Reinteract

Reinteract on helppokäyttöinen käyttöliittymä Python-kokeiluihin ja -laskentaan.

Reinteract on ympäristö Python-kielellä tehtäviin interaktiivisiin kokeiluihin. Se on erityisen kätevä matemaattiseen laskentaan ja niihin liittyvien graafien piirtoon. Ohjelman työsivu (worksheet) sisältää käyttäjän kirjoittamaa Python-koodia sekä niiden suorituksesta syntyviä tulosterivejä. Reinteractin erityisominaisuus verrattuna normaaliin Python-tulkkiin on se, että jo kertaalleen kirjoitettuja rivejä voi käydä tekstieditorin tapaan muokkaamassa ja rivit voi suorittaa uudelleen. Jonkin aiemman rivin suorittaminen laukaisee samalla kaikkien myöhempien, siitä riippuvien rivien suorittamisen uudelleen. Näin sivun alkuun voidaan kirjoittaa esimerkiksi sijoituslause, jossa muuttujalle x annetaan jokin arvo ja sen jälkeen rivejä, joilla tuota muuttujaa käytetään. Kun sijoituslausetta käydään muuttamassa, Reinteract suorittaa uudelleen kaikki sen jälkeen tulevat rivit, jolloin ne päivittyvät vastaamaan muuttujan x uutta arvoa.

Reinteract merkitsee kunkin käyttäjän syöttämän rivin yhdellä kolmesta väristä sen mukaan, missä tilassa rivi on. Sinisellä merkityt rivit ovat suoritettuja rivejä. Keltaisella merkityt ovat muokattuja, vielä suorittamattomia rivejä. Violetilla puolestaan merkitään rivit, jotka on jo kertaalleen suoritettu ja joita ei ole muokattu, mutta joiden tulos ei enää vastaa sitä edeltäviä rivejä. Päivitysnappulan painaminen taikka control-enter-näppäinyhdistelmän näppäily suorittaa keltaiset ja violetit rivit järjestyksessä, tulostaa tarvittaessa niille kullekin tulosteen ja merkitsee ne jälleen sinisellä värillä.

Yhden rivin Python-komentojen lisäksi Reinteractille voi syöttää ihan tavallista Python-koodia, jonka ohjelma näyttää syntaksikorostuksilla värjättynä. Näin Reinteractin käytössä on täysi Pyhton-kielen suorituskyky. Työsivulle voi kirjoittaa myös kommenttirivejä. Reinteract tuo mukanaan yksinkertaisen plot-käskyn, jolla voi tulostaa funktioiden käyriä suoraan työsivulle, sekä play-käskyn, jolla käyrän voi tulostamisen sijasta soittaa äänenä. Reinteractin kanssa voi toki käyttää myös muita Python-kirjastoja. Näitä ovat muun muassa synboliseen laskentaan sopiva SymPy, numeeriseen lasketaan kehitetty NumPy tai 2D-käyrien piirtämiseen tarkoitettu matplotlib.

Reinteract tallentaa kirjoitettuja Python-tekstejä muistikirjoina (notebook), jotka sisältävät yhden tai useamman työsivun (worksheet). Näin samaan projektiin liittyvät erilliset laskennat tai Python-koodikokonaisuudet voi kirjoittaa erillisille työsivuille samaan muistikirjaan. Reinteractia voi käyttää työkaluna esimerkiksi Python-kurssilla siten, että opettaja kirjoittaa oppitunnin tehtävänannot kommentteina muistikirjan työsivuille ja opiskelijat kirjoittavat niihin sitten omat ratkaisunsa. Kukin muistikirja tallennetaan levylle yhtenä kansiona (hakemistona), joka sisältää tiedoston index.rnb, jossa ovat muistikirjan yleiset tiedot, sekä joukon rws-päätteisiä Python-lähdekooditiedostoja, joissa kussakin on yhden työsivun sisältö.

Kotisivu
http://www.reinteract.org/

Lisenssi
BSD

Toimii seuraavilla alustoilla
Linux, Windows, Mac OS X

Asennus
Ohjelma on ladattavissa sen kotisivuilta. Linux-jakeluihin se löytyy suoraan paketinhallinnasta.

Käyttöohjeet
Lyhyt johdanto ohjelman käyttöön löytyy sen kotisivuilta.

Tutoriaaleja Pythonin käyttöön löytyy verkosta lukuisia. Esimerkiksi Python-projektin oma tutoriaali.

SymPy-tutoriaali

  • galleryimage:Luodaan uusi työsivuReinteract-muistikirjaan.
  • galleryimage:Yksinkertaisia laskutoimituksia tallentamattomanmuistikirjan nimeämättömällä työsivulla. Siniset rivit onsuoritettu, keltaista vastamuokataan.
  • galleryimage:Keltaista riviä on muokattu ja kaikki sen jälkeentulevat rivit on merkitty violetilla, sillä ne vaativatpäivittämistä.
  • galleryimage:Avataan ohjelman mukana tullut esimerkkejä sisältävämuistikirja.
  • galleryimage:Esimerkki työsivun sisällöstä. Kommentteja,muuttujia, laskutoimituksia, funktioiden määrittelyitä jakutsuja.
  • galleryimage:Reinteractin plot-komennolla tulostettujakuvaajia.
  • galleryimage:Numpy, matplotlib ja Reinteractin imshow käytössäkuvaajienpiirtämiseen.
  • galleryimage:Reinteractin replay-kirjaston mukana tulevaplay-komento, jolla voi soittaa kuvaajanäänenä.

Teksti: Pesasa
kuvakaappaukset: Pesasa