Fontello

Fontello on kokoelma vapaita fontteja eli kirjasintyyppejä, jotka sisältävät erilaisia symboleita ja kuvakkeita.

Fontellon kokoelmassa on muutamia erilaisista symboleista ja kuvakkeista koostuvia kirjasintyyppejä eli fontteja, joista käyttäjä voi Fontellon helpolla käyttöliittymällä valita tarvitsemansa symbolit. Valituista symboleista Fontello muodostaa uuden fonttitiedoston, jossa ovat vain valitut symbolit ja jota voi käyttää esimerkiksi oman web-sovelluksen tekemiseen. Fontellon valikoimassa olevat kirjasintyypit on lisensoitu jollain vapaalla lisenssillä, kuten SIL OFL, CC-BY tai CC-BY-SA.

Kun käyttäjä on valinnut haluamansa symbolit, voi uudelle kirjasintyypille antaa nimen ja klikata “Download webfont”-nappulaa. Fontello tekee zip-paketin, joka sisältää valitut merkit neljässä erimuotoisessa fonttitiedostossa (eot, svg, ttf ja woff), merkit esittelevän demo.html-sivun sekä valmiit css-tiedostot merkkien helppoon käyttöönottoon omalla www-sivulla. Lisäksi mukana on LICENSE.txt-tiedosto joka sisältää asianmukaiset tiedot alkuperäisistä fonteista, niiden tekijöistä ja lisensseistä sekä viittauksen fontin kotisivulle. Demo-sivulta on mahdollista myös lukea helposti kunkin merkin unicode-koodi, jolla merkkejä voi käyttää web-sovelluksessa.

Itse Fontello-sivuston toiminnan toteuttava ohjelmisto on myöskin vapaa avoimen lähdekoodin ohjelmisto (MIT-lisenssi) ja on ladattavissa GitHubista.

Kotisivu
http://fontello.com/

https://github.com/fontello/fontello (Fontello-sivuston ohjelmisto)

Lisenssi
Fontit: Useita, muun muassa: SIL OFL, CC-BY ja CC-BY-SA

Fontello-sivusto: MIT

  • galleryimage:Fontellon valikoimassa on symboleita ja kuvakkeitasisältäviäkirjasintyyppejä.
  • galleryimage:Käyttäjä voi valita eri fonteista haluamansamerkit.
  • galleryimage:Merkkejä voi tarkastella eri kokoisina ja ladattaviincss-tiedostoihin voi käytettäville luokille määritellä haluamansaprefiksin.
  • galleryimage:Ladattaville fonttitiedostoille voi antaa haluamansanimen.
  • galleryimage:Fontello muodostaa zip-paketin, jossa halutut merkitsisältävät fontit sekä muutama muu hyödyllinen tiedostoovat.
  • galleryimage:Käytettyjen kirjasintyyppien tiedot, tekijät jalisenssit on eritelty asiallisestiLICENSE.txt-tiedostossa.
  • galleryimage:Paketista löytyvässä demo.html-tiedostossa esitelläänkaikki luodun fontin merkit sekä niiden käyttöä varten luodutcss-luokat.
  • galleryimage:Merkkejä voi käyttää myös suoraan niidenunicode-koodiakäyttämällä.

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa