Mindmup

Mindmup on verkkoselaimella toimiva vapaa ja helposti jaettava käsitekarttasovellus.

Mindmup on erittäin helppokäyttöinen selainpohjainen käsitekarttasovellus ja palvelu. Sen tärkeimpiä ominaisuuksia ovat helppo ja käytännöllinen kartan syöttäminen suoraan näppäimistöltä sekä helppo jaettavuus. Käsitekarttoja voi jopa muokata verkon kautta yhdessä reaaliaikaisesti. Mindmup soveltuu myös mobiililaitteilla käytettäväksi. Käsitekartta koostuu solmuista, jotka on yhdistetty toisiinsa puumaiseksi rakenteeksi. Mindmupissa solmujen lisääminen ja muokkaaminen on tehty hyvin helpoksi nopeasti opittavilla näppäinkomennoilla. Muokattavan solmun voi valita nuolinäppäimillä kohdistusta liikuttamalla. Valitun solmun muokkaamisen voi aloittaa siirtymällä muokkaustilaan välilyönnillä ja muokkaus päätetään joko hyväksymällä se enter-näppäimellä tai hylkäämällä muokkaus esc-näppäimellä. Uusia solmuja voi lisätä valitun rinnalle enter-näppäimellä tai valitun lapsisolmuksi tabulaattorilla. Solmujen alipuita voi myös piilottaa ja näyttää käyttämällä ‘/'-näppäintä. Kaikki muokkausvalinnat on mahdollista valita myös valikkoa käyttämällä, mikä onkin pääkäyttötapa kosketusnäyttöisillä mobiililaitteilla. Käsitekartan rakenteen muokkaaminen tapahtuu yksinkertaisesti hiirellä raahaamalla. Solmun voi siirtää toisen lapseksi yksinkertaisesti raahaamalla sen tämän päälle. Sisarussolmujen järjestystä voi niin ikään muuttaa hiirellä raahaamalla.

Mindmup tarjoaa useita tapoja tallentaa käsitekartan. Websovelluksena luonnollisimpina tallennustapoina ovat Mindmup-palvelun tarjoama Amazonin S3-palvelimille tapahtuva tallennus, Google Drive sekä selaimen sisäinen tallennus (Browser Storage, eli localStorage). Nämä kolme tallennustapaa soveltuvat kolmeen erityyppiseen käyttötapaan. Mindmup-palvelun tallennustila soveltuu julkisesti jaettaville käsitekartoille. Sinne tallennettu käsitekartta saa oman url-osoitteen, jolla sitä pääsee katsomaan kuka tahansa osoitteen tietävä. Tämä tapa sopii hyvin sähköpostilla tai sosiaalisessa mediassa jaettaville kartoille. Näin jaettu kartta on “vain luku”-tilassa. Kartan muokkaaminen luo siitä uuden kopion, jolloin alkuperäinen pysyy muuttumattomana. Toisena vaihtoehtona oleva Google Drive antaa mahdollisuuden yksityisempään tallennukseen ja tarkempaan hallintaan käsitekartan jako-oikeuksista. Jos luottaa Googleen ja sen tallennuspalveluun. Tässä vaihtoehdossa tallennus tapahtuu suoraan Google Driveen käymättä Mindmup-palvelun palvelimien kautta ja jos tietokoneella on käytössä Google Drive -tiedostojen synkronointi, päivittyy tiedosto samalla myös omalle koneelle. Kolmas vaihtoehto on kaikkein yksityisin, sillä se tallentaa käsitekartan vain selaimen omaan sisäiseen tallennustilaan eikä sitä lähetetä lainkaan verkkoon. Käsitekartta on avattavissa selaimen tallennustilasta seuraavalla kerralla Mindmup-sivustolle mentäessä. Tätä tallennustapaa käytettäessä kannattaa huomioida, että selaimen oma tallennustila on selainkohtainen, eli tallennettu käsitekartta on avattavissa vain samalla tietokoneella ja samaa selainta samalla profiililla käytettäessä.

Edellä kuvattujen tallennustapojen lisäksi Mindmupissa on valittavissa myös kartan vienti (Export Map), jota käyttämällä kartan voi myös tallentaa useammallakin tavalla. Tätä tapaa käyttäen valittavina vaihtoehtoina ovat Mindmapin oma ja Freemind ohjelman JSON-muotoiset tallennusmuodot, png-kuva, html-sivu sekä tabulaattorisisennyksillä puumaiseksi tehty tekstitiedosto. Näistä Mindmup- ja Freemind-tiedostot on mahdollista myös tuoda Import-toiminnolla takaisin Mindmup-sovellukseen.

Verkkosovelluksena Mindmup antaa hyvät työkalut käsitekartan jakamiseen. Jakamista varten kartta täytyy tallentaa verkkopalveluun, jonka jälkeen sen voi jakaa sähköpostilla tai Facebookin taikka Twitterin kautta. Jaon voi tehdä myös muilla tavoin kopioimalla kartan osoitteen ja jakamalla sen haluamallaan tavalla. Kartan voi myös upottaa haluamalleen sivustolle kopioimalla Mindmupin tarjoaman upotuskoodin.

Helppo verkkojakaminen tarjoaa myös tavan muokata käsitekarttaa yhteistyönä lähes reaaliajassa. Mindmupin lisäosana päälle kytkettävä jako-ominaisuus antaa käyttäjän kutsua muita käyttäjiä muokkaamaan yhteistä karttaa jakamalla muokkausosoitteen sähköpostin tai muiden palveluiden kautta. Yhtäaikainen muokkaus vaatii käyttäjiltä Google-tunnuksilla tunnistautumisen. Yhtäaikaa muokattaessa selainikkunassa näkyy kunkin käyttäjän avatar hänen valitsemansa solmun kohdalla ja muutokset päivittyvät lähes välittömästi muille käyttäjille. Tämä ominaisuus voi helpottaa monien yhdessä tehtävien suunnitelmien tekemistä.

Muita päälle kytkettävissä olevia lisäominaisuuksia ovat tehtävien edistymisen tarkkailuun käytettävä “Progress” sekä solmujen väliset kytkennät kaarevista suoriksi janoiksi muuttava lisäosa. Progress-työkalulla voi merkitä eri värikoodeilla esimerkiksi projektin eri osien edistymistä. Mitkä osat on vasta aloitettu, mitä etenevät ja mitkä ovat jo valmiita. Progress-työkalu ymmärtää tehtävien hierarkian ja se osaa esimerkiksi tulkita solmun kuvaaman tehtävän tehdyksi, jos sen kaikki alitehtävät ovat tehtyjä.

/* Tämä upotusesimerkkinä. Ei toimi Wikissä */
Viikon VALO http://viikonvalo.fi on MindMup

Kotisivu
http://www.mindmup.com/

Lähdekoodi
https://github.com/mindmup/mindmup

Lisenssi
MIT

Toimii seuraavilla alustoilla
Verkkoselaimet

Asennus
Websovelluksen käyttö ei tarvitse asennusta. Jos haluaa asentaa ohjelman omalle palvelimelle, se on mahdollista käyttämällä lähdekoodia.

Esimerkki
käsitekarttaesimerkki

 • galleryimage:Mindmupin käyttöliittymä on selkeä ja helppo käyttääsuoraannäppäimistöltä.
 • ![galleryimage:Jos solmuihin lisää web-osoitteita, ne näytetään klikattavina linkkeinä. Solmujen alla olevat puut voi “sulkea”, jolloin ne vievät näytöllä vähemmän tilaa.](/images/Mindmup-2.png “fig:galleryimage:Jos solmuihin lisää web-osoitteita, ne näytetään klikattavina linkkeinä. Solmujen alla olevat puut voi “sulkea”, jolloin ne vievät näytöllä vähemmän tilaa.")
 • galleryimage:Suljetun puun voi ‘/'-näppäimellä avata taasnäkyviin. Kuvassa on käytössä tallennus selaimen omaantallennustilaan, mikä näkyy oikean yläkulmanFirefox-logosta.
 • galleryimage:Mindmupissa on käytössä useita tapoja tallentaa jaavatatiedostoja.
 • galleryimage:Kaikki muokkaustoiminnot ovat käytettävissä valikonkautta ja siten saatavilla myös kosketusnäyttöisillämobiililaitteilla.
 • galleryimage:Mindmapissa on kolme erikseen päällekytkettäväälisäosaa, joilla käyttöön saadaan reaaliaikainen yhteismuokkaus,etenemisten seuranta sekä suorat janat solmujenvälillä.
 • galleryimage:Progress-edistymisenhallinnalla solmuille voi merkitäerilaisia tiloja niiden edistymisen mukaan. Tilat ovat muokattavissatarpeenmukaan.
 • galleryimage:Yhteismuokkaustyökalulla voi kutsua muita käyttäjiämuokkaamaan samaa käsitekarttaareaaliaikaisesti.
 • galleryimage:Yhteismuokkaus käyttää Google Drive-palvelua.
 • galleryimage:Yhteismuokkaus käynnissä. Muokkaajan avatar näkyyvalitun solmunkohdalla.
 • galleryimage:Käsitekartta vietynä html-tiedostoksi. Tiedostosisältää upotettuna kuvan kartasta sekä käsitekartan sisällönsisennyksillä puumaisenaesitettynä.
 • galleryimage:Käsitekartan voi jakaa muille Mindmup-palveluuntallennettua versiota käyttämällä. Jako tapahtuu lähettämällä kartanurl-osoite joko ohjelmasta suoraan tai muulla tavoin. Kartan voimyös upottaa muille sivustoilleupotuskoodilla.
 • galleryimage:Mindmup antaa upotuskoodin kopioitavaksi ja muullewww-sivulleliitettäväksi.
 • galleryimage:Google Drive -palveluun tallennetun käsitekartanavaaminen.
 • galleryimage:Kuvatiedostona tallennettukäsitekartta.

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa