Sozi

Sozi on ohjelma animoitujen diaesitysten tekoon.

Sozi on Inkscape-vektoripiirto-ohjelman lisäosana toimiva ohjelma, jolla voi tehdä näyttäviä animoituja esityksiä, jotka ovat katseltavissa www-selaimella lähes kaikilla alustoilla. Sozin idea on sama kuin Flashilla toteutetussa Prezissä. Esityksen vaiheet eivät ole erillisinä “kalvoina” vaan sisältönä samassa suuressa julisteessa, jossa esityksen edetessä siirrytään eri kohtiin ja samalla tarvittaessa zoomataan ja käännetään katselukulmaa.

Sozi-esitys on standardin mukainen svg-muotoinen vektorikuva, johon on lisätty toiminnallisuutta Javascript-ohjelmointikielellä. Sozin suurena etuna esimerkiksi Preziin on se, että Sozi-esityksen katsomiseen riittää mikä tahansa nykyaikainen www-selain eikä sen lisäksi tarvita mitään muuta, kuten Prezin katsomiseen tarvittavaa Flash-lisäosaa. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että Sozi-esitykset ovat katsottavissa myös Applen iPad- ja iPhone-laitteilla.

Esityksen luominen Inkscapessa on toteutettu käytännössä siten, että kaikki sisältö luodaan ensin piirtoalueelle yhdelle (tai useammalle) tasolle ja lopuksi omalle erilliselle tasolleen luodaan joukko näytön muotoisia suorakaiteita, jotka Sozilla määrätään esityksen pysähdyspisteiden näkymiksi, eräänlaisiksi “ikkunoiksi” sisältöön. Esitystä katseltaessa siirrytään siis animoidusti tällaisesta ikkunasta toiseen. Inkscapen Sozi-lisäosa antaa käyttöliittymän, jolla esitykseen voi lisätä pysähdyspisteitä ja vaihtaa niiden järjestystä. Kullekin pysähdyspisteelle voi halutessaan määritellä ajoitetun keston. Pysähdyspisteiden väliseen siirtymään käytettävä aika ja sen kiihtyvyys ovat myös asetettavissa tällä työkalulla.

Esitystä selaimella katseltaessa sitä ohjataan eteenpäin ja taaksepäin näppäimistöllä välilyönnillä, enterillä, pageup-, pagedown-, home-, end- ja nuolinäppäimillä. Vaihtoehtoisesti esityksessä voi edetä eteenpäin hiiren ykkösnäppäintä painamalla. Hiiren kolmosnäppäintä, eli rullaa, painamalla saa esiin listan esityksen näkymistä, joista voi hiirellä klikkaamalla valita haluamansa. Muita käytössä olevia näppäimiä ovat ainakin koko esityskuvan kerralla näyttävä f, esitystä vastapäivään kiertävä r, saman myötäpäivään tekevä R sekä näkymään sisään ja ulos zoomaavat + ja -. Näkymäluettelon saa esiin myös näppäimistöllä painamalla t-näppäintä.

Esitystä tehtäessä on syytä huomioida ainakin seuraavat esityksen animoinnin sujuvuuteen vaikuttavat seikat. Svg-kuvan elementtien pehmennystä (blur) on syytä välttää, sillä pehmennettyjen elementtien animointi näyttää olevan hidasta ja aiheuttaa nykimistä esitystä katsottaessa. Jossain tapauksessa myös suuri määrä tekstiä voi aiheuttaa animoinnin nykimistä. Tällaisessa tilanteessa animointia on mahdollista nopeuttaa muuttamalla tekstit poluiksi Inkscapessa. Esityksessä on syytä myös pysyttäytyä yleisimmin käytetyissä kirjasimissa, jos haluaa, että esitys näyttää täsmälleen samalta kaikilla koneilla. Erikoisempiakin kirjasimia voi toki käyttää, mutta tällöin voi olla myös tarpeen muuttaa tekstit poluiksi Inkscapessa, jotta esitys näyttää samalta myös koneella, jolla sitä katsellaan. Tekstejä poluksi muutettaessa täytyy tietenkin muistaa, että tämän jälkeen tekstin muokkaaminen tekstinä ei ole enää mahdollista.

Kotisivu
http://sozi.baierouge.fr/wiki/en:welcome

Lisenssi
GNU GPL v.3.0

Toimii seuraavilla alustoilla
Linux, Windows, Mac OS X, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD sekä muut alustat, joilla Inkscape on käytettävissä. Sozi-esitysten katselu onnistuu millä tahansa alustalla, johon saa modernin svg-tiedostoja osaavan selaimen.

Asennus
Asennuspaketit ja -ohjeet löytyvät ohjelman kotisivuilta. Ubuntuun Sozi löytyy myös suoraan paketinhallinnasta. Ubuntun kanssa on hyvä varmistaa, että paketti libcanberra-gtk-module on asennettuna.

Esimerkki
Viikon VALO presents SOZI

Käyttöohjeet
Lyhyt video-tutoriaali Sozin käytöstä

  • galleryimage:Koko svg-kuvana tehty sisältö ennen esityksenvaiheidenlisäämistä.
  • galleryimage:Svg-tiedostoon on lisätty näytön muotoisiasuorakaiteita kunkin pysähdyspisteen näkymänkohdalle.
  • galleryimage:Sozi on käytettävissä valikosta Inkscapenlisäosana.
  • galleryimage:Sozin käyttöliittymä, jossa voi lisätäpysähdyspisteitä. Kukin ruutu valitaan vuorollaan kuvasta jalisätään tässä ikkunassapysähdyspisteeksi.
  • galleryimage:Siirtymän nopeuden voi valita tasaiseksi (linear) taieri tavoin kiihtyväksi taihidastuvaksi.
  • galleryimage:Sozi-esityksen katseluaChromium-selaimella.
  • galleryimage:Sozi-esityksen katseluaChromium-selaimella.
  • galleryimage:Näkymälistan saa esiin joko hiiren keskimmäistänappia, eli rullaa, painamalla tai näppäimistöltä t-kirjaintapainamalla.

Teksti: Pesasa
kuvakaappaukset: Pesasa