Back in time

Back In Time on varmuuskopiointisovellus Linuxille.

Back In Time on helppokäyttöinen työkalu varmuuskopioiden tekemiseen Linuxilla. Varmuuskopioita voi tehdä halutuista kansioista joko paikallisesti tai etäpalvelimelle, selväkielisenä tai salattuna sekä automaattisesti ajastettuna. Ohjelmisto koostuu komentoriviohjelmasta sekä graafisesta käyttöliittymästä, jolla valitaan halutut asetukset. Taustalla ohjelma hyödyntää kopiointiin rsync-ohjelmaa. Ohjelman graafisesta käyttöliittymästä on tarjolla versiot sekä Gnome- että KDE-työpöydille. Déjà Dup -ohjelmaan verrattuna yksi hyödyllinen ominaisuus on mahdollisuus luoda useita erilaisia varmuuskopiointiprofiileja eri käyttötarkoituksiin.

Vastaavasti kuin Déjà Dupissa käyttäjä voi valita varmuuskopioitavat kansiot, ohitettavat kansiot ja tiedostot, vanhojen kopioiden poistamisasetukset, tallennussijainnin, salauksen sekä ajastusasetukset. Back In Timen tarjoamien asetusten määrä ja tarkkuus on kuitenkin jonkin verran monipuolisempi. Erilaisilla varmuuskopiointiprofiileilla käyttäjä voi määrätä eri kansiot varmuuskopioitaviksi eri tavoin, eri paikkoihin ja erilaisella ajastuksella. Varmuuskopiot voidaan tallentaa joko paikallisesti, esimerkiksi ulkoiselle usb-kiintolevylle, tai etäpalvelimelle käyttäen SSH-yhteyttä.

Varmuuskopiot voidaan tallentaa myös salattuina. Salaamiseen käytetään kryptattua tiedostojärjestelmää (EncFs) ja sen käyttöä varten käyttäjän täytyy kuulua fuse-ryhmään. Salatut varmuuskopiot lisäävät turvallisuutta varsinkin etäpalvelimelle tehtyjen varmuuskopioiden suhteen, kunhan käyttäjä ei unohda salaamiseen käytettyä salasanaa. Salaamattomat varmuuskopiot ovat puolestaan siitä käytännöllisiä, että Back In Timen tallennustavalla ne ovat suoraan selattavissa ja käytettävissä myös ilman varmuuskopiointiohjelmaa. Salauksen käyttö kannattaa siis valita käyttökohteen ja varmuuskopioitavan materiaalin mukaan.

Toisin kuin Déjà Dup, Back In Time ei käytä varmuuskopioiden tallentamiseen omaa tallennusmuotoa vaan kopioi tiedostot sellaisenaan rsync-ohjelman avulla. Déjà Dupin ja Duplicityn yhdistelmä tekee varmuuskopiot tekemällä ensin täydellisen kopion ja tallentamalla seuraavilla kerroilla vain tiedon muutoksista. Déjà Dupin kanssa varmuuskopion palauttaminen vaatii siis koko ketjun täydellisestä kopiosta palautettavaan versioon. Back In Time puolestaan hyödyntää tiedostojärjestelmän kykyä tehdä niin kutsuttuja kovia linkkejä, jolloin ensimmäisen varmuuskopioinnin yhteydessä kopioidaan kaikki tiedostot ja seuraavien versioiden yhteydessä kopioidaan vain muuttuneet tiedostot. Muuttumattomat tiedostot puolestaan luodaan linkittämällä ne jo olemassa oleviin versioihin. Tämä säästää levytilaa ja toisaalta säilyttää varmuuskopioiden eri versiot ja niiden kansiorakenteen myös muilla ohjelmilla helposti selattavassa muodossa. Tämä toteutus kuitenkin vaatii varmuuskopioiden tallentamiseen käytettävältä tiedostojärjestelmältä tuen koville linkeille eikä mahdollista varmuuskopioiden pakkaamista.

Otettuja varmuuskopioiden versioita voi selata Back In Timen käyttöliittymällä helposti ja sieltä voi palauttaa joko yksittäisiä tiedostoja tai kokonaisia varmuuskopioitavaksi valittuja kansioita. Palautuksen voi tehdä alkuperäiseen sijaintiin tai valita palautukselle jonkin muun paikan. Varmuuskopioiden vanhoja versioita voi myös poistaa tai nimetä tätä kautta.

Myös varmuuskopioinnin ajastaminen on toteutettu Back In Timessa toisin kuin Déjà Dupissa. Back In Time käyttää ajastukseen Unix-tyyppisissä järjestelmissä käytettävää cron-ohjelmaa, jolla tehtäviä voidaan ajastaa suoritettaviksi. Back In Time lisää käyttäjän cron-ajastuksiin komennot, jotka suoritetaan profiileissa määrättyinä aikoina. Tästä on se hyöty, että käyttäjän ei tarvitse olla kirjautuneena sisälle, jotta varmuuskopiot tulevat tehtyä. Haittana puolestaan se, että varmuuskopiointi voi jäädä väliin, jos tietokone on sammutettuna määrättynä aikana. Cron-ajastuksina suoritetut varmuuskopioinnit sopivat erityisesti jatkuvasti päällä oleville tietokoneille, kuten palvelimille. Vaihtoehtoisesti varmuuskopioinnin voi määrätä suoritettavaksi päivittäin käyttäen cronin sijasta anacronia, joka suoritetaan myös käynnistyksen yhteydessä, jolloin ei ole vaaraa kopioinnin jäämisestä väliin. Muita vaihtoehtoja ovat kopioinnin tekeminen aina tietokoneen käynnistyksen yhteydessä taikka ulkoisen kiintolevyn kytkemisen yhteydessä annettujen päivien välein.

Kotisivu
http://backintime.le-web.org/

Lisenssi
GNU GPL

Toimii seuraavilla alustoilla
Linux

Asennus
Ohjelma löytyy suoraan useimpien Linux-jakeluiden pakettivarastosta.

 • galleryimage:KDE-käyttöliittymä. Back In Timessa voi luoda useitavarmuuskopiointiprofiileja sekä kopioida paikallisesti tai yli, salattuna taisalaamattomana.
 • galleryimage:Salattu varmuuskopiointi yli palvelimelleajastettuna.
 • galleryimage:Valitut varmuuskopioitavatkansiot.
 • galleryimage:Varmuuskopioinnista pois jätettävät kansiot jatiedostot.
 • galleryimage:Varmuuskopioiden automaattinen poistaminen niidenvanhentuessa tai tilan käydessävähiin.
 • galleryimage:Muitaasetuksia.
 • galleryimage:Lisäasetuksia edistyneemmillekäyttäjille.
 • galleryimage:Ohjelmanselausnäkymä.
 • galleryimage:Valitun varmuuskopioversionpalauttaminen.
 • galleryimage:Palautuskäynnissä.
 • galleryimage:Gnome-versio Back In Timenkäyttöliittymästä.

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa