Kevyet Linux-jakelut

‘‘‘Kevyellä Linux-käyttöjärjestelmällä voi antaa lisäaikaa vielä hiukan vanhemmallekin tietokoneelle. '’’

Itsenäisistä osista koostuvan rakenteensa, eli modulaarisuutensa, vuoksi Linux-järjestelmistä on mahdollista tehdä kevyitä versioita, jolloin on mahdollista käyttää ajantasaista ja modernia käyttöjärjestelmää myös vanhemmalla ja heikkotehoisemmalla tietokoneella. Useista tavallisesti käytettävistä ohjelmista on erilaisia avoimen lähdekoodin vaihtoehtoisia toteutuksia. Esimerkiksi www-selainvaihtoehtoja on monia: Firefox, Chromium, Midori. Tyypillisesti kevyiksi tarkoitetut Linux-jakelut tehdään valitsemalla tai itse ohjelmoimalla järjestelmän mukana oletuksena asennettavat ohjelmakomponentit mahdollisimman keveiksi. Yhtenä suurena tekijänä ovat luonnollisesti itse työpöytää ja ikkunoita hallinnoivat ohjelmat.

Microsoft Windows XP -käyttöjärjestelmän tekninen tuki, kuten automaattiset päivitykset, päättyy 12 vuoden jälkeen 8.4.2014. Tämä voi herättää monet vielä tätä käyttöjärjestelmää käyttävät etsimään vaihtoehtoja. Vaihtoehtoina ovat useimmiten uudempaan Windows-versioon päivittäminen, uuden tietokoneen hankkiminen taikka jonkin kevyemmän järjestelmän, kuten kevyen Linux-jakelun, asentaminen vanhaan tietokoneeseen. Järkevin vaihtoehto määräytyy yleensä vanhan koneen iän ja tehokkuuden, käytettävien ohjelmien tai ohjelmatyyppien, käyttäjän mieltymysten ja tietenkin käytettävissä olevan rahan mukaan.

Jos tietokone on vanha, voi siihen saada jonkin verran lisää puhtia erityisesti lisäämällä käyttömuistia (eri asia kuin kiintolevyn tallennustila!), mutta kovin vanhan koneen tekohengittäminen kevyelläkin käyttöjärjestelmällä voi olla turhaa työtä. Tällöin uuden tietokoneen hankkiminen voi säästää karvailta kokemuksilta. Edes Linux-järjestelmät eivät tee ihmeitä.

Linux-järjestelmien etuja ovat muun muassa: ilmainen ja helposti ilmaiseksi päivittyvä nykyaikainen käyttöjärjestelmä, tarvittaessa kevyt käyttöliittymä ja keveitä ohjelmia sekä mahdollisuus valita itseään miellyttävä käyttöliittymä.

Jos valintana on Linux-pohjaiseen järjestelmään siirtyminen, joutuu käyttäjä tekemään vielä valinnan erilaisten Linux-järjestelmien välillä. Valikoima voi tuntua laajalta ja hämmentävältä, sillä vaihtoehtoja on kuin ruokalajeja kiinalaisessa ravintolassa. Kiinalaisen ravintolan ruokalistan tapaan Linux-jakelut kuitenkin koostuvat suurimmaksi osaksi samoista raaka-aineista, eli ohjelmista, vain erilaisina valmiiksi paketoituina yhdistelminä. Tyypillisesti suurin ero niiden välillä on käyttöliittymän tyylissä ja tuntumassa. Valinta helpottuu huomattavasti, jos keskittyy yleisimmin käytettyihin, ja siten parhaiten tuettuihin, versioihin. Samoin pieni tuntemus yleisimmin käytetyistä komponenteista helpottaa valintaa. Aloittelijan kannattaa myös selvittää, löytyisikö tuttavapiiristä joku Linux-järjestelmiin jo aiemmin tutustunut tueksi ja turvaksi. Seuraavassa esittelemme muutamia erityisesti keveiksi luokiteltuja vaihtoehtoja.

Ennen järjestelmän valitsemista ja asentamista tietokoneelle, voi kannattaa kokeilla yhtä tai useampaa vaihtoehtoa kyseisellä koneella niin kutsutulla live-CD:llä tai live-tikulla. Linux-jakeluiden asennuslevyt ovat ilmaisia ja ne jaetaan tyypillisesti Internetin kautta CD- tai DVD-levykuvina, jotka ovat .iso-päätteisiä tiedostoja, jotka voi kirjoittaa CD- tai DVD-levylle taikka vaihtoehtoisesti USB-tikulle. Käyttöjärjestelmän voi käynnistää tällaiselta asennuslevyltä niin sanottuun live-tilaan, jossa järjestelmä on täysin käytettävissä asennuslevyltä ilman, että tietokoneen levylle kirjoitetaan vielä mitään. Näin tietokoneessa voi kokeilla useampia käyttöjärjestelmävaihtoehtoja ennen valinnan tekemistä. Useissa Linux-jakeluissa varsinaisen asentamisen voi aloittaa suoraan työpöydällä tai paneelissa olevalla kuvakkeella.

Tarkempia ohjeita käynnistyslevyn tekemiseen löytyy esimerkiksi Ubuntu Suomen sivuilta. Käynnistyslevyn voi vaihtoehtoisesti tehdä myös USB-tikulle, jolloin samaa tikkua voi käyttää useamman järjestelmän kokeilemiseen. Internetistä noudettavaa levykuvaa ladattaessa kannattaa kiinnittää huomiota myös siihen, onko ladattava levykuva 32- vai 64-bittinen. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että vanhemmat tietokoneet, joiden muistin määrä on alle 4 gigatavua, vaativat 32-bittisen version käynnistyäkseen.

Seuraavassa esiteltävät jakelut pohjautuvat enemmän tai vähemmän laajalti käytettyyn Ubuntu-jakeluun. Niihin on tyypillisesti asennettavissa sama valikoima ohjelmia kuin Ubuntuun, mutta oletuksena niihin asennettava joukko ohjelmia sekä itse käyttöliittymä on valikoitu kevyemmäksi. Osa jakeluversioista on niin kutsuttuja pitkään tuettuja versioita (LTS, Long Term Support), joille luvataan tarjota tukea, eli tietoturva- ja muita päivityksiä, versiosta riippuen 3-5 vuotta julkaisupäivästä alkaen. Useimmista näistä jakeluista on tulossa seuraava pitkään tuettu versio huhti-toukokuun aikana, kun Ubuntusta tulee huhtikuun 17. päivä uusi pitkään tuettu versio 14.04. Osa näistä kevyemmistä Linux-jakeluista saa uuden versionsa joko samalla kertaa tai hieman Ubuntun jälkeen. Jakelusta saattaakin kannattaa asentaa suoraan nyt julkaistava uusi versio, ettei tarvitse päivittää uuteen versioon heti parin viikon jälkeen. Jos järjestelmästä kuitenkin päättää asentaa nykyisen version, se on helppoa päivittää uudempaan järjestelmän omalla päivitystyökalulla, kun uusi versio julkaistaan. Tyypillisesti tavallisten käyttäjien käyttöön suositellaan pitkään tuettuja versioita.

Osa järjestelmistä ei heti asennuksen jälkeen tue suljettuja tiedostomuotoja, kuten MP3-tiedostoja ja Flash-liitännäisiä, mutta tuki niille on asennettavissa helposti Ubuntun ohjeiden mukaan. Osa järjestelmistä puolestaan tarjoaa asennuslevyistä versioita, joissa tuki näille tiedostomuodoille on mukana oletuksena.

Lubuntu

Lubuntu on erittäin kevyeksi tarkoitettu rinnakkaisversio Ubuntusta. Käyttöliittymänä se käyttää kevyttä LXDE-työpöytää, joka on kokoelma mahdollisimman kevyitä keskenään toimivia komponentteja. Lubuntun työpöytä on Windowsiin tottuneille asettelultaan varsin tutun oloinen.

Kotisivu
http://lubuntu.net/

Lataussivu
https://help.ubuntu.com/community/Lubuntu/GetLubuntu

Käyttöliittymä
LXDE-työpöytä

Oletuksena asentuva toimisto-ohjelmisto
Gnome Office (AbiWord, Gnumeric)

Nykyinen versio
Lubuntu 13.10

Seuraava versio
Lubuntu 14.04 LTS (Tukea huhtikuulle 2019 saakka)

Julkaistaan 17.4.2014 yhtä aikaa Ubuntu 14.04:n kanssa.

Suljetut tiedostomuodot ja multimediakoodekit
Asentamalla paketti ubuntu-restricted-extras

Xubuntu

Xubuntu on kevyt, elegantti ja helppokäyttöinen yhteisövetoinen rinnakkaisversio Ubuntusta. Xubuntun työpöytäympäristönä on Ubuntun normaalia Unity-käyttöliittymää kevyempi XFCE. Xubuntun työpöytä noudattaa perinteistä asettelua, jossa työpöydällä on kuvakkeita ja työpöydän reunalla on palkki, jossa ovat käynnistysvalikko, käynnissä olevien ohjelmien lista sekä ilmoitusalue. Xubuntussa palkki on oletuksena näytön yläreunassa, mutta sen sijainti on asetuksista muutettavissa.

Kotisivu
http://xubuntu.org

Lataussivu
http://xubuntu.org/getxubuntu/

Käyttöliittymä
XFCE-työpöytä

Oletuksena asentuva toimisto-ohjelmisto
Gnome Office (AbiWord, Gnumeric)

Oletuksena sentuva www-selain
Firefox

Nykyiset versiot
Xubuntu 12.04 LTS (Tukea huhtikuulle 2015 saakka)

Xubuntu 13.10

Seuraava versio
Xubuntu 14.04 LTS (Tukea huhtikuulle 2017 saakka)

Julkaistaan 17.4.2014 yhtä aikaa Ubuntu 14.04:n kanssa.

Suljetut tiedostomuodot ja multimediakoodekit
Asentamalla paketti ubuntu-restricted-extras

Linux Mint - Xfce-versio

Linux Mint on Ubuntuun perustuva, mutta Lubuntua ja Xubuntua “itsenäisempi”, Linux-jakelu, jonka asennuslevyistä on tarjolla useampi versio erilaisilla käyttöliittymillä. Xfce-versio käyttää samaa työpöytäympäristöä kuin Xubuntu, mutta sen ulkoasu, oletusasetukset sekä valmiiksi asennettu ohjelmavalikoima poikkeavat jonkin verran Xubuntusta. Työpöydän asettelu Mintin Xfce-versiossa muistuttaa esimerkiksi Windowsista tuttua asettelua, jossa työpöydän alareunassa on paneeli, joka sisältää vasemmassa alanurkassa käynnistysvalikon, käynnissä olevien ohjelmien listan sekä oikean alakulman ilmoitusalueen.

Tämä versio sisältää valmiiksi asennettuina suljettujen tiedostomuotojen, kuten MP3-tiedostojen, soittamiseen tarvittavat multimediakoodekit.

