FireFTP

FireFTP on Firefox-selaimen lisäosana toimiva vapaa tiedostojensiirto-ohjelma.

FireFTP on täysiverinen FTP- ja SFTP-yhteyskäytäntöjä tukeva tiedostojensiirto-ohjelma. Se on toteutettu Firefox-selaimen lisäosana ja avautuu siis selaimen välilehteen. Ohjelman käyttöliittymänä on perinteinen kahtia jaettu näkymä, jossa vasemmassa puolikkaassa näkyy paikallisen koneen hakemistopuu ja tiedostolistaus ja oikeassa puolikkaassa vastaavasti etäkoneen hakemistorakenne ja tiedostot. Lisäksi näkymän alaosassa ovat nähtävissä omina välilehtinään tiedostojensiirron tapahtumaloki sekä jonossa olevat siirrot. Tiedoston siirtäminen koneelta toiselle tapahtuu valitsemalla siirrettävät tiedostot ja klikkaamalla hiirellä sarakkeiden välissä olevaa nuolta. Myös tiedostojen raahaaminen tiedostonkäsittelyohjelmasta hiirellä on mahdollista.

FireFTP tukee FTP-yhteyskäytännöstä sekä aktiivista että passiivista tilaa. FTP-yhteyden turva-asetuksiksi voi valita TLS- tai SSL-salauksen tai yhteyden ilman salausta. Vaihtoehtoisesti yhteyden voi muodostaa SFTP-yhteytenä, joka siirtää tiedostot ssh-yhteyden kautta. Ohjelmaan voi myös tallettaa useimmin käytettyjen etäkoneiden yhteystiedot halutulla nimellä. FireFTP osaa myös automaattisesti palauttaa katkenneen yhteyden ja jatkaa keskeytynyttä tiedostonsiirtoa. Ohjelma kykenee myös avaamaan etätiedostoja katselua ja muokkaamista varten. Käytännössä etätiedosto siirretään paikalliselle koneelle tilapäiseksi tiedostoksi ja muutosten, tallennuksen ja ohjelman sulkemisen jälkeen tiedosto siirretään takaisin etäkoneelle. Ohjelmalle pystyy myös kertomaan, mitä ohjelmia käytetään eri tiedostomuotojen avaamiseen.

Muita ominaisuuksia ovat muun muassa tiedostojen haku ja suodattaminen tiedoston nimen mukaan sekä hakemiston synkronointi. Hakemistojen synkronointi auttaa pitämään paikallisella ja etäkoneella sijaitsevien hakemistojen sisällöt samanlaisina. Synkronointi-ikkuna luettelee etä- ja paikallisella koneella synkronoitavissa hakemistoissa olevat tiedostot ja antaa kunkin kohdalla mahdollisuuden valita vaihtoehdoista “download”, “upload”, “delete” ja “do nothing”. Tiedostoille, jotka ovat vain toisella koneella, merkitään automaattisesti “download”- tai “upload”-toiminto ja molemmilta koneilta löytyville “do nothing”. Käyttäjä voi itse vaihtaa toiminnot haluamikseen ja aloittaa synkronoinnin.

Kotisivu
http://fireftp.mozdev.org/ ja https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/fireftp/

Lisenssi
Mozilla Public License / GNU GPL

Toimii seuraavilla alustoilla
Windows, Mac OS X, Linux, tai mikä tahansa käyttöjärjestelmä, jossa Mozilla Firefox ja sen lisäosat toimivat.

Asennus
Asennus tapahtuu menemällä Firefox-selaimella lisäosasivulle ja klikkaamalla linkkiä “+ Add to Firefox”.

  • galleryimage:Uuden yhteydentallentaminen.
  • galleryimage:Valitaan uuden yhteydentyyppi.
  • galleryimage:Yhteys muodostettu. Vasemmalla paikallinen kone,oikeallaetäkone.
  • galleryimage:Tiedostoja voi siirtää myös paikallisen koneentiedostoselaimesta hiirelläraahaamalla.
  • galleryimage:Tiedostojen synkronointi paikallisen koneen jaetäkoneen hakemistojenvälillä.
  • galleryimage:Etätiedostot voi määrätä avautumaan haluamallaanohjelmalla.

Teksti: Pesasa
kuvakaappaukset: Pesasa