RedNotebook

RedNotebook on selkeä ja kätevä päiväkirjaohjelma.

RedNotebook on helppo työkalu päivittäisten muistiinpanojen ja havaintojen ylös kirjaamiseen. Sitä voi käyttää tavallisena päiväkirjana, työaikakirjanpitoon tai vaikka kokousmuistioiden kirjoittamiseen. Se sisältää muun muassa kalenterinavigoinnin, tunnisteet (tags), sisällön luokittelun, sanapilven, muokattavat tekstipohjat sekä hakutoiminnot. Ohjelman näkymä on jaettu kolmeen palstaan. Näistä vasemmanpuolimmainen sisältää kalenterin ja navigoinnin, mukaan lukien sanapilven ja hakutoiminnot. Keskimmäisessä palstassa on valitun päivän tekstisisältö joko muokkaus- tai esikatselutilassa. Oikeassa reunassa taas on kyseisen päivän sivuhuomautukset, kuten tunnisteet sekä muut valinnaiset päivälle merkityt eri luokkiin kuuluvat merkinnät.

Päivän muistiinpanoteksti kirjoitetaan wiki-merkinnän kaltaisella syntaksilla, jossa esimerkiksi otsikot merkitään kolmella yhtäsuuruusmerkillä, luettelot rivin aloittavalla viivalla sekä lihavointi kahdella tähdellä ennen ja jälkeen lihavoitua tekstiä. Kaikki muotoilut saa joko kirjoitettua tekstiin suoraan tai valittua valikosta. Ohjelmassa on valmiina tarjolla muutama mallipohja esimerkiksi puhelun, matkan tai tapaamisen dokumentointiin. Olemassa olevien pohjien muokkaus ja uusien luonti onnistuu helposti valikosta valitsemalla ja kirjoittamalla halutut merkinnät tekstipohjalle.

Ikkunan oikean reunan sivuhuomautuksiin voi kullekin päivälle lisätä haluamansa luokkanimen alle erilaisia päivään liittyviä pieniä merkintöjä (Annotate). Esimerkiksi, jos haluaa pitää kirjaa katsomistaan elokuvista, voi lisätä päivän kohdalle lisätä uuden merkinnän, jonka luokaksi tulee sana “Elokuva” ja merkinnän sisällöksi katsotun elokuvan nimi. Samalle päivälle voi merkitä useampia samoihin tai eri luokkiin kuuluvia merkintöjä. Merkintöjä on sitten myöhemmin helppo etsiä vaikka luokkien mukaan. Merkintöjen sisältöteksteissä voi käyttää samoja muotoilumerkintöjä, kuin varsinaisessa päiväkirjatekstissäkin, eli esimerkiksi lihavointia, kursivointia, alleviivausta ja yliviivausta. Luokka nimeltä “Tags” on erikoisasemassa, sillä siihen kuuluvia merkintöjä voi lisätä suoraan “Tunniste”-nappia painamalla ja ohjelma käyttää näitä merkintöjä päivälle merkittyinä avainsanoina.

Ikkunan vasemman reunan hakutoiminnon haut voi kohdistaa joko päiväkirjatekstiin, luokkiin tai tunnisteisiin (Tags). Haku etsii silloin kirjoitettua tekstiä tekstisisällöstä, luokan nimestä tai tunnisteiden asiasanoista. Toinen voimakas hakuominaisuus ovat sanapilvet, joita ohjelma muodostaa automaattisesti päiväkirjateksteissä esiintyvistä sanoista, luokista sekä tunnisteista. Sanapilvissä useimmin käytetyt sanat, luokat ja tunnisteet on esitetty suuremmalla kirjasimella ja harvinaisemmat pienemmillä. Sanaa klikkaamalla ohjelma antaa luettelon päivistä, joissa kyseinen sana esiintyy pyydetyssä yhteydessä, eli tekstissä, luokkana tai tunnisteena.

Luokittelua voi hyödyntää myös esimerkiksi TODO-listojen tekemiseen. Tällöin uuden tehtävän voi merkitä jonkin päivän, esimerkiksi tehtävän takarajan kohdalle luokalla “TODO”. Kun luokkien sanapilvestä klikkaa sanaa “TODO”, saadaan lista tehtävistä asioista. Kun tehtävä on suoritettu, sen voi käydä yliviivaamassa klikkaamalla listasta kyseistä päivää ja muokkaamalla “TODO”-merkintää.

Erityyppisten muistiinpanojen, esimerkiksi työ ja vapaa-aikaan liittyvien asioiden merkitseminen voidaan tehdä joko erottelemalla ne päivätekstissä väliviivalla ja otsikolla tai kirjoittamalla ne kokonaan eri päiväkirjaan. “Päiväkirja”-valikosta on mahdollista luoda uusia päiväkirjoja ja avata jo olemassa olevia. Päiväkirja koostuu kansiosta, jonka sisällä merkinnät on järjestetty kuukausittain tekstitiedostoihin. Ohjelma tallentaa kirjoitetut tekstit automaattisesti tasaisin väliajoin sekä ohjelmaa suljettaessa, päiväkirjaa vaihdettaessa tai käyttäjän niin pyytäessä. Ohjelmassa on myös helppo varmuuskopiointitoiminto, joka tekee avoimen päiväkirjan sisällöstä zip-paketin, jonka voi tallentaa varmaan paikkaan turvaan.

Päiväkirjan sisältö on myös mahdollista viedä pelkäksi tekstiksi tai html-, latex- tai pdf-muotoiseen tiedostoon, josta sitä on mahdollista käyttää muilla ohjelmilla. Ohjelma on myös tarvittaessa mahdollista asentaa usb-tikulle ja käyttää sitä sieltä, jolloin päiväkirja on mukana kuljetettavassa muodossa.

Kotisivu
http://rednotebook.sourceforge.net/

Lisenssi
GNU GPL

Toimii seuraavilla alustoilla
Linux, Windows, Mac OS X, OpenBSD

Asennus
Ohjelma on ladattavissa sen kotisivuilta. Linux-jakeluissa ohjelma todennäköisesti löytyy suoraan paketinhallinnan kautta.

Aiempia saman tyylisiä VALOja
Tomboy, Emacs Org-mode

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa