MariaDB

MariaDB on avoimen lähdekoodin relaatiotietokannan hallintajärjestelmä, joka pohjautuu MySQL-järjestelmään, ja jolla voi korvata MySQL-tietokannan.

MariaDB on SQL-kyselykieleen perustuva relaatiotietokannan hallintajärjestelmä, joka taustaltaan pohjautuu laajalti käytettyyn avoimen lähdekoodin MySQL-tietokantajärjestelmään. MariaDB toimii asiakas-palvelin-mallilla, se voi hallita useaa yhtäaikaista tietokantaa ja palvella useita yhtäaikaisia käyttäjiä.

MariaDBn syntyhistoria on hyvä esimerkki avoimen lähdekoodin vahvuudesta: säilyvyydestä ja vapaudesta jatkaa ohjelmistoprojektia uuteen suuntaan virallisen projektin suunnasta huolimatta. MariaDB:tä edeltänyt MySQL on suomalaisen Michael “Monty” Wideniuksen yhdessä ruotsalaisen David Axmarkin kanssa vuonna 1995 alulle panema tietokantajärjestelmä. MySQL nimettiin Wideniuksen tyttären, Myn mukaan. Sun Microsystems osti MySQL-tietokantaa kehittäneen ruotsalaisen yrityksen, MySQL AB:n, vuonna 2008 ja vuonna 2010 tietokantajätti Oracle osti puolestaan Sun Microsystemsin. Tätä kautta oikeudet käytetyimpään avoimen lähdekoodin tietokantapalvelinjärjestelmään päätyivät kilpailevan kaupallisen tietokantayrityksen käsiin. Tämä käänne aiheutti avoimen lähdekoodin yhteisöissä pientä huolestumista MySQL:n avoimen kehityksen jatkumisesta ja harmitti selvästi myös MySQL:n alkuperäistä kehittäjää, Monty Wideniusta. Tämän seurauksena Widenius päätti lähteä kehittämään tietokantajärjestelmää haluamaansa suuntaan yhteisövetoisesti. Tämä oli täysin mahdollista MySQL:n avoimen lähdekoodin ansiosta. Widenius nimesi oman haaransa, eli forkin, toisen tyttärensä mukaan MariaDB:ksi ja sen kehityksestä vastaa sitä varten perustettu säätiö, MariaDB Foundation.

MariaDB on pyrkinyt ainakin kehityksensä alkuvaiheessa pysymään yhteensopivana alkuperäisen MySQL:n kanssa, jotta siirtyminen siihen olisi mahdollisimman vaivatonta. Myös sen versionumerot ovat seuranneet MySQL:n vastaavien versioiden numeroita, mutta jatkossa versionumerot lähtevät liikkeelle versiosta 10.0 samalla kun MariaDB alkaa erottua ominaisuuksiltaan edeltäjästään. Ainakin MariaDB-säätiön oman mainonnan mukaan MariaDB on “An enhanced, drop-in replacement for MySQL”, eli paranneltu versio, jonka voi suoraan vaihtaa MySQL:n tilalle. MariaDB käyttää samoja portteja ja samoja tiedostonimiä kuin edeltäjänsä ja muutenkin ulospäin MariaDB näkyy aivan samanlaisena kuin MySQL, eli esimerkiksi PhpMyAdmin toimii myös MariaDB:n kanssa. Moni Linux-jakelu onkin joko ottanut MariaDB:n vaihtoehdoksi MySQL:n rinnalle pakettivalikoimiinsa taikka vaihtanut sen MySQL:n tilalle oletuksena käytettäväksi “MySQL-tietokannaksi”. Muun muassa Gentoo, openSUSE, Slackware, Arch Linux, Fedora ja Red Hat Enterprise Linux ovat jo tehneet tämän siirtymän. Ubuntuun ja Debianiin MariaDB on nähtävästi tulossa seuraaviin versioihin. Muihin järjestelmiin MariaDB on asennettavissa MariaDB-säätiön tarjoamista lähteistä.

MariaDB:n suosio on nousussa myös suurilla, tähän asti MySQL:ää käyttäneillä, palveluilla. Wikimedia ilmoitti huhtikuussa 2013 siirtävänsä Wikipedian palvelimia vähitellen MySQL-tietokantojen käytöstä MariaDB:n käyttöön. Syyskuussa 2013 puolestaan Google ilmoitti siirtyvänsä käyttämään MariaDB:tä.

Nähtäväksi jää, kuinka pian www-palvelimien yhteydessä yleisesti käytetyssä lyhenteessä LAMP (Linux, Apache, MySQL ja PHP (tai Perl tai Python)) kirjaimen M merkitys korvautuu MariaDB:llä.

Kotisivu
https://mariadb.org/

Lisenssi
GNU GPL v.2 ja GNU LGPL

Toimii seuraavilla alustoilla
Linux, Windows, Mac OS X, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Solaris

Asennus
Tarvittavat ohjelmistopaketit ovat ladattavissa MariaDB:n kotisivujen kautta. Osaan Linux-jakeluista MariaDB löytyy jo suoraan paketinhallinnan kautta. Osaan MariaDB on tulossa vasta tulevaisuudessa ja toistaiseksi se täytyy asentaa MariaDB-säätiön tarjoamista lähteistä.

Muuta
“MariaDB: The new M in LAMP”

Muita avoimen lähdekoodin tietokantajärjestelmiä
MySQL

PostgreSQL

MongoDB (NoSQL)

CouchDB (NoSQL)

  • galleryimage:MariaDB:n komentorivikäyttöliittymä on samanlainen jakäynnistyy samalla nimellä kuin MySQL:nvastaava.
  • galleryimage:MariaDB:n komentorivikäyttöliittymä: taulujenluontia.
  • galleryimage:MariaDB:n komentorivikäyttöliittymä: lisätään rivejätauluun
  • galleryimage:MariaDB:n komentorivikäyttöliittymä: lisäätauluja
  • galleryimage:MariaDB:n komentorivikäyttöliittymä: hakujatietokannasta
  • galleryimage:PhpMyAdminia voi käyttää suoraan MariaDB:nkanssa.
  • galleryimage:PhpMyAdmin
  • galleryimage:PhpMyAdmin

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa