Kig

Kig on vapaa työkalu geometristen kuvioiden piirtämiseen.

Kig on KDE edutainment -projektin interaktiivisen geometrian sovellus, jolla käyttäjä voi piirtää erilaisia geometrisia konstruktioita. Piirretyt kuviot ovat interaktiivisia, eli kuvion pisteitä ja muita osia voi liikutella, jolloin myös liikuteltavasta objekteista riippuvat muut kuviot päivittyvät. Ohjelmassa on monipuolinen valikoima käytettävissä olevia objekteja kuten piste, suora, puolisuora, jana, ympyrä, kulma, ellipsi sekä paraabeli. Objektien piirtämisessä voi hyödyntää leikkauspisteitä, keskipisteitä, kohtisuoria, kulmanpuolittajia sekä monia muita geometrisia käsitteitä. Objektien ominaisuuksia, kuten väriä, viivan paksuutta ja tekstejä, voi muokata hiiren oikealla näppäimellä objektin kohdalta saatavan kontekstivalikon kautta. Koordinaatistona ohjelmassa voi käyttää joko tavallista karteesista koordinaatistoa taikka polaarikoordinaatistoa.

Kig käsittelee piirrettyjä kuvioita objekteina ja niiden piirtäminen tapahtuu joko lisäämällä piirtoalustalle uusia pisteitä tai hyödyntämällä jo olemassa olevia objekteja. Esimerkiksi ympyrän voi määritellä kahden joko olemassa olevan tai vasta luotavan pisteen, keskipisteen ja kehäpisteen, avulla taikka yhden pisteen ja jo olemassa olevan janan pituuden avulla. Kuvion luomisen jälkeenkin objektit säilyttävät keskinäisen riippuvuutensa. Esimerkiksi, jos ympyrä on luotu käyttämällä sen säteenä jonkin olemassa olevan janan pituutta, muuttuu ympyrän koko, jos janan päätepistettä siirretään. Ohjelmassa on myös mahdollista määritellä omia makroja, eli uusia kuviotyyppejä. Esimerkiksi kahden pisteen välisen janan keskinormaali on mahdollista määritellä makroksi piirtämällä ensin kyseinen keskinormaali itse geometrisena konstruktiona ja opettamalla tämän jälkeen uudelle makrolle, mitkä piirretyn kuvion osista ovat syöte (kaksi pistettä) ja mikä tai mitkä lopputulos (keskinormaali). Ohjelman toimintaa on myös mahdollista skriptata Python-kielellä.

Kuvia on mahdollista tallentaa Kigin oman tiedostomuodon lisäksi useammassa bittikarttamuodossa, svg- ja xfig-vektorimuodoissa sekä asymptote- ja latex-muodoissa. Latex-muotoinen tallennus tapahtuu PSTricks-, Tikz/PGF- tai asymptote-piirtokäskyinä. Kigillä piirrettyjä kuvia on siis mahdollista käyttää monipuolisesti erilaisissa käyttötarkoituksissa.

Kig eroaa aiemmin esitellystä GeoGebrasta muun muassa sillä, että Kig keskittyy erityisesti geometriseen piirtämiseen, kun GeoGebra hallitsee lisäksi myös esimerkiksi funktioiden kuvaajien piirtämisen. Toinen ero on se, että Kig istuu natiivina sovelluksena ulkoasultaan ja käyttölogikaltaan paremmin muiden KDE-ohjelmien joukkoon, kun taas GeoGebra Java-sovelluksena toimii useammalla laitealustalla ja jopa www-sivulle upotettuna sovelmana.

Kotisivu
http://edu.kde.org/kig/

Lisenssi
GNU GPL

Toimii seuraavilla alustoilla
Linux, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD

Asennus
Linux-jakeluihin Kig löytyy paketinhallinnan kautta. Muihin Unix-tyyppisiin järjestelmiin ohjelma löytyy tyypillisesti samaa kautta kuin muutkin asennettavat KDE-ohjelmat. Windows-alustalle KDE-ohjelmista on toistaiseksi tarjolla vasta kokeellisia versioita.

Käyttöohjeet
Kig-esittely Linux Journal -lehdessä.

Kig-käsikirja

 • galleryimage:Kig ja tyhjä piirtoalue. Ylhäällä valikot jatoimintopalkki. Vasemmalla työkalupalkit pisteiden, janojenympyröiden ja monien muiden objektien piirtämiseen. Oikeallapaneelit muunnosten, kuten siirtojen, peilausten, kiertojen jaskaalaustentekoon.
 • galleryimage:Kuvioita koostetaan erilaisista objekteista. Kuvassakahden pisteen kautta piirretty suora sekä kahden pisteen välillepiirretty jana. Parhaillaan piirretään ympyrää, jonka keskipisteenäon annettu piste ja säteeksi valitaan annetun jananpituus.
 • galleryimage:Uusia objekteja voi luoda aiempien pohjalta. Kuvassakaksi ympyrää, joiden keskipisteet ovat annetun janan päätepisteetja säteinä toisen annetun janan pituus. Kuvassa muodostetaanympyröidenleikkauspisteet.
 • galleryimage:Kahden pisteen välisen janan keskinormaalinkonstruointi. Ympyröiden säteinä käytetty kuvassa näkyvän jananpituutta, ympyröiden kaksi leikkauspistettä etsittyleikkauspistetyökalulla ja näiden leikkauspisteiden kautta piirrettysuora, eli haettu keskinormaali. Kuvaan punaisella merkitty kulma onsuora kulma, kuten käy ilmi kulmalle annetusta automaattisestipäivittyvästä tekstikentästä sekä kohtisuoruustestillämuodostuvasta, niin ikään automaattisesti päivittyvästäkentästä.
 • galleryimage:Yhden objektin, esimerkiksi pisteen siirtäminenpäivittää kaikkia siitä riippuvia muitaobjekteja.
 • galleryimage:Ohjelmalla on mahdollista luoda uusia makrojapiirtämällä ensin halutunlainen konstruktio ja sen jälkeenkertomalla makrotyökalulle, mitkä objektit ovat makron syötteitä jamikä objekti makrolla tuotettavalopputulos.
 • galleryimage:Kuva havainnollistaa, miten mikä tahansa ympyränkaarta vastaava kehäkulma on puolet vastaavasta keskuskulmasta.Kuvan kaikki neljä pistettä ovatsiirrettäviä.
 • galleryimage:Kaikki tarjolla olevat objektit ovat valittavissavalikosta ja omia makroja tekemällä niitä voi luodalisää.
 • galleryimage:Ohjelmalla on mahdollista piirtää myös vektoreita jamuun muassa niiden summan, joka päivittyy alkuperäisiä vektoreitamuokattaessa.
 • galleryimage:Suoria, paraabeleja, ympyröitä, ellipsejä jahyperbelejä voi piirtää niillä olevia pisteitä syöttämällä. Yleisenkartioleikkauksen voi syöttää antamalla viisi sillä olevaa pistettä.Kuvaajien karteesisen yhtälön voi laittaa tekstinä näkyviin.Tekstikentissä voi viitata muuttujilla objektien ominaisuuksiin,kuten suoran kulmakertoimeen tai ympyrän pinta-alaan. Objektienvärejä, viivan paksuutta tai tyyliä, tekstejä yms. voi muuttaahiiren kakkosnäppäimellä esiin tulevastakontekstivalikosta.
 • galleryimage:Ohjelma tukee useita geometrisia kuvauksia, kutenpeilauksia ja kiertoja. Ohjelma opastaa objekteja piirtäessäkäyttäjää sekä ikkunan alareunassa olevalla työkaluohjeella sekähiiren viereen jo valmiiden objektien kohdalle siirryttäessäilmestyvillä tilannekohtaisillaohjeilla.
 • galleryimage:Kolmannen asteen käyrä, paraabeli sekä paraabelinpisteeseen piirretty tangentti. Koordinaatistoksi valittu euklidisenkoordinaatiston sijaanpolaarikoordinaatisto.

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa