SMS Backup+

SMS Backup+ on avoimen lähdekoodin ohjelma tekstiviestien varmuuskopiointiin Android-laitteelta.

SMS Backup+ on ohjelma, jolla Android-puhelimen käyttäjä voi varmuuskopioida tekstiviestinsä, multimediaviestinsä ja puheluhistoriansa sähköpostipalvelimelle. Tekstiviestien ja puhelinhistorian palautus takaisin puhelimeen onnistuu myös. Multimediaviestejä voi varmuuskopioida vain Android 2.x-laitteilla ja niitä ei voida ainakaan vielä palauttaa takaisin puhelimeen. Tiedot kopioidaan palvelimelle sähköpostiviestien muodossa, jolloin niitä voidaan tarkastella myös sähköpostiohjelmalla. Ohjelma sisältää myös asetukset automaattiseen varmuuskopiointiin.

Oletuksena ohjelma käyttää sähköpostipalveluna Googlen Gmailia, johon se osaa kirjautua puhelimeen jo syötettyä Google-tiliä käyttäen, kun käyttäjä antaa siihen luvan. Koska ohjelma siirtää tietoa sähköpostipalvelimelle IMAP-protokollan avulla, täytyy IMAP-tuki olla päällä Gmailin asetuksista. Vaihtoehtoisesti sähköpostipalveluna voi käyttää mitä tahansa IMAP-tiedonsiirtoa tukevaa sähköpostipalvelua. Tällöin ohjelman asetuksiin pitää syöttää palvelimen tiedot sekä käyttäjän tunnus ja salasana.

Oletuksena teksti- ja multimediaviestit kopioidaan Gmail-palveluun tunnisteella (label) “SMS” ja puheluhistoria tunnisteella “Call log”, mutta nämä voi käyttäjä halutessaan vaihtaa haluamikseen. Muissa sähköpostipalveluissa tunnisteita vastaavat IMAP-palvelun kansiot. Teksti- ja multimediaviestit kopioidaan palvelimelle sähköpostiviesteinä, joiden otsikko on muotoa “SMS with Vilho Valo” tai “SMS with +358…” riippuen siitä, ovatko viestien toisten osapuolten yhteystiedot tallennettuina puhelimeen. Samoin sähköpostiviestin lähettäjä- ja vastaanottajakenttiin merkitään osapuolten oikeat sähköpostiosoitteet, jos sellaiset on yhteystietoihin tallennettu. Näin sähköpostiohjelmasta käsin on siis mahdollista vastata viesteihin suoraan. Multimediaviestien liitteet näkyvät sähköpostiviestien liitteinä. Puheluhistoria talletetaan niin ikään sähköpostiviesteinä, joiden otsikosta ja lähettäjä- sekä vastaanottajatiedoista käy ilmi puhelun osapuolet. Viestien sisältöinä on tieto puhelun kestosta, puhelinnumero sekä tieto siitä, oliko kyseessä lähtevä, tuleva vai vastaamaton puhelu. Vaihtoehtoisesti puheluhistorian voi valita myös tallentumaan valittuun Google-kalenteriin tapahtumina.

Ohjelmasta on mahdollista valita esimerkiksi vain johonkin yhteystietoryhmään kuuluvien henkilöiden kanssa käydyt keskustelut varmuuskopioitavaksi. Luotavien sähköpostiviestien otsikkoon voi halutessaan lisätä oman alkuosan, jolloin ne on helpompi erotella muista. Viesteistä on myös mahdollista valita, merkitäänkö ne automaattisesti luetuiksi vai näkyvätkö ne uusina viesteinä.

Varmuuskopiointi on mahdollista myös automatisoida tapahtumaan joko säännöllisin väliajoin, esimerkiksi kahden tunnin välein, tai vaikka saapuvien viestien yhteydessä. Automaattinen kopiointi voidaan myös rajoittaa tapahtumaan vain langattoman lähiverkon kautta.

Kotisivu
https://github.com/jberkel/sms-backup-plus

F-Droid-sivu

Google Play -sivu

Lisenssi
Apache2

Toimii seuraavilla alustoilla
Android

Asennus
Ohjelma löytyy sekä F-Droid-palvelusta että Googlen omasta Play-kaupasta.

  • galleryimage:SMS Backup+ osaa varmuuskopioida ja palauttaatekstiviestit ja puheluhistorian sekä varmuuskopioidamultimediaviestit Android2.x-laitteista.
  • galleryimage:Asetuksista voi valita, mitä varmuuskopioidaan, millätunnisteilla ja kuinka paljonkerrallaan.
  • galleryimage:Puheluhistoriasta voi valita kopioitavaksi vaintietyn tyyppisetpuhelut.
  • galleryimage:Oletuksena käytettävän Gmail-tilin sijasta voikäyttää mitä tahansaIMAP-palvelinta.
  • galleryimage:Palautusasetukset.
  • galleryimage:Automaattisen varmuuskopioinnin asetukset.Säännöllisesti, saapuneiden jälkeen, vain langattomassalähiverkossa, muiden ohjelmienlaukaisemana.
  • galleryimage:Ensimmäisen varmuuskopioinninaloitus.
  • galleryimage:Varmuuskopiointialkaa.
  • galleryimage:Varmuuskopiointikäynnissä.
  • galleryimage:Viestit tallentuvatsähköpostiviesteinä.

Teksti: Pesasa
Kuvakaappaukset: Pesasa