Kotisivu
http://www.linuxmint.com

Lataussivu
http://www.linuxmint.com/download.php

Käyttöliittymä
XFCE-työpöytä

Oletuksena asentuva toimisto-ohjelmisto
LibreOffice

Oletuksena asentuva www-selain
Firefox

Nykyiset versiot
Linux Mint 13 LTS “Maya” (Tukea huhtikuulla 2017 saakka)

Linux Mint 16 “Petra” (Tukea heinäkuulle 2014 saakka)

Seuraava versio
Linux Mint 17 LTS “Qiana” (Tukea huhtikuulle 2019 saakka)

Julkaistaan toukokuun lopulla 2014

Suljetut tiedostomuodot ja multimediakoodekit
Valmiiksi asennettuina, kun valitsee oikean asennuslevykuvan

Linux Mint - MATE-versio

Linux Mintin MATE-työpöydällä varustettu versio on toinen vaihtoehto Linux Mintistä hieman kevyemmällä työpöydällä kuin muina vaihtoehtoina olevat Cinnamon- ja KDE-työpöydillä varustetut versiot. MATE-työpöydän toiminta muistuttaa Mintin Xfce-version tapaan melko paljon Windows-järjestelmistä tuttua logiikkaa työpöydän alareunassa olevine palkkeineen ja vasemman alanurkan käynnistysvalikkoineen.

Myös MATE-versiosta on ladattavissa multimediakoodekeilla varustettu versio.

Kotisivu
http://www.linuxmint.com

Lataussivu
http://www.linuxmint.com/download.php

Käyttöliittymä
MATE-työpöytä

Oletuksena asentuva toimisto-ohjelmisto
LibreOffice

Oletuksena asentuva www-selain
Firefox

Nykyiset versiot
Linux Mint 13 LTS “Maya” (Tukea huhtikuulla 2017 saakka)

Linux Mint 16 “Petra” (Tukea heinäkuulle 2014 saakka)

Seuraava versio
Linux Mint 17 LTS “Qiana” (Tukea huhtikuulle 2019 saakka)

Julkaistaan toukokuun lopulla 2014

Suljetut tiedostomuodot ja multimediakoodekit
Valmiiksi asennettuina, kun valitsee oikean asennuslevykuvan

Elementary OS

ElementaryOS on kevyeksi ja selkeäksi tarkoitettu Ubuntuun pohjautuva Linux-jakelu. Sen oman Pantheon-työpöydän ulkoasu ja toiminta muistuttaa melko voimakkaasti Mac OS X:ää. Jos Mac-koneiden ulkoasu ja toimintalogiikka miellyttää, tämä versio saattaa olla kokeilemisen arvoinen.

Kotisivu
http://elementaryos.org/

Lataussivu
http://elementaryos.org/

Käyttöliittymä
Pantheon-työpöytä

Oletuksena asentuva toimisto-ohjelmisto
Ei asenneta oletuksena. Voi asentaa itse pakettivarastosta haluamansa.

Oletuksena asentuva www-selain
Midori

Suljetut tiedostomuodot ja multimediakoodekit
Asentamalla paketti ubuntu-restricted-extras

Nykyinen versio
Elementary OS 0.2 “Luna”

Seuraava versio
Elementary OS 0.3 “Isis”

Pyritään julkaisemaan mahdollisimman pian Ubuntu 14.04:n julkaisun jälkeen.

Esittelyvideo
Introducing Luna

Ubuntu-pohjaisiin Linux-järjestelmiin tutustumisessa voi käyttää hyödyksi soveltuvin osin Ubuntu tutuksi -wikikirjaa.

  • galleryimage:Asennus-CD:n käynnistäminen käynnistysvalikostalive-tilaan. Samalla voi valita käytettävän kielen janäppäimistöasettelun.
  • galleryimage:Xubuntun live-CD käynnissä. Järjestelmää voi käyttääsellaisenaan tai aloittaa asennuksen työpöydällä olevallakuvakkeella.
  • galleryimage:Lubuntuntyöpöytä.
  • galleryimage:Xubuntuntyöpöytä.
  • galleryimage:Linux Mintin XFCE-versiontyöpöytä.
  • galleryimage:Linux Mintin MATE-versiontyöpöytä.
  • galleryimage:Elementary OS:n työpöytä ja ubuntu-restrected-extras-paketinasennus.
  • galleryimage:Elementary OS asennettuna vuoden 2008 AsusEeePC-miniläppäriin.

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa