimerkkikaavat. Yksinkertaisimmillaan kaava voi olla vain lauseke, vaikka polynomi 3x+1, jota vastaava kuvaaja piirretään. Kaavan voi antaa myös yksinkertaisesti ratkaistavana muuttujia x ja y sisältävänä yhtälönä, kuten 2y=3x+1. Kaavaksi voi myös syöttää epäyhtälön, esimerkiksi y<-x^2, jolloin Graph.tk piirtää epäyhtälössä esiintyvän lausekkeen kuvaajan ja värittää tasosta epäyhtälön toteuttavan osan. Normaalin karteesisen koordinaatiston lisäksi kuvaajia voi piirtää käyttämällä napakoordinaatistoa. Tämä tehdään käyttämällä muuttujien x ja y sijasta muuttujia r ja \theta. Muuttuja r tarkoittaa pisteen etäisyyttä keskipisteestä ja kreikkalainen kirjain \theta puolestaan kulmaa vastapäivään positiivisesta x-akselista. Lisäksi kaavarivillä voi määritellä muuttujia, esimerkiksi a=5 ja käyttää näitä muuttujia muissa kaavoissa.

Piirto-ominaisuuksien lisäksi Graph.tk sisältää myös hyvin yksinkertaisen ja rajoittuneen javascript-pohjaisen cas-järjestelmän, jolla se osaa esimerkiksi suorittaa muodossa d/dx(2x+4) annettuja derivointeja sekä yksinkertaisia integrointeja. Näitä ominaisuuksia voi käyttää joko suoraan kaavarivillä taikka omasta napistaan esiin tulevassa erillisessä cas-näkymässä. Graph.tk:n cas-ominaisuudet eivät kuitenkaan ole kovinkaan monipuoliset vaan ne ovat lähinnä pieni lisä ohjelman piirtotoiminnallisuuden ohella.

Piirretyn kuvan voi tallentaa png-kuvaksi klikkaamalla käyttöliittymän kameraikonia. Tällöin piirretystä kuvaajasta muodostetaan png-kuva, joka avataan selaimeen ja jonka voi tämän jälkeen tallentaa normaaliin tapaan hiiren oikealla näppäimellä saatavasta valikosta.

Ohjelman lähdekoodit ovat saatavilla sen Github-sivulta. Kuvaajien piirtäminen on toteutettu ohjelmassa html5:n canvas-elementtiä käyttäen. Javascriptillä toteutettuna kuvaajien piirtäminen tapahtuu kokonaan käyttäjän selaimessa, joten verkkoyhteyttä tarvitaan vain sovelluksen avaamiseen. Graph.tk:lla piirrettyjä kuvaajia voi myös upottaa muille sivuille käyttäen tarjolla olevaa API:a.

Kotisivu
http://graph.tk

About-sivu

API

Lisenssi
GNU LGPL

Toimii seuraavilla alustoilla
Selaimet

Asennus
Ohjelma ei selaimella käytettävänä tarvitse erillistä asennusta. Sen voi kuitenkin halutessaan asentaa Chrome-sovellukseksi Chrome-selaimeen. Ohjelman voi myös asentaa omalle palvelimelle, jos ei halua käyttää sitä alkuperäiseltä sivustolta.

 • galleryimage:Graph.tk:n käyttöliittymä on hyvin yksinkertainen jaselkeä. Vain koordinaatisto ja piirrettävätkaavat.
 • galleryimage:Uudella kaavarivillä on ohjelmaa esitteleväesimerkkikaava, jonka voi korvata omalla. Halutut kaavat voipiilottaa ottamalla rastin pois kyseisestäruudusta.
 • galleryimage:Yhtälöiden ja lausekkeiden kuvaajien lisäksi voidaanesittää myös epäyhtälöitä väritettyinäpintoina.
 • galleryimage:Myös napakoordinaatistoa voikäyttää.
 • galleryimage:Kaavojen syöttäminen tapahtuuMathquill-syöttökentillä, jotka näyttävät kaavat matemaattisessamuodossa ja joilla matematiikan syöttäminen onhelppoa.
 • galleryimage:Mathquill-kenttään voi syöttää myös LaTeX-syntaksinmukaisia komentoja jasymboleja.
 • galleryimage:Graph.tk:n sisäänrakennettu kevyt cas-toiminnallisuusosaa suorittaan jonkin verran muun muassa derivointeja jaintegrointeja.
 • galleryimage:Kaavariveillä voi myös nimetä uusia muuttuja, joitavoi käyttää muissakaavoissa.
 • galleryimage:Myös kertoma ja Gamma-funktiolöytyvät.
 • galleryimage:Graph.tk:n cas-näkymässä voi suorittaa joitain hyvinyksinkertaisialaskutoimituksia…
 • galleryimage:… Esimerkiksiderivointia.
 • galleryimage:Graph.tk antaa piirrettyjen kuvaajienbittikarttakuvan käyttäjälle avaamalla selaimeen base64-koodatunpng-kuvan, jonka käyttäjä voi tallentaa normaalinapng-tiedostona.

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa