Meld

Meld on visuaalinen työkalu tekstitiedostojen vertailuun rinnakkain.

Perinteisesti tekstitiedostojen eroja on vertailtu komentoriviohjelmalla nimeltä diff. Meld tekee vastaavan vertailun sekä paljon muuta. Meld on ikkunoitu graafinen ohjelma, joka näyttää vertailtavat tiedostot rinnakkain ja merkitsee eroavat kohdat selkeästi ja havainnollisesti. Tiedostojen vertailu tapahtuu riveittäin siten, että eroavat rivit merkitään sinisellä värillä ja toisiaan vastaavat muuttuneet lohkot kytketään selkeästi graafisesti yhteen. Lisäksi muuttuneiden rivien sisällä eroavat merkit korostetaan, joten muuttuneet kohdat on hyvin helppoa paikantaa. Poistetut tai lisätyt rivit, eli rivit, jotka esiintyvät vain jommassakummassa tiedostossa, merkitään puolestaan vihreällä värillä.

Kun vertailtavia tiedostoja selataan ylös ja alas, Meld selaa niitä molempia yhtä aikaa rinnakkain niin, että tiedostojen toisiaan vastaavat kohdat ovat samaan aikaan esillä. Tiedostojen vierityspalkkien rinnalla on myös näkyvissä tiedostojen yleisnäkymä, jossa näkyvät muuttuneet kohdat sinisellä ja vihreällä värillä merkattuina. Tätä ominaisuutta hyödyntämällä eroavaisuuksien paikantaminen on helppoa pitkästäkin tiedostosta. Meld mahdollistaa myös kolmen tekstitiedoston yhtäaikaisen vertailun. Kolmenkeskeisessä vertailussa vertaillaan käytännössä rinnakkain olevia tiedostoja pareittain, eli vasemmanpuoleista ja keskimmäistä keskenään sekä keskimmäistä ja oikeanpuolimmaista keskenään.

Pelkkien vertailujen lisäksi Meldillä on mahdollista tehdä muokkauksia. Tiedostoihin voi kirjoittaa suoraan tekstiä tekstieditorin tapaan taikka tuoda muutoksia vertailtavasta tiedostosta. Kunkin värillä merkityn eroavan lohkon kohdalla on pieni nuolikuvake, jolla kyseisen version voi kopioida vertailtavaan tiedostoon vastaavan lohkon tilalle. Jos näppäimistöltä pidetään control-näppäintä pohjassa, vaihtuvat nuolikuvakkeet kahdeksi nuoleksi, joista toinen osoittaa ylä- ja toinen alaviistoon. Näitä painamalla valittu lohko voidaan kopioida vastinlohkon edelle tai jälkeen ylikirjoittamatta aikaisempaa vaihtoehtoa. Samat tuontitoiminnot löytyvät myös valikon kautta. Muokatun tiedoston voi tallentaa haluamallaan nimellä.

Meldin asetuksilla voi jonkin verran vaikuttaa näkymän ulkoasuun. Valittavissa ovat käytetyn kirjasimen lisäksi esimerkiksi tekstin rivittäminen, rivinumerot sekä syntaksin korostaminen väreillä tiedostossa käytetyn kielen mukaan.

Ohjelmalla voi vertailla yksittäisten tiedostojen lisäksi myös hakemistoja ja versionhallinnassa olevia tiedostoja. Hakemistojen vertailussa Meld näyttää molempien hakemistojen tiedostoluettelon johon on merkitty puuttuvat, eroavat ja yhtenevät tiedostot eri tavoin. Luettelosta voi valita eroavat tekstitiedostot vertailtaviksi. Versionhallinnoista Meldin tukemia ovat muun muassa Git, Bazaar, Mercurial ja Subversion. Meld sisältää rajoitetun joukon versionhallinnan toimintoja. Se osaa näyttää työhakemiston sisällön ja tiedostojen tilan, esimerkiksi onko tiedosto mukana versionhallinnassa ja onko se muuttunut viimeisimmän commitin jälkeen. Muuttuneen tiedoston valitsemalla pääsee vertaamaan nykyistä työversiota viimeisimpään versionhallintaan lähetettyyn versioon, jolloin voi tarkastella viimeisimmässä työskentelyrupeamassa tehtyjä muutoksia. Meld kykenee myös suorittamaan joitakin yleisimmin käytettyjä versionhallinnan toimintoja, kuten commit, update, add, remove ja delete.

Meldin suomenkielinen käännös on vielä melko puolitiessään. Siitä on vain noin 29 prosenttia käännetty. Muita vastaavia avoimen lähdekoodin työkaluja tekstitiedostojen visuaaliseen vertailuun ovat muun muassa Kdiff3, Kompare ja Diffuse. Wikipediasta löytyy vertailutaulukko useammasta vertailutyökalusta.

Kotisivu
http://meldmerge.org/

Lisenssi
GNU GPL

Toimii seuraavilla alustoilla
Linux, Mac OS X, Windows, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Solaris

Asennus
Linux-jakeluihin ohjelma löytyy suoraan paketinhallinnasta tai ohjelman kotisivuilta. Ohjelma on asennettavissa myös Mac OS X:lle ja Windowsille, mutta näille ei ole varsinaista asennusohjelmaa. Mac OS X:ään asennuksen voi tehdä MacPorts- tai Fink-ohjelmistoilla ja ohjeet Meldin asentamiseen Windowsiin löytyvät Gnome-projektin sivuilta.

  • galleryimage:Meld näyttää vertailtavat tiedostot rinnakkain jamerkitsee toisiaan vastaavista kohdista muuttuneet rivit sinisellävärillä. Muuttuneet kohdat on yhdistetty toisiinsa niin, että onhelppo nähdä vastinkohdat. Lisäksi muuttuneen rivin sisälläkorostetaan punaisella värillä muuttuneet merkit. Tiedostojenvieritys vierittää molempia tekstejä rinnakkain. Vierityspalkkienvieressä on nähtävillä muuttuneet kohdat koko tiedostonmatkalla.
  • galleryimage:Lisätyt tai poistetut rivit korostetaan vihreällävärillä ja niistäkin näkee selkeästi, mistä välistä teksti onpoistettu tai mihin väliin se on lisätty. Tekstejä on helppolimittää tiedostosta toiseen painamalla nuolikuvaketta. Oletuksenatämä korvaa vastintekstin toisestatiedostosta.
  • galleryimage:Tekstiä on mahdollista tuoda tiedostosta toiseen myösvastintekstin edelle tai jälkeen pitämällä control-näppäintäpohjassa samalla kun valitaan nuolikuvakkeella, kummalle puolellevastintekstiä teksti tuodaan. Lopputulos sisältää tällöin siismolemmat tekstit halutussajärjestyksessä.
  • galleryimage:Oikealta puolelta on tuotu teksti vasemmalle puolellaolleen tekstinalle.
  • galleryimage:Muutosten poisto ja tuonti puolelta toiselle ontehtävissä myös valikonkautta.
  • galleryimage:Meld voi vertailla myös kolmea tiedostoa rinnakkain.Myös hakemistojen ja versionhallintaan tallennettujen tiedostojenvertailuonnistuu.
  • galleryimage:Kolmen tiedoston vertailussa vertaillaan vierekkäisiätiedostojatoisiinsa.
  • galleryimage:Meld osaa näyttää versionhallinnassa olevientiedostojen statuksen sekä suorittaa muutamia yksinkertaisiaversionhallinnan toimintoja, kuten commit, update, add,remove jadelete.
  • galleryimage:Meld ymmärtää useampaa versionhallintajärjestelmää(Git, Bazaar, Mercurial, Subversion,…) ja osaa näyttääviimeisimmän commitin jälkeen tiedostoihin tapahtuneetmuutokset.
  • galleryimage:Kahden hakemiston vertailu Meldillä. Molemmissatiedostoluetteloissa ovat lueteltuina samat tiedostonimet. Vihreällämerkityt esiintyvät vain kyseisessä hakemistossa ja vastaavastiyliviivatut eivät esiinny tarkasteltavassa hakemistossa.Tavallisella korostamattomalla mustalla näkyvät tiedostot ovatyhtenevät ja punaisella kirjoitetut ovat saman nimiset, muttatoisistaan eroavat. Tiedostoa klikkaamalla pääsee vertailemaanvastintiedostoja.

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa