MyPaint

MyPaint on vapaa avoimen lähdekoodin piirto- ja maalausohjelma.

MyPaint on paineen tunnistavan piirtopöydän kanssa käytettäväksi suunniteltu piirto- ja maalausohjelma. Käyttöliittymä on ohjelmassa pyritty pitämään mahdollisimman yksinkertaisena ja selkeänä. Ohjelma ei ole kuvankäsittelyohjelma vaan piirto-ohjelma, joten siitä puuttuvat kuvankäsittelyohjelmalle tyypilliset toiminnot ja siinä on keskitytty piirtotyökaluihin. Esimerkiksi “view”-valikosta löytyvät peilaukset ja kierrot eivät muuta itse kuvaa vaan vain sitä, miten kuva näytetään. Työkalun, piirtovärin ja työkalun keskeisimpien ominaisuuksien kuten jäljen paksuuden valinnat ovat ohjelmassa helposti tehtävissä ja käyttäjä voi keskittyä piirtämiseen ja maalaamiseen. Viimeisimmäksi käytetyt viisi väriä ovat nopeasti hiiren toisella nappulalla valittavissa ja työkaluhistoriakin on nopeasti nähtävissä ja valittavissa työkaluvalikossa. Myös suurin osa muista ohjelman toiminnoista on käytettävissä piirtämistä helpottavilla hiiri- tai näppäimistöoikopolulla. Esimerkiksi piirtoalustaa voi siirtää nuolinäppäimillä ja työkalun piirtojälkeä suurentaa ja pienentää f- ja d-näppäimillä vastaavasti.

MyPaint sisältää valmiina lukuisia erilaisia piirtovälineitä ja niitä voi ladata verkosta lisää tai määritellä itse oman tarpeen mukaan. Valmiiden piirtotyökalujen joukosta löytyvät muun muassa lyijykyniä, hiiliä, vahaliituja, mustekyniä ja vesivärejä. Kustakin piirtotyökalusta voi nopeasti säätää muutamaa oleellisinta asetusta, kuten piirtojäljen paksuutta, läpinäkyvyyttä, kovuutta, hiiren seuraamisen hitautta sekä värien sekoittuvuutta. Pensselieditorilla on mahdollista muokata kaikkia kyseisen työkalun piirtojälkeen vaikuttavia muuttujia ja halutessaan tallentaa lopputulos uutena piirtotyökaluna.

MyPaintia voi käyttää tavallisella hiirellä, mutta oikeuksiinsa se pääsee, kun käytössä on paineen tunnistava piirtopöytä, jolloin eri työkalujen piirtojäljen paksuutta, tummuutta tai peittävyyttä voi säätää painamalla piirtoalustaa kynällä kevyemmin tai voimakkaammin. Esimerkiksi lyijykynäntyökalun käyttäminen piirtopöydällä antaa varsin aidon näköisen jäljen.

Varsinaisten piirtotyökalujen ja niihin vaikuttavien valintojen lisäksi MyPaint sisältää tuen tasoille, “luonnoslehtiön”, pensselilistaeditorin sekä laajemman värityökalun. Tasoilla piirroksen osat voi piirtää toisistaan erillisille läpinäkyville piirtopinnoille, jotka näytetään päällekkäin ja joista osan voi halutessaan poistaa, piilottaa tai muuttaa läpikuultavaksi. Luonnoslehtiöön voi tehdä luonnoksia, värikokeiluja sekä muuta kokeilua ennen varsinaista piirtämistä. Laajemmalla värityökalulla voi valita värejä hieman monipuolisemmin kuin ikkunan yläreunassa tarjolla olevalla yksinkertaisemmalla väriympyrällä. Työkalulla voi muun muassa löytää värien vastavärejä tai muuten harmonisia värejä. Kunkin näistä työkaluista voi avata omaksi ikkunakseen tai telakoida pääikkunan reunaan.

MyPaint käyttää rajoittamatonta piirtoaluetta, joten piirtotila ei lopu eikä sitä tarvitse suurentaa kesken piirtämisen. MyPaint käyttää tallennusmuotonaan oletuksena OpenRaster-muotoa, eli .ora-päätteisiä tiedostoja. OpenRaster-tiedostomuoto on avoin vaihtoehto Adoben suljetulle PSD-tiedostomuodolle monitasoisten kuvatiedostojen tallennukseen ja vaihtoon eri ohjelmien välillä. Kuvat on mahdollista tallentaa myös PNG- tai JPG-muodossa.

Kotisivu
http://mypaint.intilinux.com/

Lisenssi
GNU GPL

Toimii seuraavilla alustoilla
Linux, Windows, FreeBSD, Mac OS X, Maemo

Asennus
MyPaint löytyy suoraan useiden Linux-jakeluiden paketinhallinnasta ja Windows-järjestelmiin asennuspaketit löytyvät ohjelman kotisivuilta. FreeBSD-alustalle ohjelma löytyy ports-kokoelmasta. Mac OS X:lle ohjelmasta löytyy myös jonkinlainen versio sen kotisivujen kautta. Ohjelma löytyy kotisivujen kautta myös Maemo-alustalle, eli esimerkiksi N900-puhelimelle.

Käyttöohjeet
Tutoriaali opastaa alkuun MyPaintin käytössä.

Lisää ohjeita ja materiaalia löytyy MyPaintin wiki-sivustolta.

Esimerkkikuvia
Rihanna by ~ChandanB

To the Hub by ~Nrekkvan

Keira Knigtley by =Thubakabra

African sad girl by ~Psymfonius

buffy by ~Ncmprhnsbl

Lisää MyPaintilla piirrettyjä kuvia

  • galleryimage:MyPaintin piirtotila on käyttöliittymältäänminimalistinen ja piirtämiseenkeskittyvä.
  • ![galleryimage:Värin voi valita väriympyrästä, viidestä viimeisimmästä väristä tai “pipetillä” kuvasta.](/images/Mypaint-2.jpg “fig:galleryimage:Värin voi valita väriympyrästä, viidestä viimeisimmästä väristä tai “pipetillä” kuvasta.")
  • galleryimage:Piirtotyökalut on luokiteltu ryhmiin. Viisiviimeisimmin käytettyä on helposti valittavissauudelleen.
  • galleryimage:Keskeisimpiä säätöjä, kuten piirtojäljen kokoa voisäätää joko valikosta tai näppäinoikopoluilla. Kuvan osia voijärjestellätasoihin.
  • galleryimage:Uusia piirtotyökaluja voi määritellä vapaasti jokoalusta alkaen tai muokkaamalla jostain olemassa olevasta jatallentamalla uudellanimellä.
  • galleryimage:Laajemmalla värivalintadialogilla voi muun muassaharmonisiavärejä.

Teksti: Pesasa
kuvakaappaukset: Pesasa