Viikon VALO

Viikon VALO on vapaista avoimen lähdekoodin ohjelmista ja materiaalipankeista viikoittain kertova sivusto, joka toimii samalla myös itse vapaita artikkeleita sisältävänä materiaalipankkina.

Sadanteen artikkeliinsa ehtinyt Viikon VALO on vuoden 2011 alussa perustettu sivusto, joka esittelee joka viikko jonkin Vapaan ja Avoimen Lähdekoodin Ohjelman eli VALOn, vapaata materiaalia tarjoavan sivuston tai muun läheisesti näihin liittyvän asian, kuten Vapaat tiedostomuodot. Luetuimpien artikkeleiden joukossa ovat muun muassa Linux-jakeluista Ubuntu 11.04, Debian GNU/Linux ja Ubuntu 12.04 kertovat artikkelit sekä sovellusohjelmista tekstikäsittelyohjelma LibreOffice Writer, www-selain Firefox ja mediasoitin Clementine. Materiaalipankeista suosituimpia ovat olleet vapaita leikekuvia tarjoava Open Clip Art Library sekä sähköinen kirjasto Project Gutenberg. Viikon VALO -projektin pyrkimyksenä on tuoda jo tunnettujen avoimen lähdekoodin ohjelmien lisäksi laajempaan tietoisuuteen myös pienempiä ja vähemmin tunnettuja sovelluksia, kuten karttaohjelmisto Marble, päiväkirjamainen sähköinen muistikirja RedNotebook sekä esitysgrafiikan tekoon tarkoitettu Sozi.

Kaikki Viikon VALO -sivustolla esiteltävät ohjelmat ja materiaalit on julkaistu jollain vapaalla lisenssillä joka takaa niiden käytön, levittämisen sekä tarvittaessa myös sovittamisen omiin tarpeisiin sopiviksi. Ohjelmistot on tyypillisesti julkaistu GNU GPL-, MIT X11- tai BSD-lisenssillä taikka jollain muulla vastaavalla vapaalla lisenssillä. Vapaiden materiaalien lisensseinä taas voivat olla esimerkiksi vapaat Creative Commons -lisenssit CC0, CC-BY ja CC-BY-SA. Osa materiaalista on myös julkaistu kokonaan tekijänoikeuksista vapaana Public Domain -materiaalina, kuten Open Clip Art Libraryn kuvat ja Project Gutenbergin sähkökirjat.

Viikon VALOn omat artikkelit on julkaistu samojen periaatteiden mukaisesti CC-BY-SA-lisenssillä, joka mahdollistaa niiden uudelleenkäytön myös muokattuina, kunhan alkuperäisen tekijän nimi (viittaus Viikon VALO -sivustoon) mainitaan ja edelleen jaettu tai muokattu artikkeli julkaistaan samalla lisenssillä. Tämä mahdollistaisi artikkelien käyttämisen pohjana esimerkiksi paperilehdessä julkaistavaan avoimen lähdekoodin ohjelmista kertovaan juttusarjaan. Suurin osa Viikon VALO -sivustolla käytetyistä piirroskuvituksista on peräisin Open Clip Art Libraryn kuvavarastoista ja loput on pääosin piirretty itse. Itse piirretyt kuvat on tyypillisesti myös lisätty Open Clip Art Libraryn valikoimiin.

Sivustolla esitellään useille eri käyttöjärjestelmäalustoille saatavia ohjelmia. Mukana on myös mobiilialustoille saatavia ohjelmia, kuten K-9 Mail-sähköpostiohjelma ja sähkökirjojen lukemiseen käytettävä FBReader. Ohjelmista monet ovat Inkscape-vektoripiirto-ohjelman tapaan käytettävissä samanlaisina useilla eri käyttöjärjestelmillä.

Ohjelmien ja sivustojen lisäksi Viikon VALO on esitellyt Lukuvaloksi nimetyssä osiossaan vapaita sähkö- ja äänikirjoja, jotka on poimittu Project Gutenbergin valikoimista.

Viikon VALO -projekti on toiminut jonkin verran yhteistyössä myös muiden vapaita ja avoimen lähdekoodin ohjelmia edistävien suomalaisten hankkeiden kanssa. Esimerkiksi suurin osa VALO-CD-projektin levyillä jaettavista ohjelmista on esitelty Viikon VALOina ja toisaalta VALO-CD-levyllä olevat ohjelmien esittelyt ovat saaneet tekstejä Viikon VALO -sivustolta. Toinen yhteistyötä tehnyt hanke on Linux.fi-wiki, jonka artikkeleista esimerkiksi FBReader on saanut vaikutteita Viikon VALO -sivustolta.

Viikon VALO -sivuston ja -projektin takana on Linux-Aktivaattori ry, jonka tavoitteena on edistää vapaaseen ja avoimeen lähdekoodiin perustuvien tietoteknisten järjestelmien käyttöä ja edistää niiden ideologiaa Suomessa. Esittelyitä ovat kirjoittaneet pääasiassa yhdistyksen aktiivit, mutta heidän lisäkseen myös muutama yhdistyksen ulkopuolinen kirjoittaja on osallistunut niiden tekemiseen. Esimerkiksi osa VALO-CD:llä olevien ohjelmien esittelyistä on VALO-CD-aktiivien kirjoittamia.

Viikon VALO -projektiin on mahdollista ottaa osaa kirjoittamalla itse esittelyitä, ehdottamalla esiteltäviä ohjelmistoja tai sivustoja sekä ihan vain levittämällä linkkejä esittelyihin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Esiteltävä aiheita ja kirjoittajaksi tarjoutumisia saa lähettää sähköpostilla osoitteeseen info@viikonvalo.fi. Jos taas olet kiinnostunut hyödyntämään Viikon VALO -artikkeleita esimerkiksi edustamassasi lehdessä tai käyttämään niitä jollain muulla tavalla, voit tehdä sen suoraan CC-BY-SA-lisenssiehtojen mukaisesti, tai ottamalla yhteyttä meihin ja pyytämällä yhteistyötä.

Kotisivu
http://viikonvalo.fi

Kysymyksiä ja vastauksia
http://viikonvalo.fi/vastaukset

Yhteistiedot
info@viikonvalo.fi

Lisenssi
CC-BY-SA

  • galleryimage:Viikon VALO esittelee joka viikko jonkin vapaan jaavoimen lähdekoodin ohjelman tai vapaata materiaalia tarjoavanpalvelun.
  • galleryimage:Suomalaisten matematiikan tutkijoiden, opettajien jaopiskelijoiden yhden viikonlopun aikana kirjoittamaCC-BY-lisenssillä julkaistu Vapaa matikka 1 on esimerkki vapaastamateriaalista.
  • galleryimage:Kustakin esiteltävästä aiheesta on katseltavissajoukkokuvakaappauksia.
  • galleryimage:Myös materiaalipankeista on kuvakaappauksia taiesimerkkimateriaaleja.
  • galleryimage:Lukuvalo esittelee vapaita sähkö- jaäänikirjoja.
  • galleryimage:Viikon VALOa voi mainostaa laittamalla omalleweb-sivulleen Viikon VALO -sivustolle linkittävän bannerin, joitalöytyyerikokoisina.

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa