Inkscape

Inkscape on vapaa, avoimen lähdekoodin vektoripiirto-ohjelma, joka soveltuu niin harraste kuin ammattilaiskäyttöönkin.

Inkscape tukee useita tiedostomuotoja ja on pienen totuttelun jälkeen näppärä käyttää. Inkscapen oletustiedostomuoto on svg, jota esimerkiksi Wikipedia suosittelee piirrosgrafiikan, kuten kaavioiden, logojen ja karttojen tiedostomuodoksi.

Vektoripiirto-ohjelma

Inkscape on vektoripiirto-ohjelma, eli sillä piirretyt kuvat koostuvat pisteistä, niiden välillä kulkevista kaarista sekä näin muodostettujen polkujen rajaamista pinnoista. Kuva muodostuu polkujen, pintojen, tekstien sekä muiden objektien kokonaisuutena, kun ne näytetään oikeassa järjestyksessä ja oikeilla paikoillaan. Objektit voivat olla vierekkäin tai päällekkäin. Ne voivat olla myös osittain tai kokonaan läpinäkyviä paljastaen niiden alla olevia toisia objekteja. Vektorigrafiikka soveltuu erityisesti kaavioihin ja muihin piirroskuviin. Suuri osa Open Clip Art Libraryn leikekuvista onkin piirretty Inkscapella. Wikipedian artikkeleilla voi tutustua tarkemmin vektorigrafiikan (pidempi artikkeli englanniksi) ja bittikarttagrafiikan (englanniksi) eroihin.

Inkscape tukee useita tiedostomuotoja, joista sen omana, luonnollisimpana tiedostomuotona, toimii svg. Inkscape onkin kehitetty erityisesti W3C-organisaation määrittelemän XML-pohjaisen svg-standardin ympärille ja projektin tavoitteena on tuottaa mahdollisimman hyvin svg-standardin toteuttava piirto-ohjelma. Useat nykyaikaiset www-selaimet, kuten Firefox, Chrome, Opera ja Safari, tukevat suoraan svg-tiedostoja. Myös Internet Explorer tukee standardia versiosta 9 alkaen.

Muita usein tarvittuja tiedostomuotoja, joita Inkscape osaa avata ja tallentaa ovat mm. eps, pdf sekä ai. Näiden lisäksi se tukee useita muita tiedostomuotoja. Lisäksi Inkscapeen voi tuoda myös bittikarttakuvia ja siitä voi tallentaa kuvia ja kuvan osia bittikarttoina png-muotoon.

Inkscapesta löytyy myös “trace”-toiminto, jolla bittikarttakuvia voidaan muuntaa vektorimuotoon. Toiminto etsii kuvasta väripintoja ja niiden välisiä käyriä muodostaen niistä vektorigrafiikkaelementtejä. Toiminto toimii erityisesti yksivärisillä ja jyrkkäkontrastisilla, esimerkiksi mustavalkoisilla kuvilla, joissa on paljon jyrkkiä rajoja.

Käyttökohteita

Inkscapelle ja vektorigrafiikalle löytyy useita käyttökohteita niin ammattilaisille kuin harrastajillekin. Julkaisutoiminnassa vektorigrafiikan käyttö on perusteltua niin perinteisessä paperimediassa kuin sähköisessäkin mediassa. Inkscapella luodut kaaviot, kartat, kuvitukset sekä muu infografiikka ovat painovalmista ja korkealaatuista materiaalia.

Muun muassa julisteiden ja kansikuvien tekoon Inkscape soveltuu mainiosti. Toistaiseksi Inkscape tukee vain yhtä sivua per tiedosto, joten monisivuiset painotyöt kannattaa tehdä jollain varsinaisella taitto-ohjelmalla, kuten Scribuksella. Inkscapella luotuja kuvia voi kuitenkin yleensä tuoda niihinkin esimerkiksi juuri kansikuvaksi tai muuksi kuvitukseksi.

Sähköisessä julkaisemisessa taas Inkscape on erinomainen työkalu esimerkiksi www-graafikon käyttöön. Www-sivuston suunnittelussa Inkscapea käytetään usein ensivaiheessa sivuston taiton luonnosteluun ja myöhemmin sivuston graafisten elementtien, kuten painonappien, taustakuvien, luettelomerkkien sekä muun visuaalisen ulkoasun luomiseen. Vielä tässä vaiheessa kaikki yleisesti käytetyt www-selaimet eivät tue svg-kuvia riittävästi, jotta niitä voitaisiin käyttää suoraan www-sivuilla. Siksi kuvat on web-käyttöön syytä muuntaa esimerkiksi png-muotoon. Myös Viikon VALO -sivuston kuvitus on toteutettu tällä tavoin. Tulevaisuudessa svg-tuen yleistyessä selaimissa on kuitenkin mahdollista alkaa käyttää jopa interaktiivista vektorigrafiikkaa esimerkiksi karttasovelluksissa.

Tieteellisessä toiminnassa monet mittalaitteet ja laskentasovellukset tuottavat graafinsa jossain vektorigrafiikkatiedostomuodossa. Inkscapen hyvä tuki usealle tiedostomuodolle mahdollistaa tällaistenkin kuvien käsittelyn. Kuvin voidaan lisätä otsikoita, taustakuvia, matemaattisia kaavoja ja niin edelleen.

Scrabbook-harrastajat ovat myös löytäneet mielenkiintoisen käytön Inkscapelle. Harrastuksessa toisinaan käytettävien paperinleikkauslaitteiden ohjaamiseen käytetty Sure Cuts A Lot -ohjelmisto osaa käyttää svg-tiedostoja ja monet ovatkin huomanneet Inkscapen soveltuvan niiden luomiseen. Erityisesti Inkscapen helppokäyttöinen “trace”-toiminto mahdollistaa kuvien tuonnin SCAL-ohjelmistoon, kuten näytetään Youtube-videossa.

Taiteelliset ihmiset voivat käyttää Inkscapea myös ihan piirtämiseen ja muuhun taiteen tekemiseen. Inkscapen ja piirtopöytä ovat erinomainen yhdistelmä, sillä Inkscape tukee piirtopöytien paineentunnistusta ja sen käyttö esimerkiksi kalligrafia-työkalun kanssa saa aikaan luonnollisen näköistä jälkeä. Esimerkiksi sarjakuvan piirtämiseen Inkscape soveltuu oikein hyvin.

Laajennokset

Ohjelmointitaitoisille mielenkiintoinen ominaisuus Inkscapessa on sen laajennettavuus valmiiksi asennetuilla, verkosta ladattavilla tai itse tehdyillä lisäosilla ja suotimilla. Laajennoksia voidaan käyttää Inkscapessa esimerkiksi erilaisten vääristymä-efektien luontiin, kuvioiden satunnaistamiseen, fraktaalien piirtämiseen, matemaattisten kaavojen luomiseen, uusien tiedostomuotojen avaamiseen ja tallennukseen sekä moneen muuhun.

Laajennosten käyttöä varten Inkscapen asennuspaketeissa on joko mukana tai suositeltuna riippuvuutena Python-tulkki. Esimerkiksi Windows-versiossa on mukana minimaalinen Python-tulkki kun taas Linux-jakeluissa käytetään paketinhallinnan kautta saatavaa täyttä Python-asennusta. Pythonin sijasta laajennoksia voi ohjelmoida toki millä tahansa muullakin ohjelmointikielellä. Laajennos toimii teknisesti vain suodattimena, joka muuntaa putken kautta saamansa xml-muotoisen tekstin halutulla tavalla ja palauttaa tuloksen samalla tavoin Inkscapelle. Tällainen tekninen toteutus mahdollistaa samalla myös laajennosten käytön itsenäisinä komentoriviohjelmina.

JessyInk

Eräs hyvin mielenkiintoinen Inkscapen laajennos on JessyInk, joka mahdollistaa svg-muotoisen esitysgrafiikan teon. JessyInkillä tehty esitys voi sisältää sivujen vaihtojen ja vaiheittain paljastuvien elementtien lisäksi erilaisia efektejä mukaan lukien katselualueen kierto sekä zoomaus sisään ja ulos. JessyInkin toimintoihin voi tutustua malliesityksessä. Inkscapella ja JessyInk-laajennoksella tehdyn svg-esityksen voi avata nykyaikaisella www-selaimella ja näyttää yleisölle. Tiedoston voi halutessaan myös upottaa suoraan www-sivulle. Etuna tällaisella esityksellä on, että esityksen katselemiseen ei tarvita tietokoneessa jo todennäköisesti valmiiksi olevan www-selaimen lisäksi muuta esitysgrafiikkaohjelmaa. Esitysten teko saattaa toki olla varsinkin aluksi hieman työläämpää, koska käyttöliittymä ei ole täysin loppuun asti hiottu.

Teknisesti JessyInk lisää svg-tiedostoon joukon Javascript-funktioita joilla esityksen toiminnallisuus toteutetaan.

Kotisivu
http://inkscape.org/

Lisenssi
GNU GPL v.2

Toimii seuraavilla alustoilla
Linux, Windows, Mac OS X, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, …

Asennus
Windows- ja Mac OS X -ympäristöihin asennuspaketit löytyvät ohjelmiston kotisivulta. Samoin ohjelman lähdekoodipaketit. Linux- ja BSD-versioihin Inkscape löytyy yleensä järjestelmän oman paketinhallinnan kautta.

VALO-CD
Inkscape löytyy myös VALO-CD-kokoelmasta.

Käyttöohjeita

  • Suomenkielinen käyttöopas löytyy FLOSS-Manuals-sivustolta.
  • Ohjelma itse sisältää ohje-valikossaan joukon eritasoisia tutorialeja, jotka opastavat käyttäjää esimerkein, joita pääsee suoraan kokeilemaan.
  • Heathenx-sivustolla on lukuisia screencast-tutorialeja, jotka opastavat Inkscapen käyttötekniikoita havainnollisesti askel kerrallaan käytännön esimerkein.
  • Youtube-sivustolla on myös lisää videotutorialeja.

Teksti: pesasa
kuvakaappaukset: pesasa