Darktable

Darktable on avoimen lähdekoodin ohjelma valokuvien värikorjailuun ja muuhun jälkikäsittelyyn.

Darktable on useita kuvankäsittelysuodattimia ja -efektejä tarjoava ohjelma, jota voivat käyttää sekä kokeilujaan tekevät harrastelijat että ammattilaiset, jotka jo tietävät, mitä tekevät. Darktablella voi käsitellä sekä useiden kameroiden tarjoamia jpeg-kuvia että monien parempien kameroiden tuottamia mahdollisimman vähän prosessoituja erilaisissa RAW-muodoissa olevia kuvia. Darktablen nimi on ilmeisesti yhdistelmä sanoista lighttable (valopöytä, jota käytetään filminegatiivien tarkasteluun) ja darkroom (pimiö, jossa tapahtuu paperikuvien kehittäminen negatiiveista). Toimintatarkoitukseltaan Darktable vastaa lähinnä Adoben Photoshop Lightroom -ohjelmaa.

Darktablen käyttöliittymä on tummanpuhuva, jotta se häiritsee mahdollisimman vähän itse kuvan tarkastelua. Se koostuu neljästä eri työtilasta: lighttable, darkroom, tethering ja map. Lighttable-työtilaan voidaan tuoda filmirulliksi kutsuttuja kuvakokoelmia esimerkiksi tiedostohakemistosta taikka suoraan digikamerasta, luokitella ja arvioida niitä sekä valita yksittäisiä kuvia muokattavaksi darkroom-työtilaan. Lightroom vastaa siis perinteistä valopöytää, jolla voidaan tarkastella fyysisiä filminegatiiveja ja valikoida kehitettäviä kuvia. Darkroom puolestaan on digitaalinen vastine perinteiselle pimiölle, jossa valokuvaaja voi tehdä viimeiset hienosäädöt kuviinsa kehittäessään ne paperikuviksi. Darkroom-tilassa käyttäjä voi oikean reunan paneelista valita käyttöön erilaisia kuvaan vaikuttavia efektejä ja suodattimia. Tarjolla olevia työkaluja ovat värikorjaus, valotusarvot, kontrasti, valoisuus, kierto ja rajaus, vinjetointi sekä lukuisia muita suodattimia. Kaikki käyttöön otetut efektit kerätään ikkunan vasemmassa reunassa näkyväksi historialuetteloksi, josta on mahdollista millä hetkellä tahansa tarkastella mitä tahansa vaihetta. Huomattavaa Darktablen käytössä on, että se ei tee muutoksia alkuperäiseen kuvaan vaan kaikki valitut muokkaukset ja efektit kerätään erilliseen tekstimuotoiseen xmp-tiedostoon. Tämä tiedosto sisältää siis vain tiedot kuvalle tehtävistä muokkauksista, jotka Darktable näyttää näytöllä kuvaan sovellettuina. Itse muokkauksen aikana ei tarvitse tehdä tallennuksia, sillä ohjelma tallentaa automaattisesti kaikki tehdyt muokkaukset. Vasta, kun kaikki tarvittavat muokkaukset ovat valmiit, voidaan alkuperäisestä kuvasta export-toiminnolla tuottaa lopullinen kuvatiedosto. Samasta alkuperäisestä tiedostosta voidaan tehdä useita erilaisia muokattuja versioita, jotka näkyvät lighttable-tilassa erillisinä kuvina tai yhdeksi esikatselukuvaksi ryhmiteltynä. Kuvalle tehty muokkaushistoria on mahdollista myös tallentaa nimettynä Darktable-tyylinä, jota on mahdollista käyttää myöhemmin muiden kuvien käsittelyyn samoja muokkauksia ja asetuksia käyttäen.

Darktablen kolmas työtila, eli tethering-tila, on tila jossa voidaan käyttää tietokoneen usb-porttiin liitettyä digikameraa suoraan tietokoneelta käsin. Erityisesti monia järjestelmäkameroita on mahdollista käyttää tähän tapaan. Kameran merkistä ja mallista riippuen voi olla mahdollista katsella suoraa live-kuvaa kamerasta taikka ottaa vain still-kuvia, jotka latautuvat suoraan Darktablen filmirullalle käsiteltäviksi. Tätä esittelyä varten kokeiltu Nikon D3100 ei valitettavasti tukenut live-kuvaa, mutta kameran laukaiseminen ja joidenkin kuvausasetusten asettaminen tietokoneelta käsin onnistui hyvin.

Neljäs työtila näyttää OpenStreetMapia käyttävän kartan, johon ikkunan alareunan paneelissa näkyvän filmirullan kuvia voi hiirellä raahata ja näin merkitä kuville niiden kuvauspaikan.

Kun muokkaukset ovat valmiit, tapahtuu muokattujen kuvien vieminen erillisiksi kuvatiedostoiksi lighttable-tilan export-toiminnolla, jolla kuva voidaan tiedostoon tallentamisen lisäksi esimerkiksi viedä Flickr-, Picasa- tai Facebook-palveluun tai lähettää sähköpostina. Export-toiminto antaa lisäksi valita muun muassa kuvan tiedostomuodon, jpeg:in tapauksessa pakkauslaadun sekä maksimikoon. Tiedostoon tallennettaessa kuvien tiedostonimille ja polulle voidaan antaa halutun muotoinen malli käyttäen muutamaa tarjolla olevaa muuttujaa, kuten $(ROLL_NAME), $(FILE_NAME), $(FILE_FOLDER), $(YEAR) ja $(STARS). Näin useampia kuvia kerralla vietäessä saadaan niille annettua helposti järkevät nimet ja tallennuskansiot.

Kotisivu
http://www.darktable.org/

Lisenssi
GNU GPL

Toimii seuraavilla alustoilla
Linux, Mac OS X

Asennus
Usealle Linux-jakelulle Darktable löytyy suoraan paketinhallinnasta. Osalle jakeluista löytyvät uudemmat paketit ohjelman kotisivujen ohjeiden avulla. Linkki Mac OS X:lle tarkoitettuun asennuspakettiin löytyy ohjelman kotisivulta. Ohjelmasta ei ole versiota Windows-käyttöjärjestelmille, mutta Windows-käyttäjät voivat ladata itselleen Ubuntu-live-levyn, joka sisältää Darktablen ja käyttää ohjelmaa tältä live-levyltä käsin.

Käyttöohjeet
Darktablen ohjekirja

Resources-sivulla on muun muassa joukko screencast-videoita, jotka opastavat Darktablen peruskäytössä. Osa videoista esittelee hieman vanhempia versioita ja jotkut yksityiskohdat ovat hiukan muuttuneet videoiden teon jälkeen, mutta periaate on niistä silti opittavissa.

Käyttäjien jakamia Darktable-tyylejä.

 • galleryimage:Avataan hakemiston sisältö uudeksi filmirullaksiDarktableen.
 • galleryimage:Filmirulla lighttablella, eli valopöydällä,tiedostoselainnäkymässä.
 • galleryimage:Yksittäinen kuva käsiteltävänä darkroom-näkymässä.Kuvaan tehty muun muassa värikorjausta ja valotuksen säätöä.Vasemmassa palkissa näkyy lisättyjen efektien historia, oikeallakäytettävätefektityökalut.
 • galleryimage:Map-näkymässä filmirullan kuvia voi raahata ikkunanalareunastaOpenStreetMap-kartalle.
 • galleryimage:Vinjetointityökalu, jolla kuvan reunoja ontummennettu. Ikkunan vasemman reunan palkissa näkyvät kuvanexif-tiedot, mukaan lukien kameran malli jakuvausasetukset.
 • ![galleryimage:Kuvaan lisätty kehystä framing-työkalulla. Oikean palkin alareunassa näkyy “More modules”-valikko, josta voi valita ja piilottaa lisämoduleja.](/images/Darktable-6.jpg “fig:galleryimage:Kuvaan lisätty kehystä framing-työkalulla. Oikean palkin alareunassa näkyy “More modules”-valikko, josta voi valita ja piilottaa lisämoduleja.")
 • galleryimage:Lighttable-tilassa kuville voi lisätä värikoodeja,joita voi käyttää kuvien luokitteluun tai ryhmittelyyn. Kuvia voimyös arvioida antamalla niille tähtiä. Valitusta kuvasta voi luodaduplikaatin, joka ei siis luo uutta kuvatiedostoa vaan erillisenkokonaisuuden muokkauksia samallekuvalle.
 • galleryimage:Kuvalle tehdyn muokkaushistorian voi tallentaanimettynä tyylinä, jota voi myöhemmin soveltaa muihin kuviinkokonaisuutena.
 • galleryimage:Sama tyyli sovellettuna toiseenkuvaan.
 • galleryimage:Lighttable-näkymässä kuvalistaa voi suodattaaesimerkiksi niille annettujen tähtien mukaan. Tässä näytetään kaikkivähintää kolme tähteä saaneetkuvat.
 • galleryimage:Koska muokkaukset eivät muuta alkuperäisiä kuvia,pitää muokatut kuvat viedä erikseen export-toiminnollakuvatiedostoiksi. Tiedostonimissä ja polussa voi käyttää joukkoaerilaisia muuttujia, kuten $(FILE\_FOLDER) ja $(FILE\_NAME).Export voidaan tehdä myös suoraan esimerkiksi Flickr-, Picasa- taiFacebook-palveluun.
 • galleryimage:Filmirulla voidaan tuoda tiedostohakemiston lisäksimyös esimerkiksi kamerasta, jolloin tiedostot tallennetaan halutunmuotoiseen hakemistoon, halutun muotoisillatiedostonimillä.
 • galleryimage:Kamerasta tuotavien kuvien ja filmirullan nimenvalinta.
 • galleryimage:Kamerasta tuodutkuvat.
 • galleryimage:Ohjelman tethering-tila, jossa tietokoneeseenliitettyä digikameraa voidaan ohjata tietokoneelta käsin. Osakameroista tukee myös live-kuvan näyttämistäDarktablessa.
 • galleryimage:Muokkaamatonkuva.
 • galleryimage:Muokattu versiokuvasta.
 • galleryimage:Muokkaamatonkuva.
 • galleryimage:Muokattu versiokuvasta.

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa