EtherCalc

EtherCalc on verkkopalveluna toimiva taulukkolaskentaohjelma, jolla usea käyttäjä voi muokata samaa taulukkoa yhtä aikaisesti.

EtherCalc on taulukkolaskennalle samaa kuin Etherpad on tekstinkäsittelylle ja JSBin web-ohjelmoinnille. Se toimii selainpohjaisesti ja taulukon sisällön tallentaminen tapahtuu automaattisesti palvelimelle. Kukin laskentataulukko yksilöidään sen URL-osoitteen perusteella, samoin kuin Etherpadissä ja JSBinissä, ja kuka tahansa, joka tietää taulukon osoitteen, pääsee muokkaamaan sen sisältöä. Avoimen luonteensa vuoksi EtherCalc ei siis sovellu arkaluonteisen tiedon muokkaamiseen vaan on tarkoitettu erityisesti julkisesti tapahtuvaan yhteismuokkaamiseen. EtherCalc on käytettävissä palveluna osoitteessa https://ethercalc.org taikka sen voi asentaa omalle palvelimelle, jolloin sen käyttö on omassa hallinnassa.

Taustaltaan EtherCalc on aiemman, One Laptop Per Child -projektissakin (OLPC) käytetyn, SocialCalcin seuraaja. Laskentataulukon näyttäminen ja muokkaaminen tapahtuvat täysin käyttäjän selaimessa (Javascriptillä) ja palvelinta käytetään taulukon tallentamiseen sekä monen käyttäjän muokkausten synkronointiin. Muita käyttäjiä voi kutsua muokkaamaan samaa taulukkoa kertomalla heille taulukon URL-osoitteen. Taulukkoa voi muokata joko toisten kanssa yhtä aikaa taikka eri aikaan. Muokkausten välillä taulukko säilyy tallessa palvelimella ja saadaan muokattavaksi taas samaa URL-osoitetta käyttämällä. Samaan aikaan muokattaessa käyttäjien muokkaukset synkronoituvat muille käyttäjille reaaliaikaisesti ja muiden käyttäjien aktiivisiksi valitsemat solut näkyvät sinisellä reunuksella korostettuina.

EtherCalcissa on käytettävissä varsin kattava kokoelma taulukkolaskennan perustoimintoja ja -funktioita. Käyttöliittymä on ulkoasultaan melko pelkistetty ja muistuttaakin tyyliltään jonkin verran OLPC-projektin XO-koneissa käytettyä Sugar-käyttöliittymää. Tärkeimmät toiminnallisuudet löytyvät ohjelmasta vaakasuorana joukkona välilehtiä, joiden toiminnot ovat: muokkaus, solun muotoilu, järjestäminen, tehtyjen toimintojen seuranta, solun kommentointi, nimien luonti, leikepöytä sekä graafit.

Nimien luonti tarkoittaa sitä, että EtherCalciin voi luoda nimettyjä muuttujia, jotka ovat vakioita, soluja, alueita tai laskentakaavoja. Näihin nimiin voidaan viitata soluissa tai niissä käytetyissä kaavoissa taikka esimerkiksi graafien data-alueena.

EtherCalcin puutteena on, ettei siitä voi vielä toistaiseksi tallentaa laskentataulukkoa mihinkään yleisesti käytettyyn taulukkolaskennan tiedostomuotoon, kuten Libre-/OpenOfficessa käytettyyn ods-muotoon tai Microsoftin Excel-ohjelman muotoon. Sen sijaan taulukon sisällön voi kyllä kopioida leikepöytävälilehden (“clipboard”) kautta tabulaattori-merkillä eroteltuna tekstinä, csv-muodossa taikka SocialCalc-tallennusmuodossa tekstiksi tai näistä muodoista takaisin EtherCalciin. Näistä kaksi ensimmäistä antavat taulukon solujen sisällöt vain arvoina, ei laskentakaavoina. SocialCalc-muoto sen sijaan sisältää myös käytetyt laskentakaavat, mutta ei ole hyvin tuettu muoto muissa taulukkolaskentaohjelmissa. EtherCalc-taulukoiden välillä tätä muotoa sen sijaan voi käyttää laskentakaavoja sisältävien solujen ja alueiden kopiointiin. Ohjelmalta voi pyytää taulukon csv-muotoisena tiedostona tallennettavaksi myös suoraan lisäämällä taulukon URL-osoitteen loppuun päätteen “.csv”. Samaan tapaan taulukon voi ladata myös html-muodossa. Tämä onnistuu myös taulukon vasemman yläkulman rataskuvaketta napsauttamalla.

Taulukon lukuarvoista voi myös piirtää yksinkertaisia graafeja käytössä olevalla graafi-työkalulla. Lisäksi tekstimuotoisiin soluihin voi lisätä eri tavoin, esimerkiksi wiki-syntaksilla, muotoiltua tekstiä.

Kotisivu
http://ethercalc.net/ (dokumentaatiota)

https://ethercalc.org (palvelu)

https://github.com/audreyt/ethercalc (lähdekoodi)

Lisenssi
CPAL (Common Public Attribution License), Artistic License 2.0, MIT License, CC0 Public Domain (Osia eri lisensseillä)

Toimii seuraavilla alustoilla
Verkkopalveluna EtherCalc on käytettävissä www-selaimella millä tahansa alustalla.

Palvelinohjelmana EtherCalc on asennettavissa ainakin Windows-, GNU/Linux-, Mac OS X sekä FreeBSD -palvelimille. Se pohjautuu Node.js-alustaan.

Asennus
EtherCalcia voi käyttää palveluna osoitteessa http://ethercalc.org tai sen voi halutessaan asentaa omalle palvelimelle. Asennuspaketit ja -ohjeet ovat saatavissa ohjelman Github-sivuilta.

Muuta
Esitys EtherCalcista (Slideshare)

 • galleryimage:EtherCalcinaloitussivu
 • galleryimage:Tyhjälaskentataulukko
 • galleryimage:Solunmuotoiluasetukset
 • galleryimage:Viemällä hiiren valitun solut oikean alakulman pienenneliön kohdalle, esiin tulevat työkalut, joilla solun sisältöä voiraahaamalla siirtää, liu’uttaa vaaka- tai pystysuunnassa taikkakäyttää täyttämään viereisiäsoluja.
 • galleryimage:Muotoiluvaihtoehtoja numeerisellesolulle
 • galleryimage:Kaavojen syöttäminen soluihin tapahtuu, kutentaulukkolaskentaohjelmissayleensäkin.
 • galleryimage:Taulukon rivien järjestämistä haluttujen sarakkeidenmukaan.
 • galleryimage:Muokkauksenhistoriatiedot
 • galleryimage:Soluja voikommentoida
 • galleryimage:EtherCalciin voi luoda nimettyjä muuttujia, jotkaovat joko vakioita, soluja tai alueita taikkalaskentakaavoja.
 • galleryimage:Leikepöydälle kopioitu osa taulukkoa tabulaattorillaeroteltunatekstinä.
 • galleryimage:Leikepöydälle kopioitu osa taulukkoa pilkuillaeroteltuna csv-muotoisenatekstinä.
 • galleryimage:Leikepöydän sisältöSocialCalc-tallennusmuodossa.
 • galleryimage:Taulukon arvoista piirrettupiirakkakuvaaja.
 • galleryimage:Sama taulukko avattuna samasta URL-osoitteestaneljään eri selaimeen yhtä aikaa. Muiden käyttäjien valitsemat solutmerkittyinä siniselläreunuksella.
 • galleryimage:Soluun voi syöttää tekstimuotoista sisältöäesimerkiksiwiki-muotoisena.
 • galleryimage:EtherCalc tukee yleisimpiä taulukkolaskentaohjelmienfunktioita.

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa