Krita

Krita on vapaa piirto- ja kuvankäsittelyohjelma.

Krita on Calligra Suite -ohjelmistopakettiin kuuluva piirto- ja kuvankäsittelyohjelma, joka on asennettavissa Linux- ja BSD-järjestelmien lisäksi myös Windows-alustalle. Krita on alun perin KDE-työpöytäympäristölle suunnattu vaihtoehto esimerkiksi Gimp-kuvankäsittelyohjelmalle. Kritalla voi tehdä perinteistä kuvankäsittelyä, mutta erityisesti Krita on suunnattu toimimaan digitaalisena piirto- ja maalaustyökaluna. Krita tarjoaa erinomaiset maalaustyökalut useine siveltimineen ja muokattavine käyttöliittymineen. Krita tukee hyvin piirtopöydän käyttöä ja myös käyttöliittymässä on ominaisuuksia, jotka helpottavat kynällä piirtämistä.

Krita käyttää muiden kuvankäsittelyohjelmien tapaan tasoja ja se tukee niitä monen tyyppisinä. Käytössä ovat esimerkiksi normaalit rasteritasot erilaisilla väriavaruuksilla, ryhmittelytasot, joilla tasoista voidaan koota hierarkkisia rakenteita sekä suodatintasot, joilla voidaan luoda sen alla oleville tasoille erilaisia efektejä, kuten sumennusta, muuttamatta itse tasoja. Lisäksi Krita tukee vektoritasoja, joille voi piirtää vektorimuotoista sisältöä. Kritassa onkin varsin kattavat työkalut myös vektorimuotoiseen piirtämiseen. Värienhallinnan osalta Krita tukee RGBA-, harmaasävy-, CMYKA-, Law-, YCbCr- ja XYZ-väriavaruuksia 8- ja 16-bittisillä kokonaisluvuilla sekä 16- ja 32 bittisillä liukuluvuilla esitettyinä.

Piirtämisen avuksi Krita tarjoaa erilaisia työkaluja. Perinteisin on tavallinen ruudukko, jonka saa näkymäään piirtoalueen taustalla halutulla ruudun koolla. Viivain-työkalulla voi piirtoalueelle luoda myös omia apuviivoja, -ellipsejä, -käyriä tai kolmiulotteista piirtämistä helpottavia perspektiiviruudukkoja. Nämä apukuviot ovat helposti liikuteltavissa, muokkailtavissa ja poistettavissa samaan tapaan, mutta monipuolisemmin, kuin tavallinen viivain paperille piirtämisen apuvälineenä. Lisäksi tarjolla on erilaisia symmetriatyökaluja, joilla voi tehdä tavallista peilaamista monipuolisempia efektejä. Esimerkiksi taustakuvien tekemistä helpottaa niin kutsuttu “wrap-araound”-tila, jossa piirtoalueen kuva toistetaan rinnakkain ja päällekkäin joka suuntaan. Tässä tilassa toistuvaksi tarkoitetun taustakuvan piirtäminen on helpompaa.

Kritan käyttöliittymä koostuu ikkunan reunoille telakoitavista työkaluikkunoista, joita voidaan siirtää raunalta toiselle, avata ja sulkea, asetella keskenään välilehdiksi tai irrottaa kokonaan kelluviksi ikkunoiksi. Mieleisensä käyttöliittymäasettelun voi tallentaa tulevia käyttökertoja varten ja Kritassa onkin valmiina muutamia joihinkin käyttötapoihin optimoituja asetteluita. Käyttöliittymän kannalta piirtopöydän kanssa käytettävän kynän käyttöä tukee erityisesti hiiren kakkosnapilla hiiren kohdistimen kohdalle esiin ponnahtava pyöreä valikko, jolla voi nopeasti vaihtaa piirtovälinettä sekä piirtoväriä. Krita sisältää myös mahdollisuuden luoda, tallentaa ja muokata piirtotapahtumista koostuvia makroja.

Krita tarjoaa käyttöön useita sivellinkoneistoja. Sivellinkoneisto ei koostu pelkästä piirtokuviosta vaan on laajempi kokonaisuus, joka sisältää tiedot siitä, miten kyseinen sivellin käyttäytyy piirrettäessä. Mikä on sen peittävyys? Miten se reagoi kynän painamiseen? Miten se sekoittuu piirroksessa jo olevan värin kanssa? Tuleeko piirtojälkeen jonkinlaista satunnaisuutta? Näistä ja monista muista asetuksista koostuu yhdessä käytettävä sivellin. Kuvankäsittelyssä alueiden valinta on usein tärkeässä osassa. Valintojen tekemiseen Krita tarjoaa monia työkaluja.

Ohjelmaa käynnistettäessä Krita tarjoaa valmiin kuvan avaamisen tai tyhjän piirtoalueen luomisen lisäksi muutamia valmiita pohjia, kuten esimerkiksi sarjakuvasivun valmiilla ruuduilla. Ohjelman ulkoasun värityksen voi valita erilaisista teemoista. Usein kuvankäsittelijät saattavat haluta valita käyttöön tumman teeman, jolloin ohjelman käyttöliittymä häiritsee mahdollisimman vähän itse sisällön muokkaamista ja värimaailmaa.

Kotisivu
http://krita.org

Lisenssi
GNU GPL v.2

Toimii seuraavilla alustoilla
Linux, Windows, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, (Mac OS X kokeellinen)

Asennus
Ohjelma on asennettavissa Linux-jakeluiden omasta paketinhallinnasta tai ohjelman kotisivujen kautta.

  • galleryimage:Kritan aloitusnäkymä tummallateemavärillä.
  • galleryimage:Kritanoletuskäyttöliittymä.
  • galleryimage:Aloitusnäkymästä on mahdollista avata erilaisiavalmiita pohjia, kutensarjakuvasivu.
  • galleryimage:Valmis pohja sisältää joukon valmiita tasojaerilaisia tehtäviävarten.
  • galleryimage:Perspektiiviruudukko piirtämisen apuna,vektorikuvioita vektoritasolla, piirtopöydällä piirrettyärasterikuvaa sekä pyöreäsivellinvalikko.
  • galleryimage:KuvankäsittelyäKritalla
  • galleryimage:Erilaisia valmiitakäyttöliittymäasetelmia.
  • galleryimage:Apukuvioita

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa