Xournal

Xournal on vapaa piirtopöytää hyödyntävä muistiinpanotyökalu.

Xournal on muistiinpanotyökalu, jonka käyttö muistuttaa hyvin paljon perinteistä muistivihkoa, sillä se on suunniteltu käytettäväksi piirtopöydän kanssa. Käsinkirjoitettujen ja piirrettyjen muistiinpanojen lisäksi sillä on toki mahdollista kirjoittaa tekstiä myös näppäimistöltä, mutta kynän käyttö tuo muistiinpanojen tekemiseen usein kaivattua joustavuutta. Tekstin sekaan on helppo piirtää havainnollistava kuvio. Kynä- ja tekstityökalujen lisäksi Xournalissa on käytettävissä pyyhekumi, yliviivauskynä sekä suorien viivojen piirtämistä helpottava viivain. Piirtotyökalujen yhteydessä on mahdollista käyttää myös kuviontunnistusta, jolloin ohjelma pyrkii tunnistamaan piirroksesta ympyrät sekä suorista janoista koostuvat kuviot. Kunkin työkalun yhteydessä on valittavissa piirtojäljen paksuus ja väri. Kukin piirrosjälki tai teksti käsitellään ohjelmassa omana objektinaan, mikä mahdollistaa niiden poistamisen ja muokkaamisen muun muassa siirtämällä tai skaalaamalla valittuja objekteja. Varsin hyödyllinen työkalu on pystysuuntaista tilaa tekevä työkalu, jolla saa piirtoalueelle tehtyä tilaa haluttuun kohtaan siirtämällä kaikkia kohdan jälkeen tulevia objekteja alaspäin.

Piirtoalue on Xournalissa järjestetty sivuiksi, tasoiksi ja taustaksi. Sivuja voi tiedostoon lisätä joustavasti haluamaansa kohtaan ja viimeiseltä sivulta eteenpäin siirryttäessä luodaan aina uusi sivu automaattisesti. Sivun koko ja taustakuva on valittavissa joko kullekin sivulle erikseen tai kaikille sivuille kerralla. Valmiina taustakuvina ovat tyhjä sivu, vaakaraidoitettu sivu, vaakaraidoilla ja yhdellä pystyviivalla varustettu sivu sekä ruutupaperi. Omia taustakuvia on toki mahdollista myös käyttää. Kullekin sivulle on mahdollista lisätä useampia tasoja. Oletuksena kullakin sivulla on kaksi tasoa, tausta ja yksi sisältötaso. Tasoja on hyödyllistä käyttää esimerkiksi silloin, kun haluaa eritellä päällekkäiset merkinnät omiksi ryhmikseen, esimerkiksi kirjoittamalla tekstit yhdelle tasolle ja tekemällä korostuskynällä korostusmerkinnät toiselle tasolle. Tasojen käyttö helpottaa myös objektien valitsemista, jos niitä tarvitsee poistaa tai muokata.

Muistiinpanosivut voi tallentaa ohjelman omassa xoj-tiedostomuodossa, jolloin niiden jatkomuokkaaminen on helppoa, tai vaihtoehtoisesti ne voi viedä pdf-tiedostoksi, jolloin niiden jakaminen muille on helppoa. Pdf-muotoon tallentaminen mahdollistaa Xournalin käytön myös persoonallisten diaesitysten tekemiseen.

Yksi Xournalin erityisen hyödyllinen käyttö on merkintöjen tekeminen pdf-tiedostoihin. Käytännössä tämä tapahtuu valitsemalla ohjelmassa “Annotate PDF”-vaihtoehto, jolloin valittu pdf-tiedosto avataan Xournaliin sivujen taustakuvaksi. Xournalin kukin sivu asetetaan mitoiltaan ja taustaltaan pdf-tiedoston mukaiseksi ja tämän jälkeen huomioiden ja merkintöjen teko tapahtuu Xournalin normaaleilla työkaluilla. Oletuksena Xournal ei tallennettasessa kopioi pdf-tiedostoa vaan vain säilyttää vain viittauksen siihen, joten, jos pdf-tiedosto poistetaan tai siirretään, tämä yhteys katkeaa. Kommentoinnin jälkeen lopputulos on mahdollista viedä tavalliseen tapaan pdf-tiedostoksi, jossa alkuperäisen sisällön lisäksi ovat nyt myös lisätyt kommentit.

Kotisivu
http://xournal.sourceforge.net/

Lisenssi
GNU GPL

Toimii seuraavilla alustoilla
Linux, Windows

Asennus
Asennuspaketit löytyvät ohjelman kotisivuilta. Ohjelma löytyy myös suoraan joidenkin Linux-jakeluiden pakettivarastosta.

Käyttöohjeet
The user’s manual

  • galleryimage:Muistiinpanoja voi tehdä tekstityökalulla taipiirtämällä piirtopöydän kynällä. Kuviontunnistus helpottaaympyröiden, janojen ja monikulmioidenpiirtämistä.
  • galleryimage:Yliviivaustyökalulla voi korostaa tärkeitä kohtia.Koko, väri ja peittävyys ovatvalittavissa.
  • galleryimage:Pystysuuntaista tilaa voi tehdä helposti objektienväliin sitä varten olevallatyökalulla.
  • galleryimage:Ruutupaperipohjalle voi viivaimella piirtää vaikkagraafeja.
  • galleryimage:Piirtosivujen määrää, kokoa, väriä ja taustakuvaa voisäätäävapaasti.
  • galleryimage:Pdf-tiedostojen kommentointi hoituu helposti, silläpdf-tiedosto voidaan avata sivujen taustoiksi ja omat kommentoinnittehdä niiden päälle ominatasoinaan.
  • galleryimage:Ohjelma käsittelee merkintöjä objekteina, joita voiliikutella jaskaalailla.

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa