Komodo Edit

Komodo Edit on vapaa monipuolinen tekstieditori ohjelmoijille.

Komodo Edit on osittain Mozillan ohjelmakoodin varaan rakennettu tekstieditori, joka sopii useiden ohjelmointi- ja merkkauskielten kirjoittamiseen. Tuettujen kielten joukossa ovat PHP, Python, Ruby, JavaScript, Perl, Tcl, XML, HTML 5, CSS 3, Java, LaTeX sekä useita muita kieliä. Ohjelma näyttää tuntemilleen kielille syntaksikorostuksen käyttäjän valitsemalla tai omaan makuunsa muokkaamalla väriteemalla. Tämän lisäksi ohjelma osaa tarkistaa, että kielen syntaksi on oikein ja varoittaa virheistä. Tämä on erittäin hyödyllistä, koska yksinkertaiset virheet, kuten sulkeiden ja lainausmerkkien puuttumiset, on helppo huomata ja korjata jo ohjelmakoodia kirjoittaessa. Ohjelma osaa myös ehdottaa varattuja sanoja sekä funktioiden ja muuttujien nimiä täydennyksinä ohjelmakoodin kirjoittamisen aikana. Ehdotukset annetaan kirjoitettavan sanan alle ilmestyvänä pudotusvalikkona häiritsemättä käyttäjän kirjoittamista. Täydennys pyritään tekemään älykkäästi siten, että esimerkiksi html-tiedostoa kirjoitettaessa ehdotetaan vain kyseisen tiedoston dokumenttityypin mukaisia vaihtoehtoja. Ohjelmointikielen funktion kutsua kirjoittaessa Komodo osaa näyttää työkaluvihjeenä dokumentaatiota funktiosta ja sen ottamista argumenteista.

Komodo Editiin on määritelty eri kielten rakenteille valmiita lyhenteitä (abbreviations), joilla koodin rutiiniosien kirjoittamista voi nopeuttaa. Lyhenteet toimivat siten, että esimerkiksi JavaScript-tiedostoa kirjoittaessa ohjelmoija voi kirjoittaa lyhenteen “func” ja painaa tämän jälkeen näppäinoikotietä ctrl-t, joka täydentää lyhenteen tilalle pohjan funktion määrittelylle. Pohjassa ovat valmiina tyhjät täydennettävät kentät funktion nimelle, parametrimuuttujille sekä funktion rungolle. Kenttien välillä voi siirtyä sarkainnäppäimellä. Lyhenteet ovat käyttäjän muokattavissa ja niitä voi luoda itse lisää.

Editorin näppäimistöoikotiet ovat varsin monipuoliset ja käyttäjän muokattavissa. Käyttäjä voi luoda oikoteistä omia kokonaisuuksia, jotka voi valita käyttöön ohjelman asetuksista. Oletuksena näppäimistöoikoteiksi on valittavissa kolme kokonaisuutta: Komodon oletus, Emacs ja Vi. Komodo hallitsee, kuten hyvän ohjelmointieditorin kuuluukin, sisennysten, sulkeiden sekä lainausmerkkien käytön älykkäästi, mutta käyttäjää häiritsemättä. Esimerkiksi merkkijonoa kirjoitettaessa ohjelma lisää aloittavan lainausmerkin yhteydessä automaattisesti myös lopettavan lainausmerkin kohdistimen oikealle puolelle. Ohjelman älykkyys näkyy kuitenkin siinä, että jos käyttäjä myös itse kirjoittaa merkkijonon loppuun lainausmerkin, ohjelma ymmärtää sen samaksi jo lisätyksi päättäväksi lainausmerkiksi eikä lisää kolmatta lainausmerkkiä. Sama järjestelmä toimii myös sulkeiden kanssa.

Ohjelman taustalla oleva Mozilla-projektin koodi näkyy muun muassa siinä, että editorin välilehteen voi avata selainnäkymän esimerkiksi luotavan html-tiedoston esikatselua varten. Tämän lisäksi Komodoon voi asentaa Mozilla-laajennoksia samoin kuin Firefox-selaimeen ja Thunderbird-sähköpostiohjelmaan. Komodo tukee myös JavaScriptin käyttöä editorin toimintojen laajentamiseen omilla makroilla. Toinen käytettävissä oleva kieli on Python, jonka tulkki tulee editorin mukana.

Ohjelmassa on lisäksi useita muita hyödyllisiä ominaisuuksia. Näitä ovat esimerkiksi palvelimella olevien tiedostojen editointi, siirtyminen funktion tai muuttujan määrittelyyn klikkaamalla hiirellä funktion kutsua tai muuttujan nimeä control-näppäin (Macissa command-näppäin) pohjaan painettuna ja värin esikatselu css-tiedostossa pitämällä control-näppäin pohjassa ja viemällä hiiri värin nimen tai rgb-koodin päälle. Värin voi myös valita sisäänrakennetulla valitsimella, joka tulee esiin pitämällä control-näppäin pohjassa ja klikkaamalla värin nimeä tai värikoodia. Yleisemminkin control ja hiiren vieminen jonkin avainsanan päälle antaa lisätietoa, kuten dokumentaatiota funktion kutsusta, ja sanan control-klikkaaminen saa sen toimimaan linkityksenä toiseen kohtaan koodia, toiseen tiedostoon tai web-osoitteeseen. Esimerkiksi, jQuery-hakulausekkeen control-klikkaaminen html-tiedostoon upotetussa javascript-koodissa siirtää kohdistuksen hakulausekkeella löytyvän elementin kohdalle. Hiirellä raahaaminen control näppäin pohjassa sen sijaan antaa käyttäjän valita tekstistä suorakaiteen muotoisen osuuden normaalin rivittäisen valinnan sijasta. Lisäksi Komodo tukee muun muassa ohjelmarivien merkitsemistä kirjanmerkeiksi sekä makrojen nauhoittamista ja toistamista.

Komodo Editin maksullinen “isoveli” on Komodo Ide, joka sisältää vapaan Edit-version toiminnallisuuksien lisäksi myös muita erityisesti integroiduille kehitysympäristöille tyypillisiä toimintoja.

Kotisivu
http://www.activestate.com/komodo-edit

http://www.openkomodo.com/ (Open Komodo: Komodo Editin lähdekoodi)

Lisenssi
Mozilla Public License

Toimii seuraavilla alustoilla
Linux, Windows, Mac OS X

Asennus
Ohjelman asennuspaketit eri alustoille löytyvät ohjelman kotisivuilta.

Käyttöohjeet
Ohjelmassa on sisäänrakennettu ohjejärjestelmä sekä kommentoituja esimerkkitiedostoja muutamalla ohjelmointikielellä.

  • galleryimage:Komodo Editin aloitusnäkymä. Start Page -välilehdelläovat esimerkiksi linkit edellisiin editoituihintiedostoihin.
  • galleryimage:Ohjelman tekstintäydennys antaa tiedoston tyypinmukaiset täydennysvaihtoehdotpudotusvalikkona.
  • galleryimage:Ikkunan voi jakaa kahtia ja näkymissä voi ollamuokattavana joko eri tiedostoja taikka sama tiedosto erikohdista.
  • galleryimage:Komodo sisältää sisäänrakennetun MozillanGecko-moottorilla toimivanweb-selaimen.
  • galleryimage:Komodon työkalulaatikko (toolbox) sisältää makroja jaerilaisia kielikohtaisia lyhenteitä (abbreviations), joilla voidaanluoda ohjelmointikielen rakenteita valmiista malleistatäydentämällä.
  • galleryimage:Editori näyttää ohjeita funktion käytöstä sen kutsuakirjoittaessa.
  • galleryimage:Sisäänrakennettu syntaksitarkistin merkitseevirheelliset kohdat näkyvästi ja näyttää virheilmoituksentyökaluvihjeenä, kun hiiren vie virheellisen kohdanpäälle.
  • galleryimage:Ikkunan vasempaan reunaan saa näkymääntiedostoselaimen japrojektityökalun.
  • galleryimage:Editorin asetukset ovat monipuolisesti muokattavissaoman mielen mukaiseksi. Syntaksikorostuksen väritykselle on useitavalmiita väriteemoja, jotka ovat myösmuokattavissa.
  • galleryimage:Mozilla-tyylisten lisäosien asentaminen tapahtuusamoin kuin Firefox-selaimessa jaThunderbird-sähköpostiohjelmassa.

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa