TiddlyWiki

TiddlyWiki on henkilökohtainen verkoton wiki esimerkiksi muistiinpanojen tekoon.

TiddlyWiki on yhtenä html-tiedostona toteutettu selaimella käytettävä wiki, jonka käyttöön ei tarvita palvelinta eikä verkkoyhteyttä. Tiddlywikillä esimerkiksi luentomuistiinpanojen tai kokousmuistioiden kirjaaminen onnistuu helposti ja muistiinpanot saa pidettyä siististi järjestyksessä tekemällä linkityksiä toisiinsa liittyvien asioiden välille.

Muistiinpanojen tekeminen sähköisesti on usein hankalampaa kuin ensin uskoisi. Yksittäisten muistiinpanojen kirjaaminen samaan tekstitiedostoon tai tekstinkäsittelyohjelman asiakirjaan ei ole käytännöllistä, sillä tietopalasten järjestely ja etsiminen lineaarisesta (yhteen pötköön kirjoitetusta) tiedostosta on työlästä selaamista edestakaisin. Jos taas suuri joukko muistiinpanoja tallennetaan kukin erillisiin tiedostoihin, käy niiden hallinta pian hankalaksi. Niiden järkevään ylläpitoon pitää rakentaa kansiohierarkia, jonka käyttö voi sekin osoittautua työlääksi ja josta tietojen löytäminen ei välttämättä myöskään ole helppoa. Hypertekstisivut, kuten www-sivut, ovat käytännöllinen ratkaisu tähän ongelmaan. Niissä kukin tieto tai muistiinpano talletetaan omaksi sivukseen ja sivujen välille voi luoda linkityksiä, jolloin päästään lineaarisuuden ja hierarkkisuuden kahleista. Minkään tiedon ei tarvitse olla täsmälleen jonkin toisen jälkeen tai hierarkkisesti jossain lokerossa vaan tiedot voivat vapaasti linkittyä toisiinsa ja muodostaa verkon. Wiki-järjestelmät ovat yksi tapa tehdä tällaisten linkitettyjen sivujen tekeminen helpoksi ja linkittäminen luontevaksi. Tyypilliset wiki-järjestelmät, kuten Mediawiki tarvitsevat kuitenkin toimiakseen palvelimen sekä verkkoyhteyden eivätkä siksi sovellu kovin helposti yksittäisen käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön.

TiddlyWiki ratkaisee tämän ongelman tuomalla wikin verkosta käyttäjän omalle koneelle tai vaikka mukana kannettavalle muistitikulle. TiddlyWikä voi käyttää myös DropBoxin, Google-driven ja Ubuntu Onen kaltaisten pilvipalveluiden kanssa. TiddlyWiki koostuu vähimmillään pelkästään yhdestä selaimella avattavasta html-tiedostosta, joka sisältää kaiken wiki-toiminnallisuuden JavaScript-kielellä. TiddlyWikissä käyttäjä voi luoda yksittäisiä tietopalasia, tiddlereitä, kuten wiki-sivuja, ja avata niitä näkyviin yhden tai useamman kerrallaan. Tiddlerien tekstisisältö kirjoitetaan yksinkertaisella wiki-kielellä, jossa esimerkiksi otsikot ja väliotsikot merkitään kirjoittamalla rivin alkuun yksi tai useampi huutomerkki ja numeroimattomat listat merkitään rivin aloittavalla tähtimerkillä (*). Esimerkiksi:

!Yläotsikko
Tekstiä
* luettelo
* parilla
* kohdalla
Taas tekstiä.
!!Alaotsikko
Lisää tekstiä ja
# numeroitu
# luettelo

Linkitys tiddlereiden välillä hoidetaan kirjoittamalla tekstiin viitattavan tiddlerin nimi ympäröitynä kaksinkertaisilla hakasulkeilla, esimerkiksi:

Muista lukea [[muistiinpanot]].

Kullekin tiddlerille voi myös merkitä tageja, eli eräänlaisia asiasanoja, joiden mukaan niitä on myöhemmin helppo hakea ja luokitella. TiddlyWikissä on myös sisäänrakennettu hakukenttä, joka etsii esiin kaikki hakusanan sisältävät tiddlerit.

TiddlyWikiin tehtyjen muokkausten tallentaminen hoituu Firefox- ja Internet Explorer -selaimissa suoraan selaimen omilla menetelmillä. Käyttäjältä toki kysytään lupa tallennukseen, sillä selaimet eivät tietoturvan vuoksi voi omin luvin tallennella käyttäjän koneelle tiedostoja. Tallennuksen yhteydessä kannattaa rastia vaihtoehto, ettei lupaa kysytä jokaisella tallennuksella. Tämä rastilla annettu lupa on istunto- ja tiedostokohtainen. Muilla selaimilla tallennusta varten tarvitaan TiddlyWikin sisältävän html-tiedoston lisäksi TiddlySaver.jar-tiedosto ja selaimeen Java-lisäosa. TiddlyWikin oikean reunan sivupalkista löytyy “Options”-kohdasta mahdollisuus kytkeä päälle “AutoSave”-toiminto, jolloin tallennus tapahtuu jokaisen muutoksen jälkeen automaattisesti ilman erillistä “Save”-linkin painamista. Jos päättää käyttää automaattista tallennusta, voi kannattaa kytkeä pois päältä automaattiset varmuuskopiot valinnasta “SaveBackups”, sillä muuten tallennuskansio täyttyy hyvin pian päivämäärällä ja kellonajalla varustetuista varmuuskopioista.

TiddlyWiki on helposti ja laajasti muokattavissa omiin tarpeisiin. Käytännössä kaikki muokaaminen tapahtuu muokkaamalla sopivia tiddlereitä. Wikin otsikkoa voi muokata muuttamalla tiddlerien SiteTitle ja SiteSubtitle sisältöä, vasemman reunan valikon sisältö löytyy tiddleristä MainMenu ja luettelo oletuksena esiin avattavista tiddlereistä on tiddlerissä DefaultTiddlers. Myös TiddlyWikin asettelu ja ulkoasu on muunnettavissa muokkaamalla sivupohjaa tiddlerissä PageTemplate tai omia css-tyylisääntöjä tiddleriin StyleSheet.

Myös wikin toiminnallisuuden muokkaaminen on hyvin helppoa, jos osaa JavaScript-kieltä. TiddlyWikin toiminnallisuus on rakennettu helposti lisäosilla laajennettavaksi. Lisäosa on käytännössä tiddleri, jonka sisältö on ajettavaa JavaScript-ohjelmakoodia ja jolle on annettu tagi systemConfig. Kaikki tällä tagilla merkityt tiddlerit suoritetaan sivun lataamisen yhteydessä. Lisäosina voidaan toteuttaa esimerkiksi laajennoksia TiddlyWikin käyttämään wiki-kieleen tai erilaisia makroja, joita voidaan käyttää wiki-tekstin seassa. Hyvä esimerkki tällaisesta makrosta on CalendarPlugin-lisäosan tuoma <<calendar>>-makro, joka wiki-tekstin sekaan kirjoitettuna korvataan tiddleriä näytettäessä interaktiivisella kalenterilla. Toinen esimerkki hyödyllisestä lisäosasta on AttachFilePlugin, joka mahdollistaa kuvien upottamisen wikiin. Tämän lisäosan avulla kuvatiedosto voidaan joko upottaa suoraan html-tiedoston sisään yhtenä tiddlerinä tai vaihtoehtoisesti käyttää viittausta ulkoiseen kuvatiedostoon. Wiki-tekstissä ja jopa css-säännöissä voidaan näin liitettyä kuvaa käyttää viittaamalla siihen tiddlerin nimellä.

TiddlyWikin päälle on rakennettu erilaisiin käyttöihin muokattuja sovelluksia. Hieman vanhempaan TiddlyWikin versioon perustuvaan matemaattiselle tekstille suunnattuun ASciencePadiin on sisällytetty matemaattisia kaavoja MathML-muotoon muuttava ASCIIMathML-paketti sekä graafien ja muiden kuvioiden piirtämiseen käytettävä ASCIIsvg. TiddlyFolio puolestaan on TiddlyWikin versio, johon on lisätty mahdollisuus kryptata tiddlereitä. TiddlyFoliota käyttämällä esimerkiksi muistitikulle tallennetut tiedot voi pitää salakirjoitettuina ja turvassa vaikka muistitikku katoaisikin. TiddlyWikiä on mahdollista käyttää myös kurssimateriaalin jakamiseen, kuten esimerkiksi professori Russel Herman: LaTeX, MathLab. Tällaisessa käytössä TiddlyWikin etuna tavallisen verkkosivustoon verrattuna on se, että koko materiaalin voi halutessaan antaa opiskelijoiden ladattavaksi yhtenä tiedostona.

TiddlyWikiä on toki mahdollista käyttää myös verkon yli. Yksinkertaisimmillaan muokkaukset tehdään omalla koneella ja html-tiedosto kopioidaan palvelimelle vain lukemista varten. Vaihtoehtoisesti voi käyttää TiddlySpace- tai tiddlyspot-palvelua, jotka hoitavat wikin tallettamisen palvelimen puolella ja mahdollistavat wikin editoinnin suoraan verkossa.

Kotisivu
http://tiddlywiki.com/

Lisenssi
BSD

Toimii seuraavilla alustoilla
Firefox, Internet Explorer, Chrome/Chromium, Safari, Opera, (mikä tahansa moderni selain)

Asennus
TiddlyWiki on ladattavissa sen kotisivuilta. Firefoxilla ja Internet Explorerilla sen käyttöön riittää pelkkä html-tiedosto. Muilla selaimilla käyttöön tarvitaan lisäksi sivuilta ladattava jar-tiedosto sekä selaimeen Java-plugin.

Linkkejä
Why every programmer should have a Tiddlywiki

Tiddlywiki cheatsheet (pdf) — Tiivistetty TiddlyWiki-opas.

TiddlyTools - lisäosavarasto

  • galleryimage:Tyhjä, vasta aloitettuTiddlyWiki.
  • galleryimage:Tiddlereitä voi tuoda toisista tiedostoista jasivustoilta. Kuvassa haetaan lisäosiaTiddlyTools-sivustolta.
  • galleryimage:Valitaan tuotavat tiddlerit saatavilla olevienlistasta.
  • galleryimage:Tiddlerin sisällön muokkaus tapahtuu yksinkertaisellawiki-syntaksilla. Mukanakalenterimakro.
  • galleryimage:Tiddlerin sisältö näyttötilassa. Makron kohdalla onkalenteri.
  • ![galleryimage:Sivun asettelua voi räätälöidä muuttamalla sivupohjaa tiddlerissä “PageTemplate”.](/images/Tiddlywiki-6.png “fig:galleryimage:Sivun asettelua voi räätälöidä muuttamalla sivupohjaa tiddlerissä “PageTemplate”.")
  • galleryimage:Muuta ulkoasua voi muokata css-säännöillä, jotkakirjoitetaan myös omaantiddleriinsä.
  • galleryimage:AttachFilePlugin-lisäosa mahdollistaa esimerkiksikuvien upottamisen wikiin. Upottamisen sijaan kuvat voi sisällyttäämyös ulkoisinalinkkeinä.
  • galleryimage:Upotettu kuva tallennetaan omaan tiddleriinsä, johonvoi viitata sekä sisältötiddlereistä ettäcss-säännöissä.
  • galleryimage:Kuva sijoitettuna tiddleriin tekstinoheen.

Teksti: oma Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa