Trelby

Trelby on työkalu näytelmien käsikirjoitusten kirjoittamiseen.

Trelby on elokuva- ja näytelmäkäsikirjoitusten kirjoittamiseen tarkoitettu kevyt tekstinkäsittelyohjelma. Trelby poikkeaa tavallisesta tekstinkäsittelyohjelmasta siinä, että siitä on karsittu tähän käyttöön tarpeettomat ominaisuudet, kuten kirjasinvalinnat, lihavoinnit ja muut muotoilut ja toisaalta lisätty erilaisia käsikirjoitusten kanssa tarvittavia toiminnallisuuksia. Trelby ohjaa käsikirjoituksen rakenteiseen muotoon, jossa näytösten tapahtumapaikat, niiden sisältö, roolihahmojen nimet ja vuorosanat sekä muut vastaavat käsikirjoituksen osat on merkitty ja esitetty oikealla tavalla. Kirjoitettavan osan tyypin voi valita hiiren oikean nappulan takaa saatavasta valikosta ja yleisimmin käytetyt tyypit on helppo saada aikaan enter- ja sarkainnäppäimillä. Sisällön rakenteisuuden ansiosta ohjelma pitää kirjaa kohtauksista, niiden tapahtumapaikoista, roolihahmoista sekä dialogeista niin, että siltä on helppo pyytää käsikirjoituksesta erilaisia raportteja. Raportteina voidaan saada esimerkiksi luetteloita roolihenkilöistä tai kohtauksista taikka tietoa dialogien rivimääristä. Tiedon rakenteinen tallennus helpottaa kirjoittamista mahdollistamalla vaikkapa automaattisen tekstin täydennyksen. Esimerkiksi vuorosanoja kirjoitettaessa voi puhuvan roolihenkilön nimen valita täydennyslistalta jo käytetyistä nimistä.

Ohjelma sisältää työkaluna varsin kattavan nimitietokannan, josta voi etsiä roolihahmoilleen nimiä. Tietokannassa on useita tuhansia nimiä, jotka on luokiteltu maiden, kielten ja kulttuurien mukaan. Työkalu on hyödyllinen erityisesti, jos näytelmään on tarkoitus lisätä ulkomaisia roolihahmoja. Ennen vieraskielisten nimien käyttämistä kannattaa ehkä kuitenkin tarkistaa, että nimet ovat oikeasti käytössä olevia, sillä ainakin suomalaisten nimien listassa näyttäisi olevan esimerkiksi nimi “Finland”, jota ainakaan väestörekisterin nimipalvelu ei tunnista käytössä olevaksi nimeksi.

Työkalujen joukossa on myös vertailutyökalu, jolla on mahdollista nähdä helposti käsikirjoituksen kahden version erot. Muita työkaluja ovat oikoluku, joka oletuksena sisältää englanninkielisen sanaston, erikoismerkkityökalu sekä vesileimatyökalu, jolla voi generoida käsikirjoituksesta joukon yksilöllisillä vesileimoilla merkittyjä pdf-tiedostoja. Vesileimatuilla käsikirjoituksilla voidaan esimerkiksi seurata, kuka on vuotanut luottamuksellisen käsikirjoituksen julkisuuteen.

Trelbyyn voi tuoda käsikirjoituksia seuraavissa tiedostomuodoissa: muotoiltu teksti, Final Draft XML (.fdx), Celtx (.celtx), Fountain (.fountain), Adobe Story (.astx) ja Fade In Pro (.fadein). Valmiin käsikirjoituksen voi viedä Trelbystä useaan eri tiedostomuotoon. Näitä ovat: pdf, muotoiltu teksti, html, rtf, Final Draft XML ja Fountain.

Kotisivu
http://www.trelby.org/

Lisenssi
GNU GPL

Toimii seuraavilla alustoilla
Linux, Windows (Mac OS X -versio ilmeisesti vielä kesken)

Asennus
Ohjelman asennuspaketit Windowsille (XP ja 7) ja Linuxille (.deb-paketti tai .tar.gz) löytyvät ohjelman kotisivuilta.

Käyttöohje
Trelby-käsikirja

  • galleryimage:Kohtauksia ja niiden paikkoja sekä kohtauksentapahtumia.
  • galleryimage:Kapteenin ja Jasonin välistädialogia.
  • galleryimage:Tekstielementin tyypin voi valita hiiren kakkosnapintakaa avautuvastavalikosta.
  • galleryimage:Yleisraporttikäsikirjoituksesta.
  • galleryimage:Raportti käsikirjoituksesta paikkojenmukaan.
  • galleryimage:Raporttiroolihahmoittain.
  • galleryimage:Egyptiläisiä ja norjalaisia nimiänimitietokannasta.
  • galleryimage:Samassa paikassa tapahtuvia kohtauksia voidaanniputtaa, jolloin ohjelma osaa käsitellä niitä yhtenäpaikkana.
  • galleryimage:Automaattinen täydennys ehdottaa roolihenkilönnimeä.

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa