Turtle Art

Turtle Art on ohjelmoinnin alkeisopetukseen sopiva kilpikonnagrafiikkaa hyödyntävä ohjelmointiympäristö, jossa ohjelmointi tapahtuu palikoilla rakentamalla.

Turtle Art (ja sen laajempi versio Turtle Blocks) on ohjelmointiympäristö, joka on tarkoitettu madaltamaan kynnystä ohjelmoinnin periaatteiden opetteluun. Ohjelmakoodin kirjoittamisen sijaan siinä rakennetaan ohjelmia tarjolla olevista värikkäistä toisiinsa loksahtavista palikoista, joilla kullakin on oma toimintonsa. Ohjelmointi tapahtuu siis samaan tapaan kuin Scratch-ympäristössä. Turtle Art hyödyntää nimensä mukaisesti myös LOGO-ohjelmointikielestä tutuksi tullutta kilpikonnagrafiikkaa, jossa ruudulla kulkevaa ja jälkeensä viivaa piirtävää kilpikonnaa ohjataan yksinkertaisilla komennoilla, kuten “eteen 50 askelta” tai “oikealle 90 astetta”. Palikoista rakentaminen mahdollistaa ohjelmoinnin menetelmien ja rakenteiden, kuten silmukoiden ja ehtojen hahmottamisen visuaalisesti. Varsinkin pienemmille oppijoille valmiiden rakenteiden raahaaminen hiirellä tarvittaviin kohtiin on varmastikin helpompaa ja opettavaisempaa kuin kryptisemmän ohjelmakoodin kirjoittaminen. Tämä mahdollistaa samalla myös erilaisten kokeilujen tekemisen helposti.

Ohjelma on alun perin kehitetty aktiviteetiksi erityisesti kehitysmaiden lapsille suunnatun One Laptop Per Child-projektin XO-koneiden Sugar-järjestelmään, mutta Python-pohjaisena toteutuksena se toimii luontevasti myös muissa Linux-järjestelmissä. Käyttöliittymä on Sugar-aktiviteeteille tyypillisesti toteutettu suurilla ja selkeillä kuvakkeilla.

Turtle Artissa ohjelmointiin käytettävät komponentit on jaoteltu muutamaan kategoriaan: kilpikonnan liikuttelu, piirtokynän ominaisuudet, värit, numeeriset operaatiot, kontrollirakenteet, muuttujakomponentit, ekstrat sekä esityspohjat. Näistä raahaamalla ja toisiinsa kytkemällä rakennetaan kokonaisuus, jonka voi suorittaa “run”-komennolla. Suoritus alkaa “start”-komponentista ja etenee rakennelmaa ylhäältä alaspäin suorittaen matkan varrella kunkin komponentin määräämän toiminnon. Suorituksessa voidaan myös edetä askel askeleelta hidastettuna tai virheenjäljitys- eli “debug”-tilassa, jolloin voidaan seurata muuttujien arvoja suorituksen aikana.

Kotisivu
http://wiki.sugarlabs.org/go/Activities/Turtle_Art

Lisenssi
MIT

Toimii seuraavilla alustoilla
Linux (mahdollisesti muitakin, toteutettu Pythonilla)

Asennus
Löytyy joidenkin Linux-jakeluiden pakettivarastosta.

Käyttöohjeet
Floss-manuals

Turtle Art student guide

Turtle Confusion - kokoelma tehtäviä

Lähdekoodi
Git-repository

  • galleryimage:Yksinkertaiset komennot kilpikonnanohjailuun.
  • galleryimage:Kynän ominaisuudet, kutenvärit.
  • galleryimage:Numeeriset operaatiot, mukaan lukiensatunnaislukugeneraattori.
  • galleryimage:Kilpikonna kulkeesatunnaisesti.
  • galleryimage:Nimetyn alirutiininkäyttöä.
  • galleryimage:Ekstrakomennot
  • galleryimage:Esitystoiminnot
  • galleryimage:Roskakori

Teksti: Pesasa
kuvakaappaukset: Pesasa