Etherpad

Etherpad on avoimen lähdekoodin verkkoalusta monen käyttäjän yhteistoiminnalliseen ja yhtäaikaiseenkin kirjoittamiseen.

Etherpad on projekti- ja ryhmätöihin erittäin hyvin soveltuva verkkopohjainen tekstinmuokkausohjelma, jota usea käyttäjä voi muokata reaaliaikaisesti ja yhtä aikaa. Etherpad-ohjelma on asennettuna palvelimelle, johon käyttäjät ottavat yhteyden www-selaimella. Etherpad pitää huolen kunkin käyttäjän tekemien muokkausten synkronoimisesta kaikille kyseistä tekstiä sillä hetkellä muokkaaville käyttäjille. Etherpadissa kullekin käyttäjälle on annettu oma värinsä ja hänen kirjoittamansa teksti korostetaan tällä värillä. Värikorostukset voi toki myös poistaa halutusta osasta tekstiä, jolloin vain tekstin uudet osat korostetaan.

Etherpad tukee yksinkertaisten korostusten, lihavoinnin, kursivoinnin, alleviivauksen ja yliviivauksen, sekä sisäkkäisten luetteloiden käyttöä. Yhteiskäyttöä helpottamaan Etherpadissa on myös yksinkertainen chat-toiminto, jonka avulla käyttäjät voivat keskustella tekstiä kirjoittaessaan.

Uutta Etherpad-tekstiä aloitettaessa sille kysytään nimi. Jos nimeä ei anneta, Etherpad arpoo nimeksi satunnaisen merkkijonon. Nimi näkyy kyseisen Etherpad-tekstin osoitteessa ja muita käyttäjiä voi kutsua mukaan muokkaamaan tekstiä kertomalla heille tämän osoitteen esimerkiksi lähettämällä sen linkkinä sähköpostilla. Julkisen Etherpad-tekstin kirjoittamiseen voi siis osallistua kuka tahansa sen osoitteen tietävä. Ainakin osassa Etherpad-palveluista on mahdollisuus myös yksityisiin teksteihin rekisteröimällä palveluun omalle tiimille oma alue, jota pääsevät käyttämään vain tiimin jäsenet. Näin toimivat ainakin TIEKEn muistio ja TitanPad. Etherpad-teksti tallentuu palvelimelle jatkuvasti ja automaattisesti. Selaimen voi välillä sulkea ja seuraavan kerran samaan osoitteen tultaessa on sen hetkinen versio tekstistä nähtävissä.

Etherpad pitää tallessa kaikki muokkausten välivaiheet ja halutessaan muokkaushistoriaa voi tarkastella timeslider-toiminnolla, joka näyttää muokkausten etenemisen elokuvan tavoin. Osassa Etherpad-palveluista voi tekstistä tallentaa erikseen numeroituja väliversioita.

Google osti alkuperäisen etherpad.com-palvelun vuonna 2009, koska halusi käyttää tämän tekniikkaa kehittämässään Wave-palvelussa. Pian tämän jälkeen Google vapautti Etherpadin lähdekoodin avoimeksi ja sittemmin onkin ilmestynyt useita ilmaista Etherpad-palvelua tarjoavia sivustoja. Tällä hetkellä vastuun Etherpadin kehittämisestä on ottanut voittoa tavoittelematon Etherpad-säätiö (The Etherpad Foundation), joka toimii osoitteessa http://etherpad.org/. Etherpad-säätiön sivuilta löytyvät linkit useaan julkiseen Etherpad-palveluun, kuten: Etherpad Foundation, PiratePad, PrimaryPad, SketchPad, piratenpad.de, Mozillan MoPad, typewith.me, openEtherpad.org, pad.RiseUp.net, Qikpad, TitanPad. Näiden lisäksi löytyy muun muassa suomalainen TIEKEn ja X-akselin tarjoama Etherpad-muistio. Näistä käyttäjä voi valita parhaiten käyttöönsä soveltuvan palvelun.

Mikäli esimerkiksi tietoturvasyistä ulkopuolisen tahon tarjoaman palvelun käyttö on mahdotonta, voi Etherpadin asentaa myös omalle palvelimelle. Palvelimelle asennettavia Etherpad-ohjelmia on itse asiassa kaksi eri versiota: alkuperäinen Etherpad sekä uudempi, pienemmäksi sekä kevyemmäksi tarkoitettu Etherpad Lite.

Etherpadin sisältämän tekstin voi tallettaa omalle koneelleen palvelusta riippuen useampaan eri tiedostomuotoon. Saatavina muotoina ovat ainakin html, pelkkä teksti, DokuWiki-teksti sekä Wordle. Usein muina vaihtoehtoina ovat myös Microsoft Word (doc), pdf ja OpenDocument (odt). Jo olemassa olevan tekstin voi Etherpadiin tuoda ainakin html-, pdf-, doc-, odt- tai rtf-muodoista.

Kotisivu
The Etherpad Foundation: http://etherpad.org/

TitanPad: http://titanpad.com/

OpenEtherPad: http://openetherpad.org/

TIEKEn avoin EtherPad: http://muistio.tieke.fi/

Etherpadin lähdekoodi: https://github.com/ether/pad

Etherpad Liten lähdekoodi: https://github.com/Pita/etherpad-lite/

Lisenssi
Apache License v.2

Toimii seuraavilla alustoilla
Verkkopalveluna Etherpad on käytettävissä www-selaimella millä tahansa alustalla.

Palvelinohjelmana Etherpad on asennettavissa ainakin Windows-, Linux- sekä Mac OS X -palvelimille.

Asennus
Etherpadia voi käyttää eri tahojen tarjoamina palveluina tai sen voi halutessaan asentaa omalle palvelimelle. Asennuspaketit ja -ohjeet ovat saatavissa Etherpad-säätiön sivuilta.

Käyttöohjeet
Open vinkki -sivuston opastevideo Etherpadin käytöstä.

Teksti: pesasa
kuvakaappaukset: pesasa