Keepass

KeePass ja KeePassX ovat salasanojen turvalliseen säilyttämiseen tarkoitettuja vapaita ohjelmia.

Viimeviikkojen tietovuototapaukset ovat nostaneet esiin salasanojen turvallisen säilyttämisen ongelman. Nykyisin ihmisillä on käyttäjätilejä yhä useammassa verkkopalvelussa ja kuhunkin tarvitaan kirjautumista varten tunnus ja salasana. Jotta salasana olisi turvallinen, pitäisi sen olla riittävän pitkä ja tarpeeksi sattumanvarainen. Monen satunnaisen salasanan muistaminen ulkoa voi kuitenkin käydä ylivoimaiseksi. Tällöin saman salasanan käyttäminen eri palveluissa saattaa tuntua houkuttelevalta, mutta sekään ei ole hyvä ratkaisu. Päinvastoin kaikissa palveluissa pitäisi käyttää aina eri salasanoja, sillä jos jokin palveluista vuotaa salasanat tai ei jostain muusta syystä olekaan luotettava, ovat muut käyttäjätilit silti turvassa.

Käyttäjätunnusten ja salasanojen hallintaan on kehitetty ohjelmia, kuten KeePass ja KeePassX. Nämä taltioivat tunnukset ja salasanat yhteen tietokantaan, joka suojataan salakirjoittamalla niin, että niihin pääsee käsiksi vain tietämällä oikean “master-salasanan”. Näin kaikki muut salasanat saadaan lukittua yhden salasanan taakse ja tämän yhden salasanan muistaminen riittää. Vaihtoehtoisesti master-salasanan käytön sijasta näissä ohjelmissa voidaan generoida erillinen avaintiedosto, jolla salasanasäilö voidaan avata. Kun avaintiedosto tallennetaan muistitikulle tai cd-levylle, saadaan näin eräänlainen fyysinen avain, jota ilman salasanasäilön avaaminen ei onnistu. Tällainen avain täytyy tietenkin säilyttää hyvässä tallessa. Kaikkein tärkeimpien salasanojen suojaksi voidaan myös käyttää salasanan ja avaintiedoston yhdistelmää, jolloin säilön avaamiseen tarvitaan molemmat.

Alkuperäinen KeePass (versio 1.x, eli Classic Edition) on tehty vain Windows-alustalle. Uudempi KeePass2 (Professional Edition) sen sijaan on ohjelmoitu .NET-ympäristöllä, jolloin se toimii myös Mono-kirjastoilla varustetussa Linux-, Mac OS X- tai BSD-järjestelmässä. Monon mahdollisista patenttiongelmista huolestuneille hyvä uutinen on, että näiden virallisten versioiden lisäksi ohjelmasta on olemassa useita erillisinä projekteina toteutettuja versioita erilaisille alustoille. Näistä KeePassX on Qt-kirjaston avulla ohjelmoitu Classic-version kanssa yhteensopiva toteutus, joka toimii ainakin Windows-, Linux, Mac OS X- sekä BSD-järjestelmissä. Lisäksi muita epävirallisia toteutuksia löytyy ainakin Android-alustalle (KeePassDroid), iPhonelle ja iPadille (MiniKeePass, iKeePass, MyKeePass, KyKeePass) sekä Windows Phone 7:lle (7Pass).

KeePass ja KeePassX toimivat molemmat hyvin samalla tavoin. Niihin tallennettuja tunnusten ja salasanojen yhdistelmiä voidaan luokitella esimerkiksi käyttötarkoituksen (sähköpostit, foorumit, webbipalvelut, ftp-/sftp-palvelimet, jne.) mukaan ryhmiksi sekä tarvittaessa myös aliryhmiksi. Kun tunnusta tai salasanaa tarvitaan, ne voi kopioida syöttökenttään joko leikepöydän kautta tai hiirellä raahaamalla. Lisäksi ohjelma osaa myös tyhjentää leikepöydän käytön jälkeen, jotta salasana ei jää vahingossa sinne saataville. Lisäksi käytettävissä on Auto-Type-toiminto, jolla voidaan määritellä sarja näppäimenpainalluksia, jotka voidaan syöttää haluttuun ohjelmaikkunaan. Esimerkiksi Gmail-palvelun kirjautumissivulle sopiva Auto-Type-sääntö voisi olla: {USERNAME}{TAB}{PASSWORD}{ENTER}". KeePass-ohjelmien mukana on myös salasanageneraattori, jolla voi arpoa itselleen turvallisen salasanan. Generaattorille voidaan antaa haluttu salasanan pituus sekä käytettävissä olevat merkkityypit, kuten isot ja pienet kirjaimet, numerot sekä erikoismerkit.

KeePass-ohjelmasta on tietokoneelle asennettavan version lisäksi tarjolla myös niin sanottu portable-, eli tikkuversio. Tämä tarkoittaa sitä, että ohjelmaa voidaan käyttää suoraan muistitikulta ilman, että se tallentaa tietojaan tai asetuksiaan tietokoneelle. Koska salasanatietokanta on yhdessä tiedostossa, on se helppo siirtää koneelta toiselle tai tuon tikkuversion seuraksi samalle muistitikulle. Ohjelman tuo- ja vie-toimintojen avulla myös tietokannan siirtäminen muiden vastaavien ohjelmien välillä onnistuu helposti.

Kaiken lisäksi, koska ohjelma on avointa lähdekoodia, ohjelman käyttäjän ei tarvitse vain luottaa, että ohjelma ei tee salasanoille mitään vilpillistä.

As a cryptography and computer security expert, I have never understood the current fuss about the open source software movement. In the cryptography world, we consider open source necessary for good security; we have for decades. Public security is always more secure than proprietary security. It’s true for cryptographic algorithms, security protocols, and security source code. For us, open source isn’t just a business model; it’s smart engineering practice.

Bruce Schneier, Crypto-Gram 1999/09/15

Kotisivu
http://keepass.info ja http://www.keepassx.org

Lisenssi
GNU GPL

Toimii seuraavilla alustoilla
Windows, Linux, Mac OS X, Android, iOS, Windows Phone 7, PocketPC, J2ME (matkapuhelimet), Blackberry

Asennus
Useimpiin Linux-järjestelmiin KeePass tai KeePassX löytyy suoraan jakelun paketinhallinnasta. Esimerkiksi Ubuntussa ovat saatavilla sekä KeePass2 että KeePassX. Muille alustoille asennuspaketit löytyvät ohjelman kotisivujen kautta.

VALO-CD
KeePass löytyy myös [ VALO-CD]-kokoelmasta.

Oppaita
http://www.valo-cd.fi/oppaat/keepass-opas.pdf

KeePass muualla
1

Muita vastaavia ohjelmia
Salasananhallintaohjelmia Wikipediassa

Teksti: pesasa
kuvakaappaukset: pesasa