DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite on graafinen käyttöliittymä SQLite-tiedostojen käsittelyyn.

DB Browser for SQLite on usealla käyttöjärjestelmällä toimiva graafinen käyttöliittymä tiedostopohjaisen SQLite-tietokannan tietokantatiedostojen käsittelyyn. Sillä voidaan luoda tietokantoja, etsiä niistä tietoa sekä syöttää uutta tietoa kantaan. Taulujen luontia ja määrittelyä voidaan tehdä graafisella työkalulla ja tietoja voi syöttää suoraan taulukkonäkymässä. Vaihtoehtoisesti ohjelmalle voidaan antaa suoritettavaksi komentoja SQL-kyselykieltä käyttäen.

Ohjelman tuonti- ja vientitoiminnoilla voidaan tietokantaan tuoda ja sieltä viedä tauluja pilkulla eroteltuun tekstimuotoiseen tiedostoon (csv, comma separated values). Joissain tapauksissa tosin csv-tiedoston tuonti on nopeampaa tuoda suoraan SQLiten komentorivikäyttöliittymällä. Esimerkiksi Trafin avoimen ajoneuvodatan vanhemman version (noin 2,5 miljoonaa riviä) tuonti SQLite-tietokantaan DB Browser for SQLitellä kesti noin tunnin, kun sen uudemman version (lähes 5 miljoonaa riviä) tuonti SQLiten komentorivikäyttöliittymällä kesti samalla tietokoneella vain noin 1,5 minuuttia. Pienillä tiedostoilla tällä ei ole suurta merkitystä, mutta suurilla aikaero on merkittävä. Komentorivityökalulla tuonnin voi tehdä seuraavilla komennoilla:

.separator ','
.mode csv
.import tiedosto.csv taulu

Lisäksi DB Browser for SQLite sisältää yksinkertaisen plot-työkalun, jolla taulun tai kyselyn tuloksen numeerisia arvoja voi sijoittaa x-y-koordinaatistoon. Luettelosta valitaan rastiruuduilla, mikä arvoista on x-akselilla ja mitkä piirretään y-arvoina.

Kotisivu
http://sqlitebrowser.org/

Lähdekoodi
https://github.com/sqlitebrowser/sqlitebrowser

Twitter
@sqlitebrowser

Lisenssi
MPL v.2 / GNU GPL v.3 (kaksoislisensointi)

Toimii seuraavilla alustoilla
Linux, Windows, Mac OS X, FreeBSD

Asennus
Linux- ja BSD-jakeluihin ohjelma löytyy suoraan paketinhallinnasta nimellä sqlitebrowser. Ohjelman lataus- ja asennusohjeet löytyvät sen kotisivuilta.

  • galleryimage:Uuden taulun luonti tietokantaan. Luetellaan kentätja niiden tyypit sekä muutominaisuudet.
  • galleryimage:Taulukkonäkymässä voi tarkastella taulun sisältöä,syöttää uusia rivejä ja muokata solujen sisältöä. Oikeassa reunassaolevassa näkymässä näkyvät ohjelman sisäisesti suorittamatSQL-kyselyt.
  • galleryimage:Tietokannanasetuksia.
  • galleryimage:Tekstinä syötetty SQL-kysely sekä sen tuloksena saatutaulu.
  • galleryimage:Eri tauluja yhdistäväkysely.
  • galleryimage:CSV-tiedoston tuontitauluksi.
  • galleryimage:Kysely lähes viisi miljoonaa riviä sisältävääntauluun.
  • galleryimage:Suomen vanhimmat ajoneuvot käyttöönottopäivämääränmukaan. Oikean reunan näkymässä käyttäjän syöttämien SQL-kyselyidenhistoria.
  • galleryimage:Oikeassa reunassa plot-toiminto, jossa x-akselillevalittu rivin järjestysnumero ja y-akselille ajoneuvonomamassa.

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa