GCompris

GCompris on vapaa oppimisohjelma. Sen sisältämät lukuisat erilaiset aktiviteetit tarjoavat paljon opettavaista puuhaa 2–10-vuotiaille lapsille.

Ohjelman nimi GCompris tulee ranskan kielen sanoista “J’ai compris”, eli “Ymmärrän”. Ohjelmaan on kerätty yli 120 erilaista opettavaista aktiviteettia, jotka on luokiteltu muutamaan selkeään kategoriaan: tietokoneen ymmärtäminen, oivallustehtävät, palapelit, viihdykkeet, matematiikka, lukeminen, kokeilutehtävät ja strategiapelit. Suurimmat kategoriat on jaettu vielä alaluokkiin. Esimerkiksi matematiikka on jaoteltu järjestämistehtäviin, laskutehtäviin ja geometriatehtäviin. Kukin aktiviteetti on lisäksi merkitty tehtävän vaativuutta kuvaavalla määrällä tähtiä. Moni aktiviteetti on lisäksi asteittain vaikeutuva, eli aina suoritetun tason jälkeen tulee seuraava, joka on hieman monimutkaisempi, vähän nopeampi tai jollain muulla tavalla vaativampi. Osa aktiviteeteista on enemmän leikkisiä ja pelillisiä, osa suoremmin opettavaisia, mutta jokaisen on tarkoitus opettaa jotain tiettyä taitoa.

Tietokoneen kanssa aloitteleville on kategoriassa “tietokoneen ymmärtäminen” erilaisia harjoituksia, joilla voi opetella näppäimistön ja hiiren käyttöä. Nämä tehtävät soveltuvat toki myös vanhemmille käyttäjille, jotka vielä totuttelevat tietokoneen hallintalaitteiden käyttöön. Taivaalta putoavien sanojen kirjoittamista harjoituttava aktiviteetti voi olla myös erinomainen väline kymmensormijärjestelmän käytön harjoitteluun.

Suuri osa ativiteeteista ja ohjelman puhutuista äänistä on suomennettu, mutta osan suomennos on vielä hieman vajavaista.

Aktiviteetteja on hyvin monipuolisesti ja luovasti eri aloilta ja eri asioiden harjoittamiseen. Esimerkiksi oivallustehtävien alta löytyy muiden tavallisempien muistipelien lisäksi äänimuistipeli, jossa etsitään samanlaisten kuvien sijasta samoja ääninäytteitä. Myös sokeiden käyttämälle Braille-järjestelmälle, eli pistekirjoitukselle, on omistettu oma osionsa, jossa pääsee opettelemaan järjestelmän kirjaimia ja numeroita.

Muita mainittavia aktiviteetteja ovat esimerkiksi maantietopalapelit, joissa siirrellään maanosia, valtioita ja osavaltioita kartalle oikeille paikoilleen, kellotehtävä, jossa harjoitellaan kellotaulun ymmärtämistä, kanavatehtävä, joka opettaa, miten sulkuportit toimivat ja purjehduskilpailutehtävä, jolla voi oppia yksinkertaista ohjelmointia.

Koska ohjelman tekijät haluavat edistää Linux-järjestelmien käyttöä, on ohjelman vapaissa Windows- ja Mac OS X -versioissa rajoitettu määrä, noin 60 kappaletta, aktiviteetteja. Näihinkin järjestelmiin on mahdollista hankkia täysi paketti aktiviteetteja pientä korvausta vastaan. Tällä hetkellä aktivointikoodi maksaa 9 €. Linux-järjestelmiin täysi valikoima aktiviteetteja on kuitenkin täysin vapaasti saatavilla.

Kotisivu
http://gcompris.net/

Lisenssi
GNU GPLv3

Toimii seuraavilla alustoilla
Linux, Windows, Mac OS X, Unixit

Asennus
GCompris löytyy Linux-jakeluiden omasta pakettivarastosta. Windows- ja Mac OS X:lle asennuspaketti löytyy ohjelman kotisivuilta.

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa